Ieslēdziet espresso kafijas automātu

Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor

 

Vispirms iespraudiet mazo spraudni ligzdā, kas atrodas kafijas automāta aizmugurē, un pēc tam iespraudiet strāvas padeves kontaktdakšu sienas kontaktligzdā. Pagrieziet strāvas slēdzi pozīcijā "I" (ja ierīcei tāds ir).