Uzliešanas mezgla skalošana

 

Reizi nedēļā skalojiet uzliešanas mezglu ar remdenu ūdeni. Lai veiktu ikmēneša tīrīšanu ar Philips Saeco attaukošanas tableti CA6704, ievērojiet lietotāja rokasgrāmatā sniegto veicamo darbību aprakstu.