1
Produkti

Saeco Xelsis "Super-automatic" espresso automāts

15 dzērieni, Latteduo sistēma, Titāna priekšpuse, 12 pakāpju regulējamas dzirnaviņas SM7684/00

Traucējummeklēšana

No Philips/Saeco espresso automāta neplūst kafija/ūdens

Ja no Philips/Saeco espresso automāta neplūst kafija vai karstais ūdens, šo problēmu var būt iespējams atrisināt. Rīkojieties atbilstoši šiem problēmas novēršanas norādījumiem un atrisiniet to pats.

Play Pause

Saeco pielāgošanas sistēma vēl nav beigusi pielāgošanu.

Ja izmantojat Saeco espresso automātu pirmo reizi, pārliecinieties, vai pilnībā darbojas Saeco pielāgošanas sistēma. Šī sistēma automātiski pielāgos vēlamo kafijas tilpumu. Pagatavojiet 2 vai 3 vairāk tasītes, lai pilnībā pabeigtu ciklu.

AquaClean pirms ievietošanas nav sagatavots.

Iespējams, nav pareizi sagatavots AquaClean filtrs. Izpildiet šīs darbības, lai redzētu, vai filtrs ir pareizi uzstādīts.

 1. Izņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
 2. Izņemiet filtru no ūdens tvertnes.
 3. Iegremdējiet filtru ar augšpusi uz leju aukstā ūdenī, līdz tas ir pilnībā piepildīts ar ūdeni (skatiet nākamo video)
 4. Ievietojiet atpakaļ filtru un piepildiet ūdens tvertni
 5. Izteciniet 2-3 krūzītes karsta ūdens un pēc tam espresso

Vai šādi neizdevās novērst problēmu? Izņemiet filtru no ūdens tvertnes un mēģiniet atkārtot 4. darbību. Ja 4. darbību varat veikt bez problēmām, iespējams, filtrs ir aizsērējis un ir jānomaina. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.

Play Pause

Zem ūdens tvertnes ir iesprūdušas kafijas pupiņas.

Pārbaudiet, vai zem ūdens tvertnes nav iesprūdušas kafijas pupiņas. Ja tā ir, izņemiet šīs kafijas pupiņas.

 1. Izņemiet ūdens tvertni.
 2. Izņemiet pupiņas, kas atrodas ūdens tvertnes nodalījuma apakšā (skatiet nākamo attēlu).
 3. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ pozīcijā.
 4. Restartējiet automātu, to izslēdzot un vēlreiz ieslēdzot.
pupiņas ūdens tvertnē

Maluma iestatījums ir iestatīts uz smalku malumu.

Noregulējiet maluma iestatījumu uz rupjāku malumu. Jūs varat regulēt maluma iestatījumus, pagriežot pogu kafijas pupiņu tvertnes iekšpusē. PIEZĪME. Maluma iestatījumus regulējiet tikai, kad kafijas automāts maļ kafijas pupiņas.

 1. Novietojiet tasi zem kafijas snīpja.
 2. Nospiediet espresso pogu.
 3. Kad kafijas dzirnaviņas sāk malšanu, dzirnaviņu regulēšanas pogu nospiediet uz leju un pagrieziet pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu iestatījumus.

Vecāki modeļiem bez dzirnaviņu regulēšanas pogas

 1. Uzlieciet dzirnaviņu regulēšanas atslēgu, kas iekļauta espresso automāta komplektācijā, uz dzirnaviņu regulēšanas pogas (skatiet nākamo video)
 2. Nospiediet pogu uz leju un pagrieziet to par vienu pakāpi pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu iestatījumus.
Play Pause

Uzliešanas mezgls ir netīrs vai nav pareizi ieeļļots.

Noteikti regulāri tīriet un eļļojiet Philips/Saeco espresso automāta uzliešanas mezglu.

 1. Izslēdziet ierīci un uzgaidiet 15–20 sekundes.
 2. Noņemiet uzliešanas mezglu un izskalojiet to zem krāna. Īpaši rūpīgi skalojiet filtru (skatiet nākamo video)
 3. Pārliecinieties, vai uzliešanas mezgls ir ieeļļots.
 4. Ievietojiet atpakaļ uzliešanas mezglu, maltās kafijas tvertni, pilienu paplāti un aizveriet apkopes durtiņas.
 5. Ieslēdziet ierīci un mēģiniet vēlreiz.

Lai veiktu rūpīgu uzliešanas mezgla tīrīšanu, ieteicams izmantot kafijas eļļas likvidēšanas tableti CA6704.

Play Pause

Iesprostots gaiss bloķē ūdens padevi.

Ja ūdens tvertne nav pareizi novietota, var gadīties, ka ierīcē tiek iesprostots gaiss, kas bloķē ūdens padevi. Pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir pareizi novietota.

 1. Izņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
 2. Noņemiet pupiņu vai kafijas malšanas apakšā ūdens tvertnes nodalījumā.
 3. Piepildiet ūdens tvertni un ievietojiet to atpakaļ pozīcijā. Pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir pilnībā ievietota.
 4. Restartējiet espresso automātu, to izslēdzot un vēlreiz ieslēdzot.
 5. Izteciniet 2–3 tasītes karsta ūdens, lai izlaistu visu iesprostoto gaisu.

Izveidojies katlakmens.

Kad jūs pēdējo reizi atkaļķojāt ierīci?
Katlakmens var izraisīt espresso automāta darbības traucējumus. Mēģiniet atkaļķot espresso automātu, izmantojot Saeco atkaļķotāju.

Saeco pagatavošanas sistēmas (SBS) grozāmslēdzis ir nepareizā pozīcijā.

PIEZĪME. Šī darbība ir nepieciešama tikai, ja ierīcei ir šī funkcija.

 1. Pielāgojiet intensitātes iestatījumus, pagriežot grozāmslēdzi tuvāk neitrālai pozīcijai.
 2. Mēģiniet dozēt kafiju.

Vai neviena no šīm darbībām neatrsināja problēmu? Iespējams, espresso automātam radusies kļūme. Lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: SM7684/00 , SM5460/10 , SM5479/10 , SM5473/10 , SM5470/10 , SM5570/10 , SM5573/10 , SM5572/10 , SM5478/10 , SM7686/00 , SM7580/00 , SM7685/00 , SM7683/00 , SM7680/00 , SM7581/00 , EP3363/10 , SM3061/10 , EP3510/00 , EP3550/00 , EP3551/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , HD8925/09 , HD8921/09 , HD8922/09 , HD8915/09 , HD8918/41 , HD8827/09 , HD8829/09 , HD8916/09 , HD9712/11 , HD8652/59 , HD8924/09 , HD8927/09 , HD8834/19 , HD8902/01 , HD8975/01 , HD8906/01 , HD8904/01 , HD8847/19 , HD8831/09 , HD8834/09 , HD8832/09 , HD8858/01 , HD8859/01 , HD8917/09 , HD8919/59 , HD8651/19 , HD8914/09 , HD8651/29 , HD8821/09 , HD8911/09 , HD8847/09 , HD8844/09 , HD8841/09 , HD8824/09 , HD8643/09 , HD8650/29 , HD8650/19 , HD8662/09 , HD8752/84 , HD8753/94 , HD8753/79 , HD8752/99 , HD9712/01 , HD8650/09 , HD8651/09 , HD8645/09 , HD8768/29 , HD8869/09 , HD8862/09 , HD8965/01 , HD8762/19 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8766/09 , HD8763/09 , HD8763/19 , HD8768/09 , HD8761/09 , HD8769/19 , HD8769/09 , HD8920/09 , HD8953/09 , HD8954/09 , HD8953/19 , HD8855/09 , HD8857/09 , HD8750/99 , HD8750/19 , HD8852/09 , HD8752/89 , HD8753/89 , HD8753/19 , HD8751/19 , HD8752/49 , HD8743/19 , HD8745/09 , HD8745/19 , HD8747/09 , HD8833/19 , HD8836/19 , HD8836/29 , HD8837/09 , HD8838/09 , HD8854/09 , HD8856/09 , HD8943/19 , HD8943/29 , HD8944/09 , HD8946/09 . vairāk Mazāk

Ko jūs meklējat?

Vai atbildējām uz jūsu jautājumu?

Ja nē, sazinieties ar mums.