Paziņojums par konfidencialitāti

PHILIPS Privātuma paziņojums


Pēdējoreiz atjaunināts: 2022. gada janvāris

Šajā Privātuma paziņojumā ir norādīts, kas mēs esam, kādus personas datus mēs par jums vācam, kāpēc mēs tos vācam un ko ar tiem darām. Paturiet prātā, ka šī Privātuma paziņojuma izpratnē personas dati ir jebkura informācija vai informācijas kopums, kas tieši vai netieši identificē jūs, piemēram, jūsu vārds, e-pasts vai tālruņa numurs. Šajā Privātuma paziņojumā tiek norādīts, kā Philips vai ar Philips saistīts uzņēmums apstrādā jūsu personas datus, kad jūs mijiedarbojaties ar mums kā patērētājs, biznesa klients, piegādātājs, biznesa partneris, kandidāts, apmeklētājs, pētījuma dalībnieks, akcionārs vai cita persona, kam ir uzņēmējdarbības attiecības ar mums. Lūdzu, veltiet laiku, lai iepazītos ar šo Privātuma paziņojumu.

Lai iegūtu papildinformāciju par mūsu privātuma praksi, apmeklējiet mūsu Philips privātuma lapu.

Īss Philips Privātuma paziņojums

 
 • Kas mēs esam
 • Kā mēs izmantojam jūsu personas datus
 • Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus
 • Kā mēs pārsūtam jūsu personas datus starp valstīm
 • Jūsu privātuma tiesības
 • Ar ko mēs kopīgojam jūsu personas datus
 • Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus

Kas mēs esam


Ja šajā Privātuma paziņojumā vai citos produktu vai pakalpojumu privātuma paziņojumos nav norādīts citādi, jūsu personas datu pārzinis (kā arī pārziņa pārstāvis Eiropas Savienībā) ir Philips International B.V.

Pasta adrese:

c/o Philips Privacy Office (Group Legal)
Amstelplein 2
1096 BC
Amsterdama
Nīderlande
Lasīt vairākLasīt mazāk

Kā mēs izmantojam jūsu personas datus


Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, vienkārši atlasiet kādu no tālāk norādītajām darbībām, un jūs to uzzināsiet.

Mūsu biroju apmeklēšana

Savos Philips birojos mēs satiekam apmeklētājus, piemēram, darba pretendentus, piegādātājus un tirgotājus, ieinteresētās personas un citas personas, kurām var būt nepieciešams sazināties ar Philips personālu.
 
Ja apmeklējat mūsu Philips telpas, jums jāņem vērā, ka mēs varam pieprasīt jūsu personas datus, lai nodrošinātu jums personalizētu kartiņu, kas ļaus jums piekļūt mūsu birojiem. Mēs varam arī izmantot videonovērošanas sistēmas (vai citas video ierīces), lai ierakstītu noteiktas mūsu telpas. Kad mēs izmantojam šādas videoierīces, mēs izvietojam brīdinājuma zīmes, lai pārliecinātos, ka jūs zināt par attēlu un video ierakstīšanu telpās.
 
Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus
Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem mērķiem:
 • Philips darbinieku, apmeklētāju, viesu un Philips īpašuma un aktīvu drošības uzturēšana;
 • Philips leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, Philips politiku un procedūru neievērošanas gadījumiem, iespējamu noziedzīgu darbību (piem., aizdomas par uzņēmuma vai personiskā īpašuma zādzību) gadījumiem un citu starpgadījumu vai negadījumu izmeklēšanai mūsu telpās;
 • Disciplināro un tiesas procesu un procedūru uzsākšanai, tostarp pierādījumu saglabāšanai un ierakstu izpaušanai juridisku prasību un tiesvedības nolūkos.


Kādus personas datus mēs apstrādājam
Mēs apstrādājam šādas personas datu kategorijas:

 • Sniedzot jums personalizētu kartiņu, kas ļaus jums piekļūt mūsu birojiem, mēs parasti lūdzam jūsu vārdu un informāciju par apmeklējumu;
 • Izmantojot videonovērošanas sistēmas, mēs apstrādājam jūsu videoierakstus (piemēram, jūsu attēlu, kas uzņemts CCTV sistēmā).


Apstrādes likumīgais pamats
Likumīgais pamats, uz kuru mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem, ir mūsu likumīgās intereses, jo īpaši mūsu nepieciešamība aizsargāt pamattiesības, piemēram, tiesības uz brīvību un drošību, tiesības uz īpašumu, tiesības uz aizstāvību.

Kas ir jūsu datu pārzinis
Jūsu personas datu pārzinis ir Philips saistītais uzņēmums valstī, kurā apmeklējāt mūsu telpas un kas mūsu lietošanas noteikumos (skatiet atsauces) norādīts kā šīs vietnes operators.

Ziņošana par pārkāpumu kā trauksmes cēlējam

Mums rūp būt par atbildīgu sabiedrības dalībnieku, rīkojoties godprātīgi pret saviem darbiniekiem, klientiem, biznesa partneriem un akcionāriem, kā arī plašāku sabiedrību. Īstenojot savus biznesa mērķus, mēs vienmēr cenšamies to darīt atbildīgi, lai nodrošinātu, ka rīkojamies pareizi. Tas nozīmē, ka, ja zināt par ētikas pārkāpumiem saistībā ar Philips uzņēmējdarbību, varat ziņot par pārkāpumu, izmantojot Philips Speak Up, ziņošanas vietni un bezmaksas tālruņa pakalpojumu. Varat to izdarīt anonīmi (ja to atļauj vietējie tiesību akti). Ja nolemjat atklāt savu identitāti, jūsu sūdzība, kā arī jūsu personas dati tiks oficiāli reģistrēti Philips GBP sūdzību datubāzē. Visi ziņotie pārkāpumi vienmēr tiks pārbaudīti ar rūpīgu pārbaudes procedūru.
 
Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus
Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem mērķiem:
 • lai izmeklētu iespējamos mūsu vispārējo uzņēmējdarbības principu pārkāpumus vai citus gadījumus, kas rada draudus Philips korporatīvajai integritātei;
 • lai veiktu visas darbības, kas varētu būt nepieciešamas un lai veiktu uzņēmējdarbību atbildīgā veidā un saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem.


Kādus personas datus mēs apstrādājam
Ja ziņojat par pārkāpumu, izmantojot mūsu Philips Speak Up, mēs apstrādājam šādas personas datu kategorijas:

 • Ja atklājat savu identitāti: jūsu vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, labākais laiks, lai ar jums sazinātos, un jūsu attiecības ar Philips (bijušais darbinieks, pārdevējs, klients vai cits), ja izvēlaties sniegt šo informāciju.
 • To personu vārds un citi personas dati, kuras nosaucat savā ziņojumā, ja vēlaties un spējat sniegt šo informāciju.
 • Sīkāka informācija par incidentu, par kuru ziņojat (laiks, vieta, vieta, apstākļi, notikušā apraksts, iespējamā ietekme uz Philips uzņēmumu un tas, vai vadība ir informēta par šo problēmu).


Apstrādes likumīgais pamats
Likumīgais pamats, uz kuru mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem, ir mūsu likumīgās intereses, jo īpaši mūsu nepieciešamība veikt uzņēmējdarbību atbildīgi un saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem, kā arī aizsargāt pamattiesības, piemēram, kā tiesības uz brīvību un drošību, tiesības uz īpašumu, tiesības uz aizstāvību, brīvība veikt uzņēmējdarbību.

Ar ko mēs kopīgojam jūsu personas datus
Jūsu personas dati tiek reģistrēti Philips GBP sūdzību datu bāzē, no kurienes tie tiek nosūtīti attiecīgajām Philips personām, pamatojoties uz nepieciešamību pēc informācijas. Tas nozīmē, ka informācija var tikt kopīgota ar norīkoto(-ajiem) izmeklētāju(-iem), norīkoto GBP atbilstības speciālistu un dažos gadījumos Grupas iekšējā audita, kā arī grupas juridiskās nodaļas locekļiem vai ārpus uzņēmuma Philips (tiesu ekspertiem, juristiem), kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību GBP ziņošanas politikai un juridiskajām vai regulējošajām saistībām, vai izmantotu kā ieguldījumu turpmākajos tiesvedības procesos.

Privātuma pieprasījuma iesniegšana

Mēs strādājam atbilstoši augstiem standartiem attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi. Tāpēc, kā aprakstīts šajā Privātuma paziņojumā, ja vēlaties izmantot savas tiesības uz privātumu, uzdot mums jautājumus par mūsu privātuma praksi, iesniegt mums sūdzību par privātumu vai sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, varat sazināties ar mums (jūs atradīsiet privātuma saziņas veidlapu šī Privātuma paziņojuma attiecīgajā sadaļā), un mēs darīsim visu iespējamo, lai apmierinātu jūsu prasījumu. Jūsu privātuma pieprasījums, kā arī jūsu personas dati tiks oficiāli reģistrēti elektroniskā lietas materiālā, un tas sāks iekšēju procesu, kura mērķis ir pēc iespējas apmierināt jūsu prasījumu.
 
Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus
Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai ievērotu privātuma un datu aizsardzības likumus un noteikumus, kuri uz mums attiecas.


Kādus personas datus mēs apstrādājam
Ja iesniedzat mums privātuma pieprasījumu, mēs no jums pieprasām noteiktu informāciju, kas mums ir nepieciešama, lai atbildētu jums un atbilstoši risinātu jūsu pieprasījumu. Jo īpaši mums ir nepieciešama šāda informācija:

 • Jūsu e-pasta adrese;
 • Jūsu attiecības ar Philips (patērētājs, darba pretendents vai cits).


Turklāt, ja vēlaties, varat arī atklāt mums savu pilnu vārdu, uzvārdu, valsti, vēlamo valodu un jebkuru citu informāciju, ko nolemjat iekļaut savā pieprasījumā.


Apstrādes likumīgais pamats
Likumīgais pamats, uz kuru mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem, ir mūsu nepieciešamība ievērot privātuma un datu aizsardzības likumus un noteikumus, kuri uz mums attiecas.

Pievienošanās mūsu akcionāru sapulcei

Philips akcijas tiek kotētas Amsterdamas Euronext un Ņujorkas fondu biržās. Attiecības starp Philips un tā akcionāriem regulē Nīderlandes tiesību akti un mūsu statūti. Kā Philips akcionāram jums ir noteiktas tiesības, piemēram, tiesības balsot par noteiktiem korporatīvajiem jautājumiem (cita starpā: valdes un uzraudzības padomes locekļu iecelšana, atalgojuma tiesības, finanšu pārskatu pieņemšana, dividenžu deklarēšana un valdes un padomes locekļu atbrīvošana no amata). Balsošana notiek mūsu ikgadējās un, ja tādas ir, ārkārtas akcionāru sapulcēs.
 
Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus
Ja esat akcionārs un nolemjat izmantot savas tiesības saistībā ar akcionāru pilnsapulcēm, mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai jūs varētu izmantot savas akcionāru tiesības, piemēram, reģistrēt jūsu dalību akcionāru sapulcē, pārvaldīt jūsu balsošanas uz pilnvaras pamata norādījumus un apstrādāt jūsu balsojumu un/vai jautājumus vai paziņojumus akcionāru sapulces laikā.

Salīdzinoši neliels skaits apgrozībā esošo Philips akciju ir reģistrētas uz atsevišķu akcionāru vārda. Saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām Philips arī uztur reģistru, kurā ir reģistrēto akciju turētāju dati, un var sazināties ar šiem akcionāriem par ikgadējo akcionāru sapulci un dividenžu sadali.

Parasti akcionāru sapulces tiek audiovizuāli ierakstītas iekšējiem nolūkiem, un tām var sekot tiešraidēs caur pārraides saiti, kas pieejama mūsu tīmekļa vietnē.


Kādus personas datus mēs apstrādājam
Mēs apstrādājam šādas personas datu kategorijas:

 • Pilns vārds un uzvārds
 • Dzimšanas datums
 • Pasta adrese
 • E-pasta adrese
 • Akcionāra identifikators
 • Finanšu informācija (akciju skaits, dividendes utt.)
 • Banka vai starpnieks
 • Bankas konta numurs, vērtspapīru konta numurs
 • Jūsu pilnvarotā pārstāvja vārds (ja tāds ir)
 • Balsošanas ar pilnvaras palīdzību norādījumi vai nodotās balsis
 • Jautājumu, viedokļu vai priekšlikumu saturs, ko varat izteikt pirms akcionāru sapulces vai tās laikā


Apstrādes likumīgais pamats
Likumīgais pamats, uz kuru mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem, ir mūsu nepieciešamība ievērot piemērojamos tiesību aktus, kuri uz mums attiecas, kā arī mūsu likumīgās intereses veikt uzņēmējdarbību atbildīgi, piemēram, kad mēs audio un/vai video formātā ierakstām akcionāru sapulces.

Mūsu investoru attiecību paziņojumu vai preses relīžu abonēšana

Philips mērķis ir nodrošināt izcilu, ilgtermiņa vērtību saviem klientiem un akcionāriem, vienlaikus rīkojoties atbildīgi pret mūsu planētu un sabiedrību, sadarbojoties ar mūsu ieinteresētajām personām. Ja vēlaties saņemt mūsu jaunākās preses relīzes vai paziņojumus par investoru attiecībām, varat abonēt mūsu e-pasta jaunumus.
 
Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus
Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai nosūtītu jums pa e-pastu mūsu preses relīzes vai paziņojumus par investoru attiecībām.
Ja abonēsiet paziņojumus par investoru attiecībām, mēs jūs informēsim par investoru tīmekļa pārraidēm un zvaniem. Ja abonēsiet preses relīzes, mēs jūs informēsim par mūsu jaunumiem.


Kādus personas datus mēs apstrādājam
Lai abonētu mūsu jaunākās preses relīzes vai paziņojumus par investoru attiecībām, mēs lūdzam jūsu pilnu vārdu, e-pasta adresi un uzņēmumu, kurā strādājat (tikai paziņojumiem par investoru attiecībām un gadījumā, ja pārstāvat institucionālo investoru vai banku).


Apstrādes likumīgais pamats
Likumīgais pamats, uz kuru mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus, lai nosūtītu jums jaunākās preses relīzes vai paziņojumus par investoru attiecībām, ir jūsu piekrišana. Jebkurā gadījumā varat jebkurā laikā anulēt abonementu, izmantojot saiti e-pasta apakšā vai izmantojot attiecīgās pogas “Atteikties no abonēšanas” Philips investoru attiecību un preses relīžu tīmekļa vietnēs.

Pieteikšanās darbam vai sazināšanās ar mums par darba iespējām

Mūsu darbā pieņemšanas process ir izstrādāts, lai palīdzētu mums atrast cilvēkus, kuriem ir kopīga mūsu aizraušanās ar dzīves uzlabošanu, izmantojot nozīmīgas inovācijas, un lai palīdzētu jums noskaidrot, vai Philips ir jums īstā vieta. Šis process ietver šādas darbības:
 • pieteikšanās darbam mūsu karjeras vietnē;
 • pierakstīšanās uz mūsu karjeras jaunumiem, lai saņemtu jaunākos darbus un ziņas tieši savā pastkastītē;
 • sazināšanās ar mums (piemēram, ar mūsu personāla atlases speciālistiem), meklējot darba iespējas.


Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus
Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • Mūsu karjeras vietnes funkcionalitātes nodrošināšanai, piemēram, piekļuves organizēšana jūsu reģistrētajam kontam un iespēju iesniegt pieteikumus, izmantojot karjeras tīmekļa vietni;
 • Jūsu prasmju, kvalifikācijas un piemērotības darbam Philips, salīdzinot ar amatu, uz kuru pieteicāties un/vai citu karjeras iespēju novērtēšanai;
 • Mēs jautājam, vai vēlaties, lai jūsu informācija tiktu saglabāta mūsu talantu fondā. Ja piekrītat, mēs proaktīvi sazināsimies ar jums, ja radīsies vēl kādas piemērotas vakances.
 • Atkarībā no nodarbinātības valsts un to, ko pieļauj piemērojamie tiesību akti, jūsu informācijas pārbaudei, tostarp izmantojot uzziņas un, ja piemērojams, iepriekšējo darbavietu pārbaudei.
 • Saziņai ar jums par personāla atlases procesu;
 • Sūtot jums pa e-pastu ziņas un atjauninājumus par Philips darbiem un personāla atlases darbībām (ja esat pierakstījies);
 • Piedāvājuma sagatavošanai, ja Jūsu pieteikums ir veiksmīgs;
 • Saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un noteikumiem, mēs esam pakļauti likumdevējam un tiesību uzraudzības iestādēm un sadarbojamies ar tām.


Kādus personas datus mēs apstrādājam
Atkarībā no konkrētās personāla atlases darbības mēs apstrādājam šādas personas datu kategorijas:

 • Kontaktinformācija (piemēram, pilns vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzīvesvietas valsts, mājas adrese, cita kontaktinformācija);
 • Dati par jūsu prasmēm un kvalifikāciju, kas ietverti CV, motivācijas vēstulē vai citos dokumentos, kas mums sniegti jūsu pieteikumā (piemēram, izglītības vēsture, darba pieredze, sekmju izraksti);
 • Dati, kas nepieciešami iepriekšējās darbības vai nodarbinātības pārbaužu veikšanai, ja to atļauj piemērojamie tiesību akti (piemēram, dokumenti, kas apliecina jūsu identitāti vai kvalifikāciju);
 • Informācija par nodarbinātības veidu, kuru jūs meklējat vai varētu meklēt un/vai vēlamo atalgojumu un citus nosacījumus, kas saistīti ar kompensāciju un pabalstu paketēm, gatavību pārcelties uz citu vietu vai citām darba vēlmēm;
 • Dati, kas nepieciešami, lai izteiktu nosacītu darba piedāvājumu (piemēram, bankas dati, lai apstrādātu algu maksājumus, ārkārtas kontaktinformācija, lai zinātu, ar ko sazināties, ja darbā rodas ārkārtas situācija);
 • Sīkāka informācija par to, kā jūs uzzinājāt par amatu, uz kuru pretendējat;
 • Dati, kas iegūti no jūsu aizpildītajiem novērtējumiem vai anketām (piemēram, jūsu atbildes uz rakstiskajiem novērtējumiem);
 • Noteiktos gadījumos varat pievienoties neobligātām video intervijām. Šādā gadījumā mēs varam apstrādāt jūsu attēlu vai citus ar jūsu kameru uzņemtus datus.
 • Informācija par jebkādām iepriekšējām lietojumprogrammām, kuras esat izveidojis uzņēmumam Philips.
 • Informācija, kas ir publiski pieejama un kas, mūsuprāt, ir saistīta ar jūsu pieteikumu vai potenciālo lietojumprogrammu, kas varētu tikt izveidota nākotnē (piemēram, jūsu LinkedIn profilā esošā informācija).
 • Ja jūs tiekat ieteikts, mēs apstrādājam informāciju, ko par jums sniedz persona, kas jūs iesaka.
 • Ja to pieprasa vai atļauj vietējie tiesību akti, mēs varam apstrādāt arī sensitīvu informāciju, piemēram, informāciju par invaliditāti, ciktāl tas attiecas uz jūsu darba veikšanu.


Apstrādes likumīgais pamats
Likumīgie pamati, uz kuriem mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem, ir:

 • mūsu nepieciešamība izpildīt līgumu, kas noslēgts ar jums, vai pēc jūsu pieprasījuma veikt pirmslīguma darbības.
 • mūsu likumīgās intereses, jo īpaši mūsu nepieciešamība veikt uzņēmējdarbību atbildīgi un saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem, kā arī aizsargāt pamattiesības, piemēram, tiesības uz aizstāvību, tiesības uz īpašumu un uzņēmējdarbības brīvība.
 • mūsu nepieciešamība ievērot juridiskos pienākumus, kuriem mēs esam pakļauti.
 • jūsu piekrišana, lai mēs varētu nosūtīt jums ziņas un atjauninājumus par Philips darbiem un personāla atlases aktivitātēm izmantojot e-pastu, kā arī lai saglabātu jūsu informāciju mūsu talantu fondā un sazinātos ar jums par karjeras iespējām.


Kas ir jūsu personas datu pārzinis
Jūsu personas datu pārzinis šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem ir Philips saistītais uzņēmums valstī, kas plāno jūs pieņemt darbā (norādīts mūsu lietošanas noteikumos — skatiet atsauces — šīs vietnes operators), kā arī Philips International B.V.

Sazināšanās ar mūsu klientu apkalpošanas centru

Ja jums nepieciešama Philips palīdzība un atbalsts, varat sazināties ar mūsu atbalsta komandu, izmantojot mūsu tīmekļa vietni (izmantojot tērzēšanu vai tīmekļa veidlapu), pa tālruni vai sociālajos tīklos, un viņi darīs visu iespējamo, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un sniegtu jums nepieciešamo atbalstu.


Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus
Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un sniegtu jums nepieciešamo atbalstu, tostarp informētu jūs par lietas gaitu un darba pieprasījumu (tas var ietvert plānošanu, attālināto apkalpošanas darbību nodrošināšana, tostarp detaļu pasūtīšana, ja esat biznesa klients);
 • lai pārbaudītu jūsu identitāti (piemēram, ja jums jau ir MyPhilips konts) un attiecīgi atbalstītu jūs;
 • lai risinātu visus turpmākos jautājumus, kas var rasties no jūsu pieprasījuma, piemēram, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu sevi no juridiskām prasībām;
 • lai pārbaudītu un uzlabotu mūsu sniegto pakalpojumu līmeni, piemēram, ja jūs sazināties ar mums pa tālruni vai tērzēšanas logā, mēs varētu ierakstīt sarunu, lai izglītotu mūsu komandu iekšējās apmācības laikā, lai mēs vienmēr varētu uzlabot mūsu klientu apkalpošanu.
 • lai uzlabotu, labotu un pielāgotu mūsu produktus un pakalpojumus;
 • [gadījumā, ja jūs lūdzat mūsu palīdzību saistībā ar Philips produktu, ko ražojis kāds no mūsu zīmola licences partneriem], lai nosūtītu jūsu pieprasījumu attiecīgajam zīmola licences partnerim, lai tas varētu sniegt jums nepieciešamo atbalstu.
 • lai ievērotu atbilstības, normatīvos un kvalitātes standartus un noteikumus.
 • lai jautātu jums, vai vēlaties saņemt reklāmas e-pasta ziņojumus no Philips un būt informēts par jaunumiem un esošajiem Philips produktiem un pakalpojumiem, kā arī par mūsu pasākumiem (ja vēlaties uzzināt vairāk, skatiet sadaļu “Pievienoties mūsu mārketinga iniciatīvām”).


Kādus personas datus mēs apstrādājam
Ja jums ir jautājumi vai jūs pieprasāt mūsu atbalstu, mums ir jāsaņem zināma informācija, piemēram, jūsu vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs vai cita informācija, kas nepieciešama jūsu jautājuma vai pieprasījuma risināšanai. Ja jums ir MyPhilips konts, mēs varam izmantot ar jūsu kontu saistīto informāciju, lai sniegtu jums pieprasīto atbalstu.


Apstrādes likumīgais pamats
Likumīgie pamati, uz kuriem mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem, ir:

 • mūsu nepieciešamība izpildīt līgumu, kas noslēgts ar jums, vai pēc jūsu pieprasījuma veikt pirmslīguma darbības.
 • mūsu likumīgās intereses, jo īpaši mūsu nepieciešamība veikt uzņēmējdarbību atbildīgi un saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem, kā arī aizsargāt pamattiesības, piemēram, tiesības uz aizstāvību, tiesības uz īpašumu un uzņēmējdarbības brīvība.
 • mūsu nepieciešamība ievērot juridiskos pienākumus, kuriem mēs esam pakļauti.

Mūsu pašapkalpošanās portāla izmantošana, lai pieprasītu remontu/apmaiņu

Ja jūsu Philips izstrādājums ir bojāts vai vairs nedarbojas atbilstoši gaidītajam, varat meklēt mūsu rokasgrāmatas, bieži uzdotos jautājumus par produktu vai problēmu novēršanas darbības. Ja tie neatrisina jūsu problēmu, varat doties uz mūsu pašapkalpošanās portālu, lai pieprasītu remontu/apmaiņu vai dariet to ar mūsu patērētāju atbalsta centra atbalstu. Varat arī iesniegt ar produktu garantiju saistītus pieprasījumus, izmantojot mūsu trešo pušu partneru remonta tīklu (piemēram, mazumtirgotājus vai remonta centrus), kas apkalpo mūsu produktus un ir vienoti ar mūsu pretenziju un remonta sistēmu, lai iesniegtu pretenziju. Šajā kontekstā mēs apstrādāsim jūsu personas datus.
 
Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus
Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem mērķiem:
 • lai izpildītu remonta/apmaiņas pieprasījumu un ar produktu garantiju saistītus pakalpojumus;
 • lai ļautu jums izsekot un sniegtu jums informāciju par remonta vai apmaiņas statusu;
 • lai piegādātu preci jums;
 • lai sazinātos ar jums, ja rodas problēmas ar piegādi vai iegūtu papildu informāciju, kas nepieciešama jūsu pieprasījuma izpildei.


Kādus personas datus mēs apstrādājam
Mēs apstrādājam šādas personas datu kategorijas:

 • kontaktinformācija (piemēram, jūsu vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs),
 • informācija par produktu (piemēram, modeļa numurs, pirkuma datums),
 • informācija, kas nepieciešama, lai izskatītu jūsu pakalpojuma vai remonta pieprasījumu,
 • informācija, kas nepieciešama, lai apstiprinātu, ka jūsu precei joprojām ir spēkā garantijas periods (piemēram, pirkuma apliecinājums).


Apstrādes likumīgais pamats
Likumīgais pamats, uz kuru mēs paļaujamies, apstrādājot jūsu personas datus šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem, ir mūsu nepieciešamība noslēgt un izpildīt ar jums noslēgto līgumu vai veikt pirmslīguma darbības pēc jūsu pieprasījuma.

MyPhilips konta izveide

Ja vēlaties izmantot mūsu pakalpojumu priekšrocības, piemēram, reģistrēt Philips produktus vai pagarināt noteiktu produktu garantiju, varat izveidot savu MyPhilips kontu.


Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus
Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • lai izveidotu un uzturētu jūsu MyPhilips kontu;
 • lai jūs varētu reģistrēt savus Philips produktus;
 • lai sniegtu jums pagarinātu garantiju izvēlētajiem produktiem.


MyPhilips kontu varat izmantot arī citiem pakalpojumiem, piemēram:

 • Mārketinga komunikācijas preferenču pārvaldībai: kad veidojat savu Philips kontu, varat norādīt, vai vēlaties saņemt mārketinga paziņojumus no Philips. Tādā veidā mēs varam ar jums sazināties, ja mums ir kaut kas tāds, kas, mūsuprāt, jums patiks.
 • Lai pieteiktos Philips mobilajās lietotnēs.
 • Philips produktu un pakalpojumu iegādei mūsu Philips tiešsaistes veikalā patērētājiem, jūsu pasūtījumu vēstures apskatei un abonementu pārvaldīšanai;
 • Pievienojieties mūsu produktu testēšanas programmām un pastāstiet mums, ko domājat par mūsu produktiem.
 • Piedalīšanās mūsu akcijās, piemēram, naudas atgriešanas vai kuponu akcijās.


Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus saistībā ar citiem pakalpojumiem, vienkārši atlasiet tos šajā privātuma paziņojumā, un jūs uzzināsiet.


Kādus personas datus mēs apstrādājam
Ja izveidojat MyPhilips kontu, mēs apstrādājam šādas personas datu kategorijas:

 • Kontaktinformācija (piemēram, jūsu vārds, uzvārds un e-pasta adrese). Ja nolemjat izveidot MyPhilips kontu, izmantojot savu sociālo mediju kontu, reģistrācijas veidlapa tiks iepriekš aizpildīta ar jūsu sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja sniegto kontaktinformāciju.
 • informācija par jūsu atrašanās vietu (piemēram, jūsu valsts, valodas izvēle);
 • Informācija par jūsu reģistrētajiem produktiem/pakalpojumiem (piemēram, iegādātās preces nosaukums un pirkuma datums un pirkuma apliecinājums).


Turklāt, ja vēlaties, varat arī izvēlēties sniegt mums:

 • jūsu sveicienu, kas tiks izmantots, lai personalizētu mūsu reklāmas vai darījumu paziņojumus jums; un
 • jūsu dzimšanas datums, kas tiks izmantots, lai personalizētu mūsu reklāmas paziņojumus (piemēram, kad ir jūsu dzimšanas diena).


Ja vēlaties izveidot MyPhilips kontu kā profesionālis (t.i., biznesa klients, piegādātājs un/vai Philips biznesa partneris), mēs varam apstrādāt arī šādus datus:

 • Uzņēmuma nosaukums
 • Uzņēmuma adrese
 • Uzņēmuma tālruņa numurs
 • Organizācijas veids
 • Darba nosaukums/specialitāte
 • Klienta konta numurs.


Savu MyPhilips kontu varat izdzēst jebkurā laikā. Lai to izdarītu, jums ir jāpierakstās un iestatījumos jāatrod dzēšanas poga. Pēc tam mēs noņemsim jūsu MyPhilips kontu un visus ar to saistītos datus (tas ietver arī datus, kas apstrādāti saistībā ar citiem Philips pakalpojumiem, kas uzskaitīti iepriekš un ir saistīti ar jūsu MyPhilips kontu), ja vien tiesību akti mums nepieprasa saglabāt noteiktus datus.


Apstrādes likumīgais pamats
Likumīgais pamats, uz kuru mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem, ir mūsu nepieciešamība noslēgt vai izpildīt ar jums noslēgto līgumu vai veikt pirmslīguma darbības pēc jūsu pieprasījuma.

Philips produktu iegāde tiešsaistē

Mūsu tiešsaistes veikalos varat iegādāties Philips produktus un pakalpojumus tiešsaistē.
Kā patērētājs varat izmantot savu MyPhilips kontu vai reģistrēties kā viesis (ja vien nevēlaties iegādāties pakalpojumus, šajā gadījumā jums būs nepieciešams MyPhilips konts).
Kā profesionālim (piemēram, ja esat veselības aprūpes speciālists vai izplatītājs un vēlaties iegādāties mūsu veselības aprūpes produktus mūsu Philips veselības aprūpes veikalā), jums ir jāizveido uzņēmuma vai profesionāļa konts.


Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus
Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • lai apstrādātu jūsu pasūtījumus un apstrādātu maksājumu. Šajā kontekstā mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai novērstu un atklātu krāpšanu un ļaunprātīgu izmantošanu, lai aizsargātu mūsu klientu, Philips un citu personu drošību. Mēs varam izmantot arī vērtēšanas metodes, lai novērtētu un pārvaldītu kredītrisku;
 • lai piegādātu iegādātās preces un pakalpojumus uz jūsu norādīto piegādes adresi. Lai to izdarītu, mēs sadarbojamies ar mūsu izplatīšanas partneriem, kas palīdz mums sagatavot un pareizi apstrādāt jūsu pasūtījumu, un ar mūsu loģistikas partneriem, kas piegādā jūsu pasūtījumu uz izvēlēto adresi.
 • lai pa e-pastu informētu jūs par jūsu pasūtījuma statusu;
 • lai sazinātos ar jums pa e-pastu un saņemtu darījumu un tehnisko atbalstu;
 • lai jūs varētu apskatīt pasūtījumu vēsturi, saglabāt iecienītākās preces vai izveidot vēlmju sarakstus un pārvaldīt abonementus, ja tādi ir;
 • Lai ievērotu likumus un noteikumus, uz kuriem mēs esam pakļauti (piemēram, nodokļu nolūkos mums ir pienākums saglabāt informāciju par katru pirkumu).


Ņemiet vērā, ka dažus Philips produktus un pakalpojumus, kas pieejami mūsu Philips tiešsaistes veikalā patērētājiem, jums pārdod kāds no mūsu partneriem, kā norādīts pārdošanas noteikumos un nosacījumos, kas jums tiks parādīti pirms pasūtījuma pabeigšanas. Tas nozīmē, ka, ja veicat pasūtījumu kādam no mūsu partneriem, mēs kopīgosim jūsu personas datus (piemēram, jūsu vārdu un adresi) ar šo partneri, lai tas varētu izpildīt jūsu noslēgto līgumu un tādējādi izpildīt jūsu pasūtījumu un nosūtīt jums rēķinu. Partneris var arī izmantot jūsu personas datus, lai informētu jūs par jūsu pasūtījuma statusu un sniegtu jums nepieciešamo klientu atbalstu. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā mūsu partneris apstrādās jūsu personas datus, aicinām iepazīties ar tā privātuma paziņojumu, kurš jums būs pieejams mūsu tiešsaistes veikalā.


Kādus personas datus mēs apstrādājam
Mēs apstrādājam šādas personas datu kategorijas:

 • Jūsu konta dati (ja iegādājaties produktu, izmantojot savu Philips kontu);
 • Vārds un e-pasts (ja iegādājaties preci kā viesis);
 • Piegādes un rēķina adrese;
 • Rēķina/kvīts informācija, kas ietver iegādāto preci un pakalpojumu;
 • Maksājuma informācija (piemēram, jūsu kredītkartes numurs). Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nekad nesaglabājam jūsu maksājumu informāciju. Iesniedzot maksājumu, jūsu maksājuma informācija tiks tieši nosūtīta mūsu uzticamajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam, kas izveidos savienojumu ar jūsu banku, lai apstiprinātu darījumu.
 • Jūsu amats/amata nosaukums jūsu uzņēmumā, jūsu uzņēmuma nosaukums un veids, jūsu pirkuma detaļas, jūsu uzņēmuma piegādes/rēķina adresi, ja iegādājaties mūsu produktus vai pakalpojumus kā veselības aprūpes speciālists.


Noteiktos gadījumos varat izvēlēties norādīt mums arī savu tālruņa numuru (neobligāti), ja vēlaties, lai mūsu uzticamais sūtījumu pakalpojumu sniedzējs sazinās ar jums pa tālruni piegādes problēmu gadījumā vai ja vēlaties, lai mūsu atbalsta komanda sazinātos ar jums pa tālruni, ja rodas problēmas ar pasūtījumu.


Apstrādes likumīgais pamats
Likumīgie pamati, uz kuriem mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem, ir:

 • mūsu nepieciešamība izpildīt mūsu pārdošanas noteikumus un nosacījumus, jo īpaši mūsu līgumsaistības, saistībā ar pienākumu pārvaldīt jūsu pasūtījumu;
 • mūsu likumīgās intereses, jo īpaši mūsu nepieciešamība veikt uzņēmējdarbību atbildīgi un saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem, kā arī aizsargāt pamattiesības, piemēram, tiesības uz aizstāvību, tiesības uz īpašumu un uzņēmējdarbības brīvība. Tas attiecas uz gadījumiem, kad mēs veicam krāpšanas pārbaudes;
 • mūsu nepieciešamība ievērot juridiskos pienākumus, kuriem mēs esam pakļauti. Tas attiecas, piemēram, uz gadījumiem, kad mēs apstrādājam informāciju par jūsu pirkumu nodokļu vajadzībām.


Kas ir jūsu personas datu pārzinis
Jūsu personas datu pārzinis šajā sadaļā norādītajiem mērķiem ir Philips saistītais uzņēmums, kas norādīts mūsu pārdošanas noteikumos un nosacījumos, kas jums ir pieejami mūsu tīmekļa vietnē.
Ja veicat pasūtījumu mūsu Philips veikalā patērētājiem pie kāda no mūsu partneriem, jūsu personas datu pārzinis ir: (i) Philips International BV par jūsu pasūtījuma savākšanu un maksājuma apstrādi; un (ii) attiecīgais partneris, kas norādīts pārdošanas noteikumos un nosacījumos vai privātuma paziņojumā, lai izpildītu jūsu pasūtījumu, nosūtītu jums rēķinu un sniegtu pieprasīto klientu atbalstu.

Mijiedarbošanās sociālajos tīklos par Philips

Ja jūs aktīvi komunicējat par mums vai mūsu zīmoliem sociālajos medijos un citos publiskos ārējos avotos (piemēram, ja kopīgojat komentāru par Philips produktu vai atzīmējat Philips savā ierakstā), mēs varam apstrādāt personas datus, kas ir publiski pieejami par jums. Piemēram, mēs varam analizēt un pārraudzīt publiski pieejamos komentārus vai paziņojumus, ko jūs sniedzat par Philips.
 
Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus
Mēs apstrādājam jūsu komentārus vai ziņas (kas var ietvert jūsu personas datus) šādiem mērķiem:
 • lai atbildētu uz jūsu komentāriem un jautājumiem vai sniegtu jums nepieciešamo atbalstu. Ja jūsu jautājums vai komentārs attiecas uz Philips produktu, ko ražojis kāds no mūsu zīmola licences partneriem, mēs varam sniegt jūsu personas datus attiecīgajam zīmola licences partnerim, lai tas varētu atbildēt uz jūsu jautājumu vai sniegt jums pieprasīto atbalstu.
 • lai iegūtu vispārēju izpratni par to, ko cilvēki saka par mums un mūsu zīmoliem, un tādējādi attiecīgi uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus.


Kādus personas datus mēs apstrādājam
Iepriekš aprakstītajiem mērķiem mēs varam apstrādāt jebkādu informāciju par jums, kas ir ietverta komentāros vai citā saturā par Philips, ko jūs publicējat sociālajos medijos un citos publiskos ārējos avotos. Tas var ietvert tādu informāciju kā jūsu vārds (vai segvārds), profila attēls, valsts.

Apstrādes likumīgais pamats
Likumīgais pamats, uz kuru mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem, ir mūsu likumīgās intereses, jo īpaši mūsu nepieciešamība veikt uzņēmējdarbību atbildīgi un saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem, kā arī, lai aizsargātu mūsu pamattiesības veikt uzņēmējdarbību.

Jūsu vērtējumu un atsauksmju sniegšana par Philips produktiem

Ja vēlaties, varat novērtēt un pārskatīt mūsu Philips produktus tiešsaistē. Tas palīdz mums izveidot atvērtu forumu, kurā mūsu klienti var atrast patiesus un jēgpilnus komentārus par mūsu produktiem un apmainīties ar tiem.
 
Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus
Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem mērķiem:
 • lai pārbaudītu, vai jūsu atsauksme atbilst mūsu noteikumiem un ka tajā nav maldinošu vai neprecīzu apgalvojumu par produkta darbību (piemēram, reklamēšana ārpus etiķetes vai neatbilst mūsu lietošanas instrukcijām);
 • lai publicētu jūsu vērtējumu un atsauksmes tiešsaistē un dotu iespēju ikvienam mācīties no jūsu pieredzes ar mūsu produktiem;
 • lai gūtu vispārēju izpratni par to, ko cilvēki saka par mums un mūsu zīmoliem, un tādējādi attiecīgi uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus;
 • lai sazinātos ar jums un piedāvātu mūsu palīdzību gadījumā, ja jūsu atsauksme liecina, ka neesat apmierināts ar mūsu produktu vai pakalpojumu. Ja šāda pārskatīšana attiecas uz Philips produktu, ko ražojis kāds no mūsu zīmola licences partneriem, mēs varam sniegt jūsu personas datus attiecīgajam zīmola licences partnerim, lai tas varētu sazināties ar jums un piedāvāt palīdzību.
 • lai sazinātos ar jums veselības un drošības vai atbildības jautājumu gadījumā.
   

Kādus personas datus mēs apstrādājam
Mēs apstrādājam šādas personas datu kategorijas: e-pasts, atrašanās vieta, vecums, dzimums, jūsu mājsaimniecībā dzīvojošo cilvēku skaits, mūsu Philips produkta lietošanas periods.
 

Ņemiet vērā, ka, sniedzot savu vērtējumu un rakstot atsauksmi, mēs nepadarīsim jūsu e-pastu redzamu citiem apmeklētājiem. Mēs padarīsim redzamu citu informāciju, ko jūs mums sniedzat, jo tas palīdz mums izveidot atvērtu forumu, kurā mūsu klienti var atrast patiesu un jēgpilnu informāciju par mūsu produktiem un apmainīties ar to.
 

Turklāt, lai ievērotu jūsu privātumu, mēs iesakām, atstājot atsauksmi, norādīt segvārdu, nevis savu īsto vārdu.

Apstrādes likumīgais pamats
Likumīgie pamati, uz kuriem mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem, ir:

 • mūsu nepieciešamība izpildīt mūsu noteikumus un nosacījumus;
 • mūsu likumīgās intereses, jo īpaši mūsu nepieciešamība veikt uzņēmējdarbību atbildīgi un saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem, kā arī aizsargāt pamattiesības, piemēram, tiesības uz aizstāvību, tiesības uz īpašumu un uzņēmējdarbības brīvība. Tas attiecas uz gadījumiem, kad mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai uzlabotu savus produktus un pakalpojumus, un kad mēs sazināmies ar jums (vai sniedzam jūsu personas datus mūsu zīmola licences partnerim, lai viņi varētu ar jums sazināties), lai sniegtu palīdzību.
 • mūsu nepieciešamība ievērot juridiskos pienākumus, kuriem mēs esam pakļauti. Tas attiecas, piemēram, uz gadījumiem, kad mēs sazināmies ar jums veselības un drošības jautājumos.

Mūsu patēriņa produktu testēšana

Ja vēlaties kļūt par Philips produktu testētāju un pastāstīt mums, ko domājat par mūsu patēriņa precēm, varat to izdarīt, izveidojot Philips kontu (ja vien jums tāds jau nav), izvēloties testēšanu, kas jūs interesē, un piesakoties.


Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus
Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • lai novērtētu, vai jūs varētu tikt izvēlēts dalībai testēšanā, pamatojoties uz jūsu atbildēm uz mūsu jautājumiem atlases procedūras laikā un saskaņā ar mūsu noteikumiem.
 • (ja esat izvēlēts), lai pareizi pārvaldītu jūsu dalību testēšanā, saskaņā ar mūsu noteikumiem. Tas ietver tādas darbības kā, piemēram, informēšana pa e-pastu, ja esat izvēlēts piedalīties testēšanā, mūsu produkta nosūtīšana uz reģistrācijas procesā norādīto adresi, atsauksmes, ko kopīgojat ar mums par produktu, saņemšana un analīze, pārbaude, vai jūs tiešsaistē publicējāt atsauksmi par mūsu produktu, pieprasot saņemto preci atpakaļ (piemēram, ja atsauksmi neuzrakstiet noteiktajā termiņā).
 • lai uzlabotu mūsu produktu un izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus.


Kādus personas datus mēs apstrādājam
Kad jūs reģistrējaties, lai kļūtu par Philips produktu testētāju, mēs apstrādājam šādas personas datu kategorijas:

 • konta informācija, piemēram, jūsu vārds, uzvārds un e-pasts;
 • Informācija par jums, ko sniedzat mums, atbildot uz mūsu jautājumiem atlases procedūras laikā.
 • Atsauksmes par produktu, ko kopīgojat ar mums;
 • Piegādes/izpildes vietas informācija, piemēram, jūsu mājas adrese un tālruņa numurs;
 • Pārskats par to, kuros testos esat piedalījies.


Apstrādes likumīgais pamats
Likumīgie pamati, uz kuriem mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem, ir:

 • mūsu nepieciešamība izpildīt mūsu Philips produktu testēšanas programmas lietošanas noteikumus;
 • mūsu likumīgās intereses, jo īpaši mūsu nepieciešamība aizsargāt pamattiesības, piemēram, tiesības uz īpašumu un brīvību veikt uzņēmējdarbību. Tas attiecas uz gadījumiem, kad mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai uzlabotu savus produktus un pakalpojumus.


Kas ir jūsu personas datu pārzinis
Jūsu personas datu pārzinis šajā sadaļā norādītajiem mērķiem ir Philips saistītais uzņēmums, kas norādīts mūsu Philips produktu testēšanas programmas lietošanas noteikumos, kas jums ir pieejami mūsu tiešsaistes vietnē.

Pievienošanās mūsu apmierinātības aptaujām

Mēs smagi strādājam, lai vienmēr uzlabotu savus pakalpojumus un vēl labāk tos saskaņotu ar to, ko vēlas mūsu klienti un partneri. Tāpēc, ja jums ir sadarbība ar mums (piemēram, kā biznesa klients) vai ja jūs iegādājaties Philips produktus vai saņemat pakalpojumus no Philips vai Philips zīmola licences partnera, mēs varam jūs uzaicināt pievienoties mūsu NPS aptaujai. Ja nolemjat piedalīties un aizpildīt aptauju, jūsu atsauksmes tiks izmantotas, lai saprastu, cik apmierināts esat ar neseno pakalpojumu pieredzi, ko saņēmāt no Philips vai Philips zīmola licences partnera, vai, vispārīgākā nozīmē, ar jūsu attiecībām ar Philips. No jūsu atsauksmēm mēs apkoposim statistiku, kas palīdzēs mums uzlabot mūsu pakalpojumus.
 
Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus
Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem mērķiem:
 • lai nosūtītu jums mūsu klientu apmierinātības aptauju;
 • [ja jūs iegādājaties produktu tiešsaistē vai saņemat pakalpojumus no Philips], lai saprastu un novērtētu, cik apmierināts esat ar neseno pakalpojumu pieredzi, ko saņēmāt no Philips;
 • [ja jūs iegādājaties produktu tiešsaistē vai saņemat pakalpojumus no Philips zīmola licences partnera], lai saprastu un novērtētu, cik apmierināts esat ar neseno pakalpojumu pieredzi, ko saņēmāt no Philips zīmola licences partnera;
 • lai uzlabotu jūsu apmierinātības līmeni ar Philips, pamatojoties uz jūsu atsauksmēm;
 • [ja jūs esat biznesa klients], lai saprastu un novērtētu, cik apmierināts esat ar savām attiecībām ar Philips;
 • lai sazinātos ar jums pa tālruni vai e-pastu, lai saprastu, kā mēs varam uzlabot attiecības ar jums.


Kādus personas datus mēs apstrādājam
Mēs apstrādājam šādas personas datu kategorijas:

 • Kontaktinformācija, piemēram, jūsu vārds un e-pasts;
 • [ja jūs esat biznesa klients] Profesionālā informācija, piemēram, jūsu amata nosaukums, uzņēmuma nosaukums, tālruņa numurs;
 • Jūsu atsauksmes.

Apstrādes likumīgais pamats
Ja vien piemērojamie tiesību akti nenosaka citādi, likumīgais pamats, uz kuru mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem, ir mūsu likumīgās intereses, jo īpaši mūsu nepieciešamība aizsargāt pamattiesības, piemēram, tiesības uz īpašumu un brīvību veikt uzņēmējdarbību. 

Kas ir jūsu datu pārzinis
Ja iegādājaties produktu tiešsaistē vai saņemat pakalpojumus no Philips zīmola licences partnera, jūsu personas datu pārzinis ir: (i) attiecīgais Philips zīmola licences partneris, kas norādīts privātuma paziņojumā (kas jums ir pieejams, kad jūsu personas dati ir vispirms savākti), lai apkopotu jūsu personas datus, novērtētu, cik apmierināts esat ar savu neseno pakalpojumu pieredzi, un lai uzlabotu jūsu apmierinātības līmeni; un (i) Philips International B.V. par aptaujas nosūtīšanu jums.

Ja iegādājaties produktu tiešsaistē vai saņemat pakalpojumus no Philips vai ja esat Philips biznesa klients, jūsu personas datu pārzinis šajā sadaļā norādītajiem nolūkiem ir Philips International B.V., kā arī Philips saistītais uzņēmums, ar kuru jums ir biznesa attiecības.

Philips pasākumu apmeklēšana

Mēs regulāri organizējam fiziskus un digitālus pasākumus, piemēram, seminārus, darbnīcas vai gadatirgus, sanāksmes, vebinārus vai tiešraides pasākumus. Ja vēlaties apmeklēt kādu no mūsu pasākumiem, mēs lūgsim jums sniegt savus personas datus (piemēram, kontaktinformāciju).
Ņemiet vērā, ka mēs nepublicējam mūsu pasākumu dalībnieku sarakstus, taču retos gadījumos jūsu kontaktinformācija var būt redzama citiem dalībniekiem.
Dažreiz mūsu notikumi tiks ierakstīti. Ja mēs ierakstām un jūs esat prezentētājs, jūsu attēls un audio tiks ierakstīti. Ja esat dalībnieks, dažos gadījumos varat izlemt koplietot savu attēlu un audio sesijas laikā, piemēram, ja izvēlaties piedalīties jautājumu un atbilžu sesijā. Dažiem pasākumiem mēs varam publicēt ierakstu mūsu vietnē vai sociālo mediju kanālos.
 
Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus
Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem mērķiem:
 • lai organizētu un veicinātu pasākumu un nodrošinātu jums pieņemamu servisu. Tas var ietvert tādas darbības kā sazināšanās ar jums par pasākuma loģistiku, jebkādu satura prasību ievērošanu vai piekļuves nodrošināšanu, kas jums varētu būt nepieciešama (ja mēs to darām, mēs nedalāmies ar šo informāciju identificējamā veidā ar norises vietu, un mēs to dzēšam pēc pasākuma), lai nodrošinātu piekļuvi notikuma saturam (piemēram, saite uz ierakstu, kad pasākums ir beidzies);
 • lai pēc pasākuma sazinātos ar jums par komerciālām iespējām ar Philips produktiem vai pakalpojumiem.


Kādus personas datus mēs apstrādājam
Mēs apstrādājam šādas personas datu kategorijas:

 • Kontaktinformācija, piemēram, jūsu vārds un e-pasts, valsts;
 • Profesionālā informācija, piemēram, jūsu uzņēmuma nosaukums, amata nosaukums, specialitāte, funkcija.
 • Interesējošie produkti/pakalpojumi.

Apstrādes likumīgais pamats
Likumīgais pamats, uz kuru mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem, ir mūsu likumīgās intereses, jo īpaši mūsu nepieciešamība aizsargāt pamattiesības, piemēram, tiesības uz īpašumu un uzņēmējdarbības brīvību.

Ja vien piemērojamie tiesību akti nenosaka citādi, kad mēs apkopojam jebkādu informāciju par satura prasībām vai citām piekļuves prasībām, mēs to darām ar jūsu piekrišanu, jo šāda veida informācija tiek klasificēta kā īpaša personas datu kategorija.

Kas ir jūsu personas datu pārzinis
Jūsu personas datu pārzinis ir Philips saistītais uzņēmums valstī, kurā jūs pievienojaties pasākumam vai no kuras tiek organizēts pasākums, kas mūsu lietošanas noteikumos (skatiet atsauces) norādīts kā šīs vietnes operators.

Pievienošanās mūsu mārketinga iniciatīvām

Ja vēlaties, varat pievienoties mūsu mārketinga iniciatīvām un būt informēts par Philips produktiem, pakalpojumiem un akcijām. Tālāk mēs sniegsim jums pārskatu par mūsu mārketinga iniciatīvām un katrai no tām paskaidrosim, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus.

Reklāmas e-pasta ziņojumi
Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus un kādus personas datus mēs apstrādājam
Varat izvēlēties saņemt reklāmas e-pasta ziņojumus no Philips un būt informēts par Philips un Philips zīmolu licences partneru produktiem un pakalpojumiem, kā arī par mūsu pasākumiem. Tas nozīmē, ka, ja dosiet mums savu piekrišanu, mēs nosūtīsim jums reklāmas e-pasta ziņojumus – vai, ja esat biznesa klients, mēs sazināsimies ar jums par biznesa iespējām –, kas jums ir aktuālas un interesantas. Ļaujiet mums sniegt dažus konkrētus piemērus.
 • Ja, pārlūkojot mūsu vietni, esat pieņēmis mērķtiecīgo reklāmu sīkfailu kategoriju, mēs izsekojam jūsu darbību ar mūsu vietnēm un mobilajām lietotnēm, lai redzētu, kas jūs interesē. Ja jūs arī dosiet mums savu piekrišanu reklāmas paziņojumu saņemšanai, mēs izmantosim datus par jūsu darbību ar mūsu vietnēm un mobilajām lietotnēm, lai nosūtītu jums atbilstošus un jūs interesējošus reklāmas paziņojumus. Piemēram, ja apmeklējāt noteiktu produktu mūsu vietnē, mēs varam nosūtīt jums reklāmas e-pasta ziņojumus par šādu produktu vai līdzīgiem produktiem.
 • Ja jūs piekrītat saņemt reklāmas e-pasta ziņojumus, mēs jums nosūtīsim šādus reklāmas e-pasta ziņojumus. Mēs izsekojam, vai jūs atverat, lasāt vai noklikšķināt uz reklāmas e-pasta satura, ko esat saņēmis no mums. Piemēram, ja noklikšķināsit uz noteikta produkta (saņemtajā reklāmas e-pastā), mēs varam nosūtīt jums reklāmas e-pasta ziņojumus par šādu produktu vai līdzīgiem produktiem.
 • Ja jūs piekrītat saņemt reklāmas paziņojumus, kamēr veidojat MyPhilips kontu vai iegādājaties produktu vai pakalpojumu mūsu tiešsaistes veikalā, izmantojot MyPhilips kontu, mēs izmantosim noteiktus datus, ko jūs mums sniedzat (piemēram, informāciju, kas saistīta ar jūsu kontu) vai jūsu pasūtījumu vai informāciju, ko jūs mums sniedzat, (piemēram, jūsu dzimšanas datums), lai nosūtītu jums reklāmas paziņojumus, kas ir svarīgi un jūs interesē. Piemēram, ja esat iegādājies skuvekli mūsu tiešsaistes veikalā, izmantojot savu MyPhilips kontu, mēs varam izmantot jūsu tiešsaistes pirkumu datus, lai informētu, ka mums ir atlaides skuvekļa piederumiem vai līdzīgiem produktiem.
 • Ja jūs sniedzat mums savu piekrišanu saņemt reklāmas paziņojumus, izmantojot mūsu tīmekļa vietnēs vai sociālo tīklu lapās publicētās īpašās veidlapas, mēs izmantosim datus, ko jūs mums sniedzat, izmantojot šīs veidlapas (piemēram, jūsu vārds un e-pasts, kā arī jūsu amata nosaukums/uzņēmuma nosaukums, specialitāte vai aprūpes joma, ja abonējat, izmantojot Klientu veidlapas, kas paredzētas profesionāļiem vai klientu pārstāvjiem), kā arī informācija par jūsu valsti, lai nosūtītu jums atbilstošus un jums interesējošos reklāmas paziņojumus. Piemēram, ja mēs pamanām, ka regulāri skatāties mūsu skuvekļus no konkrētas valsts, mēs varam nosūtīt jums reklāmas paziņojumus par skuvekļiem vai līdzīgiem produktiem šīs valsts valodā.
 • Ja jūs sniedzat mums savu piekrišanu saņemt reklāmas paziņojumus, kamēr jūs sadarbojaties ar mūsu atbalsta komandu, mēs izmantosim noteiktus datus, ko mums sniedzat (piemēram, jūsu e-pasts un produkts/pakalpojums saistībā ar kuru lūdzāt palīdzību), lai nosūtītu jums atbilstošus un jūs interesējošus reklāmas paziņojumus. Piemēram, ja esat lūdzis palīdzību saistībā ar skuvekli, mēs varam nosūtīt jums reklāmas paziņojumus par skuvekļiem vai līdzīgiem produktiem.


Ņemiet vērā, ka mēs varam apvienot datus, ko apkopojam par jums no iepriekš minētajiem Philips avotiem, un ievietot tos vienā vai vairākos segmentos (grupās, kurām ir noteiktas kopīgas īpašības), lai pielāgotu mūsu reklāmas e-pastus jūsu interesēm.

Apstrādes likumīgais pamats
Likumīgie pamati, uz kuriem mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem, ir:

 • Jūsu piekrišana; parasti mēs nosūtīsim jums reklāmas paziņojumus tikai tad, kad būsiet devis iepriekšēju piekrišanu; Protams, jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu saņemt mūsu pielāgotos reklāmas e-pastus. To var izdarīt, noklikšķinot uz anulēšanas pogas, kas atrodas no Philips saņemtā reklāmas e-pasta ziņojuma apakšā, un abonements tiks automātiski anulēts.
 • Mūsu likumīgās intereses, jo īpaši mūsu nepieciešamība aizsargāt pamattiesības, piemēram, brīvību veikt uzņēmējdarbību.


Kas ir jūsu personas datu pārzinis

Jūsu personas datu pārzinis ir Philips saistītais uzņēmums valstī, kurā jūs pierakstījāties, lai saņemtu reklāmas e-pastus (norādīts mūsu lietošanas noteikumos — skatiet atsauces — vietnes operators), kā arī Philips International B.V.

Reklāma sociālajos tīklos
Mēs izmantojam sociālos tīklus, lai informētu jūs par jaunajiem un esošajiem Philips produktiem un pakalpojumiem un izveidotu ar jums komerciālu sadarbību.

Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus un kādus personas datus mēs apstrādājam
Kā minēts iepriekš, mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai sazinātos ar jums, izmantojot sociālos saziņas līdzekļus, izmantojot reklāmas paziņojumus vai reklāmas par jauniem un esošiem Philips produktiem un pakalpojumiem, kā arī par mūsu pasākumiem.Piemēram, ja esat pieņēmis mērķtiecīgās reklāmas sīkfailus mūsu vietnē, mēs varam izsekot jūsu vietņu lietojumam (piemēram, darbībām, kuras esat veicis mūsu vietnē) un rādīt jums atbilstošu Philips reklāmu jūsu sociālajos tīklos.
Ja jūs dodat mums savu piekrišanu saņemt reklāmas paziņojumus (piemēram, izmantojot mūsu īpašās veidlapas, kas publicētas mūsu vietnēs), mēs varam sniegt jūsu personas datus (piemēram, jūsu e-pastu) sociālo tīklu pakalpojumu sniedzējiem, lai šādos sociālajos tīklos rādītu jums atbilstošas Philips reklāmas.
Ja pārstāvat esošo vai potenciālo Philips klientu vai biznesa partneri (vai potenciālo), mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai sazinātos ar jums, izmantojot sociālos tīklus (piemēram, LinkedIn), lai gūtu komerciālas iespējas.

Apstrādes likumīgais pamats
Likumīgie pamati, uz kuriem mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem, ir:

 • Jūsu piekrišana; tas attiecas uz gadījumiem, kad mēs apkopojam jūsu rīcību vietnē un ievietojam jūsu ierīcē attiecīgās sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas; un kad mēs izmantojam jūsu piekrišanu mārketinga paziņojumu saņemšanai, lai ar mūsu partneru starpniecību rādītu atbilstošu saturu jums sociālajos tīklos.
 • Mūsu likumīgās intereses, jo īpaši mūsu nepieciešamība aizsargāt pamattiesības, piemēram, brīvību veikt uzņēmējdarbību. Tas attiecas uz gadījumiem, kad mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai izveidotu jūsu (iespējamā) klienta profilu un sazinātos ar jums, izmantojot sociālos medijus, lai gūtu komerciālas iespējas.


Kas ir jūsu personas datu pārzinis
Jūsu personas datu pārzinis ir Philips saistītais uzņēmums valstī, kurā jūs pierakstījāties, lai saņemtu reklāmas e-pastus (norādīts mūsu lietošanas noteikumos — skatiet atsauces — vietnes operators), kā arī Philips International B.V.

Pievienošanās mūsu akcijām

Mēs publicējam dažādas akcijas saviem produktiem un pakalpojumiem, ko varat izmantot, piemēram, naudas atmaksas akcijas, pagarināto garantiju, kuponu akcijas, draugu ieteikšanas programmas, totalizatorus, konkursus vai sezonas vai citas akcijas, un varam pat nosūtīt jums dāvanu, iegādājoties preci. Lai nodrošinātu šīs reklāmas, mēs apstrādājam jūsu personas datus.
Uz šīm akcijām var attiekties papildu privātuma paziņojumi.
Ir dažādi veidi, kā piedalīties. Piemēram, aizpildot īpašu veidlapu mūsu vietnē, izveidojot MyPhilips kontu, piesakoties, lai saņemtu mūsu reklāmas paziņojumus, izmantojot īpašas veidlapas, kas pieejamas mūsu tiešsaistes vietnē vai sociālo tīklu lapās, vai arī novērtējot un pārskatot mūsu produktus mūsu tiešsaistes vietnē.
 
Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus un kādus personas datus mēs apstrādājam
Parasti mēs apkopojam informāciju, kas nepieciešama, lai jūs varētu piedalīties akcijā, identificējam jūs, novērtējot, vai atbilstat akcijas nosacījumiem un izpildāt akcijas līguma nosacījumus:
 • konta informācija, piemēram, jūsu vārds, uzvārds un e-pasts; tas nozīmē, ka jūsu dalība tiks saistīta ar jūsu MyPhilips kontu.
 • Informācija, ko sniedzat mums (piemēram, jūsu vārds un e-pasts), ja piedalāties, piesakoties, lai saņemtu mūsu reklāmas paziņojumus.
 • Produkta pirkuma apliecinājums un citi dati, kas ļauj mums pārbaudīt, vai jūs atbilstat akcijas nosacījumiem, un palīdz izvēlēties konkursa uzvarētāju (pamatojoties uz noteikumiem, kuriem jūs piekrītat, nolemjot piedalīties).
 • E-pasta un adreses informācija (ja esat izvēlēts kā uzvarētājs), lai informētu jūs, ka esat izvēlēts par uzvarētāju, lai nosūtītu mūsu balvu uz reģistrācijas procesā norādīto adresi un pārbaudītu, vai ievērojat konkursa noteikumus un atbilstoši rīkojāties.
 • Bankas konta numurs naudas atmaksas akcijām, kur mēs iemaksāsim akcijā atlīdzināto summu.
 • Jūsu ģenerēts un nodrošināts materiāls vai saturs, kas ļauj piedalīties loterijā, konkursā, spēlē vai citā konkursā.


Apstrādes likumīgais pamats
Likumīgais pamats, uz kuru mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem, ir mūsu nepieciešamība noslēgt vai izpildīt ar jums noslēgto līgumu vai pēc jūsu pieprasījuma veikt pirmslīguma darbības, jo īpaši, lai izpildītu attiecīgo akciju.

Kas ir jūsu personas datu pārzinis
Jūsu personas datu pārzinis ir Philips saistītais uzņēmums, kas norādīts attiecīgās akcijas lietošanas noteikumos, kas jums ir pieejami mūsu vietnē.

Mūsu tiešsaistes vietņu apmeklēšana

Kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, mēs jūsu pārlūkprogrammā vai ierīcē ievietojam sīkfailus un citas līdzīgas tehnoloģijas, kas palīdz mums nodrošināt mūsu vietņu tehnisko un funkcionālo pārvaldību (tostarp informācijas drošības nodrošināšanu), uzlabot mūsu vietņu dizainu un veiktspēju un labāk izprast apmeklētāja uzvedība mūsu lapās. Šie sīkfaili un citas līdzīgas tehnoloģijas var apkopot tādus datus kā jūsu IP adrese, operētājsistēma, pārlūkprogrammas veids un ierīces veids (piemēram, dators, viedtālrunis).

Daži sīkfaili vienmēr ir ieslēgti, kad apmeklējat mūsu vietnes, un jūs nevarat tos izslēgt, ja vien nemaināt pārlūkprogrammas iestatījumus. Mēs tos saucam par " obligāti nepieciešamajiem sīkfailiem ". Bez šiem sīkfailiem jūsu pieprasītie pakalpojumi nevar darboties, kā paredzēts. Mēs izmantojam šos sīkfailus, lai pārliecinātos, ka mūsu vietnes darbojas pareizi un atbilst auditorijas vajadzībām un interesēm. Piemēram, mēs izmantojam šos sīkfailus, lai pārbaudītu, kad vietne nedarbojas, vai lai nodrošinātu mūsu vietņu drošību. Likumīgais pamats, uz kuru mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā kontekstā, ir mūsu likumīgās intereses, jo īpaši mūsu nepieciešamība aizsargāt pamattiesības, piemēram, tiesības uz aizstāvību, tiesības uz īpašumu un uzņēmējdarbības brīvība.

Mēs izmantojam veiktspējas sīkfailus (piemēram, analīzi), lai savāktu apkopotu statistikas informāciju par mūsu vietnes darbību un attiecīgi uzlabotu to veiktspēju. Varat tos ieslēgt vai izslēgt jebkurā laikā. Mēs tos izmantosim tikai tad, ja būsiet piekritis. Piemēram, mēs izmantojam šos sīkfailus, lai iegūtu vispārīgu priekšstatu par to, kā apmeklētāji izmanto mūsu tīmekļa vietnes (t.i., kuras tīmekļa lapas jūs apmeklējat visbiežāk, apmeklētāju skaitu dažādās vietnes daļās) vai vispārīgi veiktu lietotāju aptaujas mūsu vietnē vai noteiktās mūsu vietnes daļās.

Mēs arī izmantojam funkcionālos sīkfailus, lai personalizētu mūsu vietnes atbilstoši jūsu vajadzībām, atceroties jūsu izdarītās izvēles. Varat tos ieslēgt vai izslēgt jebkurā laikā. Mēs tos izmantosim tikai tad, ja būsiet piekritis. Piemēram, mēs izmantojam šos sīkfailus, lai atgādinātu jums par jūsu iestatījumiem mūsu vietnē (piemēram, jūsu lietotājvārdu, valodu vai reģionu, kurā atrodaties) un sniegtu vairāk uzlabotas, personiskas funkcijas. Viņi nevāc par jums nekādu informāciju, ko varētu izmantot reklāmas nolūkos. Likumīgais pamats, uz kuru mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā kontekstā, ir jūsu piekrišana.

Visbeidzot, mēs izmantojam reklāmas un sociālo mediju sīkfailus, lai izsekotu jūsu darbības mūsu vietnē un rādītu jums un jūsu interesēm atbilstošas personalizētas reklāmas. Turklāt, ja esat devis mums savu piekrišanu saņemt reklāmas paziņojumus, mēs izmantosim informāciju, kas iegūta no šiem sīkfailiem, lai nosūtītu jums ziņojumus, kas pielāgoti jūsu vēlmēm. Šos sīkfailus var ievietot trešās puses, un tās tiks saistītas ar vietnes funkcionalitāti, ko nodrošina šādas trešās puses. Tāpēc tas ietekmēs saturu un ziņojumus, ko redzat citās apmeklētajās vietnēs. Varat tos ieslēgt vai izslēgt jebkurā laikā. Mēs tos izmantosim tikai tad, ja būsiet piekritis. Piemēram, ja lasāt rakstu par Philips produktu, mēs varam rādīt jums reklāmas par šo produktu mūsu vai trešās puses vietnē. Likumīgais pamats, uz kuru mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā kontekstā, ir jūsu piekrišana.

Lai iegūtu papildinformāciju par konkrētajiem mūsu izmantotajiem sīkfailiem, lūdzu, izlasiet mūsu sīkfailu piekrišanas rīku.
Jūs jebkurā laikā varat pielāgot savus sīkfailu iestatījumus, izmantojot mūsu sīkfailu piekrišanas rīku.

Mūsu normatīvo prasību ievērošana

Kā medicīnisko ierīču ražotājs uz mums attiecas normatīvie pienākumi attiecībā uz cilvēkiem paredzētu medicīnisko ierīču ražošanu un šādu ierīču piederumu laišanu tirgū, darīšanu pieejamu tirgū vai nodošanu ekspluatācijā. Tādēļ mēs nepārtraukti apstrādājam personas datus, lai nodrošinātu mūsu kā medicīnisko ierīču ražotāja normatīvo pienākumu izpildi.

Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus
Mēs apstrādājam personas datus šādiem mērķiem:
 • lai ziņotu par jebkuru nopietnu incidentu veselības iestādēm pēc tam, kad tās ir konstatējušas cēloņsakarību starp šo incidentu un ierīci vai ka šāda cēloņsakarība ir pamatoti iespējama;
 • lai analizētu un ziņotu par statistiski nozīmīgu nenopietnu incidentu vai blakusparādību pieaugumu (biežumu vai smagumu), kas var ietekmēt ierīces riska un ieguvuma analīzi;
 • lai analizētu, izmeklētu un veiktu koriģējošas darbības, ja nepieciešams, saistībā ar nopietniem incidentiem.


Kādus personas datus mēs apstrādājam
Mēs apstrādājam šādas personas datu kategorijas:

 • Žurnāla faili
 • Kontaktinformācija par incidentu ziņotājiem
 • Informācija par pacientiem/citām personām, kas ietvertas incidenta ziņojumā/sūdzībā/atsauksmē.
 • Žurnāla faili vai medicīniskie attēli, kas var saturēt informāciju par pacientu, piemēram, vecumu, dzimumu, svaru.


Ņemiet vērā, ka mums nav piekļuves tieši identificējamai informācijai par pacientiem, jo attiecīgais veselības aprūpes sniedzējs šo informāciju patur kā konfidenciālu informāciju un tas nav nepieciešams mūsu veiktajām apstrādes darbībām.
 

Apstrādes likumīgais pamats
Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai izpildītu juridisko vai likumā noteikto pienākumu, kam ir pakļauts Philips, kad mēs ziņojam (a) par nevēlamiem notikumiem kompetentajām iestādēm un (b) par statistiski nozīmīga pieauguma tendencēm (pēc biežuma/smaguma) nenopietniem starpgadījumiem un kad mēs izskatām sūdzības;

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai veiktu darbību, kas tiek veikta sabiedrības interesēs, kad mēs izmeklējam incidentus, lai noteiktu galveno cēloni un nepieciešamās preventīvās, korektīvās, koriģējošās darbības drošības jomā; lai noteiktu statistiski nozīmīga pieauguma tendences (pēc biežuma/smaguma) nenopietniem starpgadījumiem.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus
Philips kā ražotāja pienākums ir uzturēt savu ierīču tehnisko dokumentāciju atjauninātu un pieejamu kompetentajām iestādēm vismaz 10 (iebūvējamās ierīces 15) gadus pēc pēdējās ierīces, uz kuru attiecas tā pati atbilstības deklarācija, ievietošanas tirgū (t.i., pārdošanas).

Kas ir jūsu personas datu pārzinis
Jūsu personas datu pārzinis ir Philips saistītais uzņēmums, kas ir medicīniskās ierīces ražotājs, kā norādīts attiecīgās ierīces marķējumā.

Klīnisko izmeklējumu veikšana

Mēs veicam klīniskos izmeklējumus , lai novērtētu mūsu medicīnisko ierīču drošību vai veiktspēju. Šajā kontekstā mēs apstrādājam cilvēku personas datus.


Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus
Mēs apstrādājam personas datus šādiem mērķiem:

 • lai veiktu klīnisko novērtējumu, kura mērķis ir apstiprināt mūsu medicīnisko ierīču drošību un veiktspēju pirms to laišanas tirgū;
 • lai veiktu klīniskos pētījumus, kuru mērķis ir: (i) noteikt mūsu medicīniskās ierīces dizaina, ražošanas un iepakojuma piemērotību paredzētajam mērķim normālos lietošanas apstākļos; un ii) noteikt un pārbaudīt medicīniskās ierīces klīniskos ieguvumus pacientiem, kā arī noteikt un pārbaudīt ierīces klīnisko drošību; un iii) noteikt nevēlamās blakusparādības un novērtēt, vai šie riski ir pieņemami riski, salīdzinot ar medicīniskās ierīces ieguvumiem veselībai.
 • lai veiktu un atjauninātu medicīniskās ierīces klīnisko novērtējumu un veiktu pēcpārdošanas uzraudzību.


Kādus personas datus mēs apstrādājam
Mēs apstrādājam šādas (retrospektīvus) datu kategorijas:

 • Vispārīga informācija par pacientiem (piemēram, vecums, kategorija, dzimums);
 • Dati par veselību atkarībā no medicīniskās ierīces veida, kas bija klīniskā pētījuma priekšmets.


Ņemiet vērā, ka mums nav piekļuves tieši identificējamai informācijai par pacientiem, jo attiecīgais veselības aprūpes sniedzējs šo informāciju patur kā konfidenciālu informāciju un tas nav nepieciešams mūsu veiktajām apstrādes darbībām.


Apstrādes likumīgais pamats
Ja piemērojamie tiesību akti nenosaka citādi:

 • Veicot klīniskos izmeklējumus ar mērķi ievērot medicīnisko ierīču ražotāja saistības (piemēram, novērtējot mūsu medicīnisko ierīču drošību, veiktspēju un kvalitāti), mēs to darām, lai veiktu darbību sabiedrības interesēs.
 • Veicot klīniskos pētījumus, lai radītu labākus produktus, kas uzlabo veselības aprūpi, mēs to darām, lai veiktu darbību sabiedrības interesēs.
 • Kad mēs ziņojam par nopietniem nevēlamiem notikumiem, kas notiek klīniskā pētījuma laikā, mēs to darām, lai izpildītu juridisko vai regulējošo pienākumu, kam ir pakļauts Philips.


Kas ir jūsu personas datu pārzinis
Jūsu personas datu pārzinis ir Philips saistītais uzņēmums, kas ir medicīniskās ierīces ražotājs vai klīniskā pētījuma sponsors, kas norādīts pētījuma dokumentācijā vai citā atbilstošā veselības aprūpes sniedzēja sniegtajā dokumentācijā.

Dažos gadījumos klīniskos izmeklējumus kopā ar Philips saistītajiem uzņēmumiem, kas atrodas Nīderlandē, veic Philips saistītais uzņēmums, kas ir medicīniskās ierīces ražotājs (norādīts pētījuma dokumentācijā vai citā atbilstošā dokumentācijā, ko nodrošina veselības aprūpes sniedzējs), Philips Electronics Netherlands B.V. vai Philips International B.V.), Francija (Philips France Commercial SAS) un Vācija (Philips GmbH).

Klīnisko pētījumu veikšana

Mēs veicam klīniskos pētījumus, lai izpildītu dažādus mērķus, piemēram, ievērotu mūsu medicīnisko ierīču ražotāja saistības vai izstrādātu un uzlabotu medicīniskās ierīces (drošību vai) veiktspēju, uzlabojot veselības aprūpi. Šajā kontekstā mēs apstrādājam cilvēku personas datus.


Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus
Mēs apstrādājam personas datus šādiem mērķiem:

 • lai veiktu klīniskos pētījumus par medicīnisko ierīci, pamatojoties uz juridiskajām saistībām, kam ir pakļautas Philips;
 • lai veiktu un atjauninātu medicīniskās ierīces klīnisko novērtējumu un veiktu pēcpārdošanas uzraudzību.
 • lai novērtētu, izvērtētu, pārbaudītu, izstrādātu, uzlabotu mūsu medicīniskās ierīces (drošību vai) veiktspēju, lai izveidotu labākus produktus, kas uzlabo veselības aprūpi.


Kādus personas datus mēs apstrādājam
Mēs apstrādājam šādas (retrospektīvus) datu kategorijas:

 • Vispārīga informācija par pacientiem (piemēram, vecums, kategorija, dzimums);
 • Dati par veselību atkarībā no medicīniskās ierīces veida, kas bija klīniskā pētījuma priekšmets.


Ņemiet vērā, ka mums nav piekļuves tieši identificējamai informācijai par pacientiem, jo attiecīgais veselības aprūpes sniedzējs šo informāciju patur kā konfidenciālu informāciju un tas nav nepieciešams mūsu veiktajām apstrādes darbībām.


Apstrādes likumīgais pamats
Ja piemērojamie tiesību akti nenosaka citādi:

 • Veicot klīniskos pētījumus ar mērķi ievērot medicīnisko ierīču ražotāja saistības (piemēram, novērtējot mūsu medicīnisko ierīču drošību, veiktspēju un kvalitāti), mēs to darām, lai veiktu darbību sabiedrības interesēs.
 • Kad ziņojam par nopietniem nevēlamiem notikumiem, kas notiek klīniskā pētījuma laikā, mēs to darām, lai izpildītu juridisko vai likumā noteikto pienākumu, kam ir pakļauts Philips.
 • Veicot klīniskos pētījumus, lai novērtētu, izvērtētu, pārbaudītu, izstrādātu, uzlabotu medicīnisko ierīču (drošību vai) veiktspēju, lai radītu labākus produktus, kas uzlabo veselības aprūpi, mēs to darām, pamatojoties uz zinātniskās pētniecības atbrīvojumu vai, ja nepieciešams, pamatojoties uz piekrišanu.
   

Kas ir jūsu personas datu pārzinis
Jūsu personas datu pārzinis ir Philips saistītais uzņēmums, kas ir medicīniskās ierīces ražotājs vai klīniskā pētījuma sponsors, kas norādīts pētījuma dokumentācijā vai citā atbilstošā veselības aprūpes sniedzēja sniegtajā dokumentācijā.

Dažos gadījumos klīniskos izmeklējumus kopā ar Philips saistītajiem uzņēmumiem, kas atrodas Nīderlandē, veic Philips saistītais uzņēmums, kas ir medicīniskās ierīces ražotājs (norādīts pētījuma dokumentācijā vai citā atbilstošā dokumentācijā, ko nodrošina veselības aprūpes sniedzējs), Philips Electronics Netherlands B.V. vai Philips International B.V.), Francija (Philips France Commercial SAS) un Vācija (Philips GmbH).

Jūsu komerciālo attiecību pārvaldīšana ar mums

Ja jums ir komerciālas attiecības ar Philips — kā (potenciālajam) piegādātājam, biznesa klientam vai partnerim, mēs vēlamies pārliecināties, ka mūsu attiecības ar jums ir balstītas uz caurspīdīgumu, skaidru atbildību un uzticēšanos. Lai pārvaldītu šīs attiecības ar jums un nodrošinātu atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem, mēs varam apstrādāt personas datus.


Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus
Mēs apstrādājam jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • lai sazinātos ar jums, piemēram, atbildot uz jūsu pieprasījumiem vai nosūtot darījumu paziņojumus;
 • lai uzsāktu, plānotu un uzturētu mūsu (līgumiskās) attiecības ar klientu, piegādātāju vai biznesa partneri, kuru pārstāvat, piemēram, slēdzot līgumus, apstrādājot maksājumus, grāmatvedību/rēķinus/kvītis, kredītu pārvaldīšana, nosūtīšanas un piegādes veikšana, remontdarbu veikšana;
 • [ja jūs esat biznesa klients], lai sniegtu jums pieprasīto produktu un pakalpojumus, piemēram, sniegtu tehnisko atbalstu;
 • [ja jūs esat biznesa klients], lai sniegtu jums piekļuvi mūsu klientu apkalpošanas portālam.
 • lai nodrošinātu jums vai jūsu pārstāvjiem apmācības vai demonstrācijas sesijas;
 • [ja jūs esat biznesa klients], lai pēc jūsu pieprasījuma piešķirtu jums kredītu.
 • lai nodrošinātu atbilstību mūsu vispārējiem uzņēmējdarbības principiem un citiem piemērojamiem likumiem un noteikumiem, kuriem mēs esam pakļauti, piemēram, veiktu pārbaudes, lai novērtētu atbilstību un (komerciālos/kredīt) riskus, kas ir saistīti ar potenciālām biznesa attiecībām vai savāktu/atbildētu uz kvalitātes sūdzībām par mūsu medicīnas ierīcēm.


Kādus personas datus mēs apstrādājam
Lai pārvaldītu mūsu darījumu attiecības ar jums un nodrošinātu atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem, mēs apstrādājam šādas personas datu kategorijas:

 • kontaktinformācija, piemēram, pilns vārds, amata nosaukums/loma, uzņēmuma e-pasts, uzņēmuma adrese, uzņēmuma tālruņa numurs;
 • maksājumu informācija, piemēram, dati, kas nepieciešami maksājumu apstrādei;
 • publiski pieejami dati, piemēram, informācija par mūsu piegādātāju un biznesa partneru īpašniekiem, vairākuma akcionāriem un augstākā līmeņa vadību vai vadītājiem, kas savākti no uzticamiem publiski pieejamiem avotiem;
 • dati, ko sniedzat mums, piemēram, sazinoties ar Philips pārstāvi;
 • informācija par personām, kas ziņo par nevēlamiem notikumiem vai iesniedz sūdzības par kvalitāti, tostarp veselības aprūpes speciālistiem, piemēram, vārds, e-pasts, pasta adrese.
 • ierīces dati, piemēram, žurnālfaili.


Apstrādes likumīgais pamats
Likumīgie pamati, uz kuriem mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem, ir:

 • mūsu nepieciešamība izpildīt līgumu, kas noslēgts ar jums, vai pēc jūsu pieprasījuma veikt pirmslīguma darbības.
 • mūsu likumīgās intereses, jo īpaši mūsu nepieciešamība veikt uzņēmējdarbību atbildīgi un saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem, kā arī aizsargāt pamattiesības, piemēram, tiesības uz aizstāvību, tiesības uz īpašumu un uzņēmējdarbības brīvība.
 • mūsu nepieciešamība ievērot juridiskos pienākumus, kuriem mēs esam pakļauti.

Citu juridisku un biznesa mērķu sasniegšana

Ja nepieciešams, mums var būt nepieciešams izpildīt citus juridiskus un biznesa mērķus.
Šajā kontekstā mēs varam apstrādāt personas datus.


Kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus
Mēs apstrādājam personas datus šādiem nolūkiem.

 • Biznesa procesu izpilde un iekšējā vadība. Šis mērķis ietver tādas darbības kā (iekšējo) auditu un izmeklēšanu veikšana, alianses, uzņēmumu, apvienošanās, iegādes un atsavināšanas, reorganizācijas vai atsavināšana un integrācija ar pircēju.
 • Lietojumprogrammu, produktu izstrāde un pilnveidošana un/vai pakalpojumus.Šis mērķis ietver tādas darbības kā Philips produktu, sistēmu izstrāde un uzlabošana un/vai pakalpojumus.
 • Drošība un interešu aizsardzība un/vai Philips aktīvi.Šis mērķis ietver darbības, kas saistītas ar drošību un interešu aizsardzību un/vai Philips un tā klientu, biznesa klientu un biznesa partneru aktīviem, tostarp viņu uzņēmējdarbības sektora drošības un integritātes nodrošināšanu. Jo īpaši tas ietver tādas darbības kā pret Philips, tā darbiniekiem vai citām personām vērstas noziedzīgas vai nevēlamas darbības atklāšanu, novēršanu, izmeklēšanu un apkarošanu, tādas darbības kā tādas, kas saistītas ar veselību un drošību, klienta, piegādātāja vai biznesa partnera statusa autentifikāciju un piekļuves tiesības un darbības, piemēram, tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu ieviešana un uzturēšana.
 • Philips intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība. Šis mērķis ietver tādas darbības kā Philips intelektuālā īpašuma tiesību reģistrēšana un pārvaldība, un tas var prasīt izgudrotāju un citu personu personas datu apstrādi.
 • Reklāmas materiālu izveide un publiskošana. Šis mērķis ietver tādas darbības kā fotoattēlu un videoklipu (kuros var būt ietverti dati par personām) izmantošana reklāmas materiālos, kurus var izpaust klientiem vai padarīt pieejamus tiešsaistē.
 • Juridisko saistību izpilde.Šis mērķis ietver personas datu apstrādi saistībā ar uzdevuma izpildi, kas tiek veikts, lai izpildītu juridiskas saistības, kas ir pakļautas Philips, tostarp personas datu izpaušana valsts iestādēm vai uzraudzības iestādēm, tostarp nodokļu iestādēm un citām kompetentajām iestādēm nozarē, kurā darbojas Philips.
 • Juridisko prasību aizstāvība.

Šis mērķis ietver tādas darbības kā strīdu novēršana, sagatavošanās strīdu izšķiršanai vai iesaistīšanās tajā.


Kādus personas datus mēs apstrādājam
Atkarībā no konkrētā mērķa mēs apstrādājam dažādu kategoriju personas datus (piemēram, kontaktinformācijas datus un jebkuru citu informāciju, kas nepieciešama iepriekš minēto mērķu sasniegšanai).


Apstrādes likumīgais pamats
Likumīgie pamati, uz kuriem mēs paļaujamies, lai apstrādātu jūsu personas datus šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem, ir:

 • mūsu nepieciešamība izpildīt līgumu, kas noslēgts ar jums, vai pēc jūsu pieprasījuma veikt pirmslīguma darbības.
 • mūsu likumīgās intereses, jo īpaši mūsu nepieciešamība veikt uzņēmējdarbību atbildīgi un saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem, kā arī aizsargāt pamattiesības, piemēram, tiesības uz aizstāvību, tiesības uz īpašumu un uzņēmējdarbības brīvība.
 • mūsu nepieciešamība ievērot juridiskos pienākumus, kuriem mēs esam pakļauti.
 • attiecīgo personu piekrišana;
 • jebkurš cits juridiskais pamats, ko pieļauj piemērojamie tiesību akti.

Paturiet prātā, ka, ja vien mums nav nepieciešami jūsu personas dati, lai izpildītu likumu un normatīvā regulējuma prasības, jums nav pienākuma sniegt mums savus personas datus. Protams, ja izvēlēsieties to nedarīt, daudzos gadījumos mēs nevarēsim jums nodrošināt jūsu pieprasītos produktus vai pakalpojumus vai atbildēt uz jūsu prasījumiem, kas jums varētu rasties.

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus


Mēs izmantojam organizatoriskos, tehniskos un fiziskos pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus, ņemot vērā personas datu un apstrādes raksturu, kā arī iespējamos apdraudējumus. Mēs pastāvīgi strādājam, lai uzlabotu šos pasākumus, lai palīdzētu nodrošināt jūsu personas datu drošību.

Kā mēs pārsūtam jūsu personas datus starp valstīm

Mūsu uzņēmuma globālā rakstura dēļ jūsu personas dati var tikt pārsūtīti vai tiem var piekļūt ar Philips saistītiem uzņēmumiem vai Philips uzticamām trešajām personām visā pasaulē. Protams, kad mēs to darām, mēs nodrošinām atbilstību tiesību aktiem par personas datu pārsūtīšanu starp valstīm.

Kad mēs pārsūtam personas datus no Eiropas Ekonomiskās zonas, Apvienotās Karalistes un Šveices uz:
 

 • Ar Philips saistītajiem uzņēmumiem, kas apstrādā šādus personas datus citās valstīs, šādu pārsūtīšanu regulē Philips Privātuma Noteikumi (tā sauktie Saistošie Korporatīvie Noteikumi);
 • Philips uzticamajām trešajām pusēm, kas apstrādā šādus personas datus citās valstīs, kuras Eiropas Komisija nav atzinusi par tādām, kas nodrošina atbilstošu datu aizsardzības līmeni, šādu pārsūtīšanu regulē Līguma Standarta Līguma Klauzulas.
Lasīt vairākLasīt mazāk

Jūsu privātuma tiesības


Atkarībā no jūsu personas datu apstrādes iemesla un piemērojamajiem tiesību aktiem jums ir noteiktas tiesības uz jūsu personas datiem. Šeit mēs vēlamies jūs informēt, kādas ir šīs tiesības uz privātumu.

 • Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem. Tas nozīmē, ka varat lūgt mums to jūsu personas datu kopijas vai informāciju, ko mēs apstrādājam.
 • Jums ir tiesības labot savus personas datus. Tas nozīmē, ka, ja jūs uzskatāt, ka mūsu apstrādātie jūsu personas dati ir neprecīzi, jūs varat lūgt mūs tos papildināt vai labot. Ja vēlaties, lai mēs labotu jūsu personas datus, lūdzu, pastāstiet mums, kas, jūsuprāt, ir neprecīzs, un paskaidrojiet mums, kā tas būtu jālabo.
 • Jums ir tiesības dzēst savus personas datus. Tas nozīmē, ka varat lūgt mums dzēst jūsu personas datus, ko mēs apstrādājam. Ņemiet vērā, ka var būt gadījumi (piemēram, kad mums ir juridisks pienākums glabāt jūsu personas datus), kad mēs nevarēsim dzēst jūsu personas datus.
 • Jums ir tiesības uz datu pārnesamību. Tas nozīmē, ka jūs varat lūgt, lai mēs pārsūtītu informāciju par jums (ko esat mums tieši nodevis) citai organizācijai vai nodot jums. Paturiet prātā, ka šīs tiesības ir spēkā tikai noteiktos apstākļos (piemēram, ja mēs apstrādājam jūsu personas datus ar automatizētiem līdzekļiem un pamatojoties uz jūsu piekrišanu).
 • Jums ir tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi. Tas nozīmē, ka noteiktos apstākļos jūs varat lūgt mums ierobežot veidu, kā mēs izmantojam jūsu personas datus.
 • Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi. Tas nozīmē, ka noteiktos apstākļos jūs varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ko mēs veicam.


Ņemiet vērā, ka var būt situācijas, kad mums ir tiesības liegt vai ierobežot jūsu tiesības uz privātumu, piemēram, ja ir nepieciešams sagatavot, izpildīt vai aizstāvēt Philips no juridiskām prasībām vai ja jūsu pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs, jo īpaši ņemot vērā tā atkārtošanās raksturu.
Uzņēmuma Philips mērķis ir sniegt jums kontroli pār saviem personas datiem. Tāpēc atkarībā no darbības jūs varat kontrolēt savus personas datus un īstenot savas tiesības uz privātumu un izvēles, piemēram, piesakoties savā Philips kontā un atjauninot, mainot vai dzēšot savus personas datus vai anulējot mūsu reklāmas paziņojumu abonēšanu, izmantojot abonēšanas atcelšanas pogu (saiti), kas atrodas mūsu reklāmas paziņojumu apakšā.


Visos citos gadījumos, lai īstenotu savas tiesības uz privātumu, iesniegtu sūdzību par privātumu vai sazinātos ar mūsu Datu Aizsardzības speciālistu, varat sazināties ar mums, izmantojot mūsu privātuma saziņas veidlapu.


Mēs darīsim visu iespējamo, lai jūsu pieprasījumu izskatītu savlaicīgi un bez maksas. Noteiktos gadījumos mēs varam lūgt jūs apstiprināt savu identitāti, pirms rīkojamies saskaņā ar jūsu pieprasījumu.Protams, ja neesat apmierināts ar to, kā esam apstrādājuši jūsu pieprasījumu, varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kas ir kompetenta jūsu valstī vai reģionā.

Lasīt vairākLasīt mazāk

Ar ko mēs kopīgojam jūsu personas datus


Ja šajā paziņojumā nav norādīts citādi, šīs ir trešo pušu kategorijas, ar kurām mēs varam kopīgot jūsu personas datus:

 • Mūsu ar Philips saistītie uzņēmumi. Mūsu globālā rakstura dēļ jūsu personas dati var tikt izpausti citiem ar Philips saistītiem uzņēmumiem. Protams, mēs parūpēsimies, lai piekļuve jūsu personas datiem tiktu nodrošināta, pamatojoties uz nepieciešamību pēc informācijas. Turklāt ņemiet vērā, ka mūsu ar Philips saistītajiem uzņēmumiem ir pienākums apstrādāt jūsu personas datus saskaņā ar mūsu Philips Privātuma Noteikumiem. Tas nodrošina, ka Philips apstrādās jūsu personas datus, ievērojot tos pašus datu aizsardzības standartus.
 • Mūsu pakalpojumu sniedzēji. Mēs varam sazināties ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, IT pakalpojumu sniedzējiem, klientu apkalpošanas pakalpojumu sniedzējiem) un lūgt viņiem mūsu vārdā veikt noteiktas apstrādes darbības, piemēram, personas datu glabāšanu. Kad mēs to darām, mēs pārliecināmies, ka šiem pakalpojumu sniedzējiem ir līgumsaistības neizmantot jūsu personas datus citiem mērķiem, izņemot tos, ko esam pieprasījuši vai pieprasa likums.
 • Mūsu biznesa partneri: dažreiz mēs varam sadarboties ar saviem biznesa partneriem, lai sniegtu jums pakalpojumus, un šajā kontekstā mēs varam ar tiem kopīgot jūsu personas datus. Piemēram, ja jūs iegādājaties preci mūsu e-veikalā, mēs dalāmies ar jūsu informāciju ar maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, lai apstrādātu maksājumus.
 • Trešās puses saistībā ar korporatīvajiem darījumiem: dažkārt mēs varam būt iesaistīti apvienošanā, pārņemšanā, bankrotā, kopuzņēmumā, reorganizācijā, aktīvu pārdošanā vai citā veidā atsavinot visu vai jebkuru mūsu uzņēmuma, aktīvu vai akciju daļu. Šādos gadījumos mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar trešo pusi, kas ir iesaistīta šajā korporatīvajā darījumā.
 • Citi: juridisku iemeslu dēļ mēs varam arī kopīgot jūsu personas datus ar citām personām (piemēram, valsts un pašvaldību iestādēm, profesionāliem konsultantiem), ja konstatēsim, ka piekļuve jūsu personas datiem, to izmantošana, saglabāšana vai izpaušana ir nepieciešama, lai: 1) ievērotu piemērojamos tiesību aktus un noteikumus vai lai izpildītu valdības pieprasījumus; 2) izmeklētu, novērstu vai veiktu darbības saistībā ar aizdomām vai faktiskām nelikumīgām darbībām vai palīdzētu valsts izpildinstitūcijām; 3) īstenotu mūsu noteikumus un nosacījumus ar jums; 4) izmeklētu un aizstāvētos pret jebkādām pretenzijām vai apgalvojumiem; 5) aizsargātu mūsu pakalpojumu drošību vai integritāti; 6) izmantotu vai aizsargātu Philips, mūsu Philips klientu, personāla vai citu personu tiesības un drošību.
Lasīt vairākLasīt mazāk

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus


Mēs dzēšam personas datus, kad tie vairs nav nepieciešami šajā Privātuma paziņojumā aprakstītajiem mērķiem.

Jebkurā gadījumā, ja vien šajā Privātuma paziņojumā nav norādīts citādi, kritēriji, ko izmantojam, lai noteiktu mūsu glabāšanas periodus, ir šādi: (i) vai mums ir nepieciešami jūsu personas dati, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses, lai izpildītu līgumu, kura subjekts esat jūs vai atbildētu uz jūsu jautājumiem vai sniegtu jums nepieciešamo pakalpojumu vai atbalstu; (ii) vai pastāv juridiskas saistības, kurām mēs esam pakļauti; vai (iii) vai saglabāšana ir ieteicama, ņemot vērā mūsu juridisko stāvokli (piemēram, attiecībā uz piemērojamajiem noilguma termiņiem, tiesvedību vai noteikto izmeklēšanu).

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.