Veselīgāki kokteiļi, kuros saglabāts 3x lielāks C vitamīna daudzums*


*Salīdzinot ar blendēšanu bez vakuuma funkcijas izmantošanas ar Philips HR3752; testu ar tomātu veikusi neatkarīga laboratorija 2017. gada novembrī/decembrī
saglabājiet 3x lielāku C vitamīna daudzumu

par 60% lielāka saglabātā antioksidantu aktivitāte pēc 8 stundām*


*Salīdzinot ar blendēšanu bez vakuuma funkcijas izmantošanas ar Philips HR3752; testu ar ābolu veikusi neatkarīga laboratorija 2017. gada novembrī/decembrī
Lielāka saglabātā antioksidantu aktivitāte