Ūdens tvertnes piepildīšana

 

Izņemiet ūdens tvertni un piepildiet ar svaigu ūdeni līdz līmeņa atzīmei "Max".