1
Produkti

Series 5000 Automātiskie espresso aparāti

3 dzērieni, Classic piena putotājs, Nerūsējošais tērauds, AquaClean EP5315/10

Traucējummeklēšana

Kā atkaļķot Philips Automatic Espresso automātu

Mūsu Philips espresso kafijas automāti tiek ražoti dažādās sērijās. Lūdzu, pārskatiet sarakstu, lai atrastu norādījumus, kas attiecas uz jūsu kafijas automātu.

Kuras instrukcijas attiecas uz manu Philips espresso automātu?

Norādījumi, kas jāievēro, ir atkarīgi no tā, kuras Philips sērijas ierīce jums ir.

Attēlā no kreisās uz labo pusi ir parādīti šādi modeļi:
Philips 4000, Philips 3100, Philips 3000 (bez displeja), Philips 2100 Easy Cappuccino, Philips 2000 (ar/bez vadības ripas)

Kafijas automātiem Philips 3000 un Philips 2100 Easy Cappuccino ir pieejamas atbalsta filmas angļu valodā.

Kafijas automātu modeļu attēli

Philips 4000 EN 3100 sērija, kafijas automāti ar displeju; atkaļķošanas instrukcijas

Šie Philips espresso kafijas automāti ir aprīkoti ar displeju.

1) Atveriet MENU (Izvēlne) un atlasiet “Start Calc Clean” (Sākt atkaļķošanu).

2) Nospiediet pogu CAPPUCCINO, lai atlasītu atkaļķošanu.

3) Kafijas automāts parāda atgādinājumu ievietot ar ūdeni piepildītu piena karafi un izvilkt piena karafes dozatoru pa labi.

4) Displejā parādās atkaļķošanas simbols.

5) Ielejiet ūdens tvertnē visu pudelīti Saeco atkaļķošanas šķīduma.

6) Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu krāna ūdeni līdz līnijai CALC CLEAN.

7) Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ automātā.

8) Novietojiet zem piena karafes dozatora un kafijas izliešanas snīpja bļodu.

9) Nospiediet pogu CAPPUCCINO, lai sāktu atkaļķošanas ciklu.

10) Kafijas automāts sāks regulāros intervālos dozēt atkaļķošanas šķīdumu. Josla displejā rāda procesa progresu. Process ilgst aptuveni 20 minūtes.

Piezīme. Atkaļķošanas ciklu var pauzēt, nospiežot pogu ESPRESSO. Lai atsāktu, vēlreiz nospiediet pogu CAPPUCCINO.

11) Kad atkaļķošanas šķīduma un ūdens maisījums ir izlietots, displejā parādās simbols “Tukša ūdens tvertne”.

12) Izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX, un ievietojiet atpakaļ. Displejā parādās skalošanas sākšanas simbols.

13) Piepildiet piena karafi ar ūdeni līdz līmenim MIN un ievietojiet to automātā.

14) Izvelciet piena karafes dozatoru pa labi.

15) Novietojiet atpakaļ bļodu.

16) Nospiediet pogu CAPPUCCINO, un kafijas automāts sāks skalošanas ciklu.

17) Kad displejā parādās simbols ATKAĻĶOŠANA PABEIGTA, skalošanas cikls ir pabeigts.

Piezīme. Ja displejā parādās ŪDENS TVERTNES simbols, nevis simbols ATKAĻĶOŠANA PABEIGTA, ūdens tvertne nebija piepildīta ar ūdeni līdz līmenim MAX. Vēlreiz piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni līdz līmenim MAX un veiciet vēl vienu skalošanas ciklu. Atkārtojiet darbības 12-17, līdz parādās simbols ATKAĻĶOŠANA PABEIGTA. Iespējams, šīs darbības vajadzēs atkārtot vairākas reizes, līdz parādīsies gatavības simbols.

18) Nospiediet pogu CAPPUCCINO, lai izietu.

19) Kafijas automāts uzsilst un veic automātisku skalošanas ciklu.

20) Kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Philips 3000 sērija, kafijas automāti bez displeja; atkaļķošanas instrukcijas

1) Iztukšojiet pilienu paplāti un maltās kafijas tvertni.

2) Noņemiet Classic piena putotāju/automātisko piena putotāju no tvaika/karstā ūdens caurulītes. Kafijas automātiem, kam ir karstā ūdens tekne, ievietojiet karstā ūdens tekni.

3) Izņemiet papildu ūdeni filtru (INTENZA+) no ūdens tvertnes (izvēles piederums).

4) Ielejiet ūdens tvertnē visu pudelīti Saeco atkaļķošanas šķīduma.

5) Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu krāna ūdeni līdz līnijai CALC CLEAN.

6) Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ automātā.

7) Novietojiet zem tvaika/karstā ūdens caurulītes un kafijas izliešanas snīpja bļodu.

8) Nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet nospiestu pogu CALC CLEAN pogu, lai sāktu atkaļķošanas ciklu. Poga ESPRESSO degs nepārtraukti, un poga CALC CLEAN mirgos visu cikla norises laiku.

9) Atkaļķošanas cikla rādījums degs nepārtraukti, un kafijas automāts sāks regulāros intervālos dozēt atkaļķošanas šķīdumu. Process ilgst aptuveni 20 minūtes.

Piezīme. Atkaļķošanas ciklu var pauzēt, nospiežot pogu Espresso. Lai atsāktu, vēlreiz nospiediet pogu Espresso.

10) Kad atkaļķošanas šķīduma un ūdens maisījums ir izlietots, nepārtraukti deg indikators NAV ŪDENS.

11) Izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX, un ievietojiet atpakaļ. Skalošanas cikla indikators deg nepārtraukti.

12) Novietojiet bļodu atpakaļ.

13) Kad mirgo poga ESPRESSO, nospiediet to, lai sāktu skalošanas ciklu.

14) Kad skalošanas cikls ir pabeigts, poga CALC CLEAN nodziest.

Piezīme. Ja displejā parādās tukšas ūdens tvertnes simbols un poga CALC CLEAN nenodziest, atkārtojiet darbības 11-13, līdz poga CALC CLEAN pogu nodziest.

15) Kafijas automāts uzkarst un veic automātisku skalošanas ciklu. Vienlaikus mirgo pogas ESPRESSO un COFFEE.

16) Izņemiet pilienu paplāti, izskalojiet un ievietojiet atpakaļ.

17) Kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Play Pause

Philips 2100 vienkāršas kapučīno pagatavošanas sērija; atkaļķošanas instrukcijas

1) Izslēdziet kafijas automātu.

Piezīme. Ja kafijas automātu neizslēdz, nevar atvērt atkaļķošanas izvēlni.

2) Iztukšojiet pilienu paplāti un ievietojiet atpakaļ. Noņemiet automātisko piena putotāju (ja tāds ir).

3) Iztukšojiet ūdens tvertni, un noņemiet Intenza ūdens filtra (ja tāds ir).

4) Ielejiet ūdens tvertnē visu pudelīti Philips/Saeco atkaļķošanas šķīduma.

5) Pielejiet atkaļķošanas šķīdumam ūdens tvertnē ūdeni līdz MAX līmeņa atzīmei.

6) Pārliecinieties, ka vadības ripa ir pagriezta pret ikonu KAFIJAS PUPIŅAS.

7) Novietojiet bļodu zem karstā ūdens/tvaika caurulītes un kafijas izliešanas snīpja.

8) Pārliecinieties, ka kafijas automāts ir IZSLĒGTS. Aptuveni 5 sekundes vienlaikus spiediet pogu ESPRESSO un CAPPUCCINO. Visa atkaļķošanas cikla laikā lēni mirgo oranžais atkaļķošanas indikators.

9) Pagrieziet vadības ripu pret ikonu KARSTS ŪDENS un pagatavojiet karstu ūdeni. Ļaujiet karstajam ūdenim plūst no karstā ūdens/tvaika caurulītes 10 sekundes.

10) Pagrieziet vadības ripu atpakaļ uz VIENAS PUPIŅAS ikonu. Uzgaidiet aptuveni 1 minūti, lai ļautu atkaļķošanas šķīdumam iedarboties.

11) Nospiediet pogu ESPRESSO, lai pagatavotu tasīti espresso kafijas. Uzgaidiet aptuveni 1 minūti, lai ļautu atkaļķošanas šķīdumam iedarboties.

Piezīme. Atkaļķošanas procesa laikā kafijas malšanas funkcija nedarbojas. Ja Jūs nospiežat espresso pogu, no automāta izplūst tikai ūdens.

12) Atkārtojiet darbības 10-11, līdz nepārtraukti deg indikators NAV ŪDENS.

13) Izņemiet ūdens tvertni no kafijas automāta un izskalojiet to.

14) Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu krāna ūdeni līdz atzīmei MAX un iebīdiet ūdens tvertni atpakaļ automātā.

15) Iztukšojiet lielo tasīti un novietojiet atpakaļ uz pilienu paplātes zem karstā ūdens/tvaika caurulītes.

16) Nospiediet pogu ESPRESSO un pagatavojiet tasīti espresso kafijas. Atkārtojiet to divas reizes.

17) Pagrieziet vadības ripu pret KARSTĀ ŪDENS ikonu.

18) Ļaujiet karstajam ūdenim plūst no karstā ūdens/tvaika caurulītes, līdz indikators NAV ŪDENS deg nepārtraukti.

19) Izņemiet pilienu paplāti, izskalojiet un ievietojiet atpakaļ.

20) Uzlieciet automātisko piena putotāju.

21) Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to.

22) Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu krāna ūdeni līdz atzīmei MAX un iebīdiet ūdens tvertni atpakaļ automātā.

23) Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu kafijas automātu. Atkal ieslēdzot kafijas automātu, tas ir gatavs lietošanai.

Play Pause

Philips 2000 sērija ar vadības ripu; atkaļķošanas instrukcijas

1) Izslēdziet kafijas automātu.

2) Iztukšojiet pilienu paplāti un ievietojiet atpakaļ.

3) Iztukšojiet ūdens tvertni un ielejiet tajā visu Philips/Saeco atkaļķošanas šķīdumu. Piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX un ievietojiet to atpakaļ.

4) Novietojiet lielu trauku zem tvaika/ūdens caurulītes.

5) Pagrieziet vadības ripu centrālajā pozīcijā PUPIŅAS.

6) Vienlaikus aptuveni 5 sekundes spiediet pogas ESPRESSO un COFFEE. Kafijas automāts vairākas reizes ar vienas minūtes intervālu iekšēji dozē atkaļķošanas šķīdumu pilienu paplātē. Tas neizplūst caur karstā ūdens/tvaika caurulīti. Tas ilgst aptuveni 5 minūtes. Oranžā atkaļķošanas lampiņa sāk lēni mirgot un turpina mirgot visa atkaļķošanas cikla laikā.

7) Kad nepārtraukti deg zaļais indikators DIVAS TASĪTES, pagrieziet vadības ripu pozīcijā KARSTS ŪDENS. Pēc aptuveni 1 minūtes kafijas automāts caur karstā ūdens/tvaika caurulīti sāks vairākas reizes dozēt šķidrumu ar vienas minūtes intervālu, līdz ūdens tvertne būs tukša. Process ilgst aptuveni 15 minūtes.

8) Kad zaļais indikators DIVAS TASĪTES lēnām mirgo, pagrieziet vadības ripu centrālajā pozīcijā PUPIŅAS. Indikators DIVAS TASĪTES nodziest, un sāk nepārtraukti degt indikators NAV ŪDENS.

9) Noņemiet un iztukšojiet tvertni un pilienu paplāti un ievietojiet tās atpakaļ.

10) Izņemiet ūdens tvertni, izskalojiet to un piepildiet ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX. Ievietojiet to atpakaļ automātā.

11) Kad sāk nepārtraukti degt zaļais indikators DIVAS TASĪTES, pagrieziet vadības ripu pozīcijā KARSTS ŪDENS. Kafijas automāts veic ātru kontūra uzpildi. Visa skalošanas cikla laikā atkaļķošanas indikators divkārt nomirgo.

12) Kad zaļais indikators DIVAS TASĪTES sāk lēnām mirgot, pagrieziet vadības ripu centrālajā pozīcijā PUPIŅAS. Kafijas automāts iekšēji dozē ūdeni pilienu paplātē. Tas neizplūst caur karstā ūdens/tvaika caurulīti.

13) Kad sāk nepārtraukti degt zaļais indikators DIVAS TASĪTES, pagrieziet vadības ripu pozīcijā KARSTS ŪDENS. Kafijas automāts tagad dozē šķidrumu no tvaika/ūdens caurulītes.

14) Kad skalošanas cikls ir pabeigts, oranžais ATKAĻĶOŠANAS indikators nodziest un mirgo IZSAUKUMA ZĪMES lampiņa. Pagrieziet vadības ripu centrālajā pozīcijā PUPIŅAS.

15) Mirgo zaļais GAIDSTĀVES indikators. Kafijas automāts uzsilst un veic automātisku skalošanas ciklu.

16) Kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Philips 2000 sērija bez vadības ripas; atkaļķošanas instrukcijas

1) Izslēdziet kafijas automātu.

2) Iztukšojiet pilienu paplāti un ievietojiet atpakaļ.

3) Iztukšojiet ūdens tvertni un ielejiet tajā visu Philips/Saeco atkaļķošanas šķīdumu. Piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX un ievietojiet to atpakaļ.

4) Novietojiet lielu trauku zem kafijas izliešanas snīpja.

5) 5 sekundes spiediet pogu ESPRESSO. Oranžā ATKAĻĶOŠANAS lampiņa sāk lēni mirgot un turpina mirgot visa atkaļķošanas cikla laikā.

6) Kafijas automāts vairākas reizes ar vienas minūtes intervālu dozē atkaļķošanas šķīdumu caur kafijas izliešanas snīpi, līdz ūdens tvertne ir tukša. Process ilgst aptuveni 20 minūtes.

7) Kad iedegas sarkanā lampiņa NAV ŪDENS, noņemiet un iztukšojiet trauku un pilienu paplāti un ievietojiet tos atpakaļ.

8) Izņemiet ūdens tvertni, izskalojiet to un piepildiet ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX. Ievietojiet to atpakaļ automātā.

9) Kafijas automāts sāk dozēt ūdeni caur kafijas izliešanas snīpi. Visa skalošanas cikla laikā ATKAĻĶOŠANAS indikators divkārt nomirgo.

10) Kad skalošanas cikls ir pabeigts, oranžais ATKAĻĶOŠANAS indikators nodziest un mirgo zaļā GAIDSTĀVES lampiņa. Kafijas automāts uzsilst un veic automātisku skalošanas ciklu.

11) Kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: EP5315/10 , EP5335/10 , EP5334/10 , EP5333/10 , EP5331/10 , EP5330/10 , EP5310/10 , EP5365/10 , EP5363/10 , EP5361/10 , EP5360/10 , EP5314/10 , EP5961/10 , EP3363/10 , EP3551/10 , EP3510/00 , EP4050/10 , EP4010/00 , EP3551/00 , EP3550/00 , HD8827/09 , HD8829/09 , HD8652/59 , HD8834/19 , HD8847/19 , HD8831/09 , HD8834/09 , HD8832/09 , HD8651/19 , HD8651/29 , HD8821/09 , HD8847/09 , HD8824/09 , HD8650/19 , HD8650/29 , HD8650/09 , HD8651/09 , CA6700/98 , CA6700/47 , CA6700/00 , CA6702/00 . vairāk Mazāk

Ko jūs meklējat?

Vai atbildējām uz jūsu jautājumu?

Ja nē, sazinieties ar mums.