1
Produkti

Series 2200 Automātiskie espresso aparāti

2 dzērieni, Classic piena putotājs, Kašmira pelēka, Skāriendisplejs EP2224/10

Traucējummeklēšana

Kā atkaļķot manu Philips/Saeco espreso automātu

Regulāra Philips/Saeco espreso automāta atkaļķošana nodrošina lielisku kafijas garšu un temperatūru. Kad lēni sāk mirgot kaļķa/tīrīšanas indikators, automātu ir laiks atkaļķot. Izpildiet norādītās darbības vai noskatieties videoierakstus, lai uzzinātu, kā to paveikt mājas apstākļos.

Atkaļķojot savu espreso automātu, izmantojiet tikai Philips atkaļķošanas līdzekli (atkaļķošanas šķīdumu CA6700).

Katram konkrētajam espreso automāta modelim var būt atšķirīgi atkaļķošanas veikšanas norādījumi. Lai iepazītos ar precīzākiem un detalizēti aprakstītiem norādījumiem, skatiet lietošanas instrukciju vai apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni Kafijas automātu atbalsts, kur sniegtas video instrukcijas.

Piezīme. Atkaļķošanas process var ilgt līdz 30 minūtēm. Kad šis process ir uzsākts, to nav iespējams pārtraukt.

Philips 1200./2200./3200. sērijas automāta atkaļķošana

Atkaļķošanas process

 1. Iztukšojiet pilienu paplāti un ievietojiet to atpakaļ.
 2. Ja tāds ir, noņemiet standarta piena putotāju vai LatteGo no aparāta.
 3. Ja uzstādīts AquaClean filtrs, izņemiet to no ūdens tvertnes.
 4. Iztukšojiet ūdens tvertni un ielejiet tajā visu pudelīti Philips atkaļķošanas šķīduma. Pielejiet atkaļķošanas šķīdumam ūdeni līdz ūdens tvertnes maksimālā līmeņa atzīmei un ievietojiet tvertni atpakaļ.
 5. Zem kafijas un ūdens teknes novietojiet lielu bļodu (1,5 l).
 6. Ieslēdziet automātu.
 7. Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu ikonu Calc/Clean un pēc tam nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai sāktu atkaļķošanas procedūru.
 8. Atkaļķošanas cikla laikā kaļķa/tīrīšanas indikators mirgos, norādot, ka atkaļķošanas procedūra ir aktīva.
 9. Automāts sāks izvadīt nelielu ūdens daudzumu caur kafijas un karstā ūdens teknēm.
 10. Ļaujiet automātam izvadīt atkaļķošanas šķīdumu, līdz ūdens tvertne ir tukša. Iedegsies tukšas ūdens tvertnes indikators.
 11. Noņemiet bļodu.
 12. Izņemiet ūdens tvertni un noskalojiet to ar svaigu ūdeni.
 13. Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz pat kaļķa/tīrīšanas indikatoram un ievietojiet to atpakaļ automātā.
 14. Iztukšoto trauku novietojiet atpakaļ zem kafijas un ūdens teknes un turpiniet ar tālāk aprakstīto skalošanas procedūru.

Skalošanas procedūra

 1. Lai sāktu skalošanas ciklu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Šis process aizņems apmēram 3 minūtes.
 2. Šī procesa laikā iedegsies un nodzisīs uz vadības paneļa esošie indikatori, norādot, ka skalošanas cikls ir aktīvs.
 3. Kad automāts pārtrauc izvadīt ūdeni, atkaļķošanas process ir pabeigts.
 4. Automāts automātiski uzsils.
 5. Kad nepārtraukti sāk degt dzērienu ikonu indikatori, automātu atkal var izmantot.
 6. Indikators AquaClean vēl kādu brīdi mirgos, lai atgādinātu, ka nepieciešams uzstādīt jaunu AquaClean ūdens filtru.
 7. Ūdens tvertnē uzstādiet un aktivizējiet jaunu AquaClean ūdens filtru.

Philips 5000. sērijas automāta atkaļķošana

Šis video palīdzēs jums atkaļķot Philips 5000 espreso automātu. Ja vēlaties iepazīties ar detalizētu darbību aprakstu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.

Play Pause

Philips 4000. un 3100. sērijas automāta atkaļķošana

Atkaļķošanas process

 1. Izvēlnē atlasiet opciju [Sākt atkaļķošanu] (Start Calc Clean).
 2. Nospiediet pogu Cappuccino, lai atlasītu atkaļķošanas procedūru.
 3. Automāts parāda atgādinājumu ievietot ar ūdeni piepildītu piena karafi un izvilkt piena karafes dozatoru uz labo pusi.
 4. Displejā parādās atkaļķošanas simbols.
 5. Ielejiet ūdens tvertnē visu pudelīti Philips atkaļķošanas šķīduma.
 6. Ielejiet ūdens tvertnē ūdeni līdz kaļķa/tīrīšanas indikatora līmenim.
 7. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ automātā.
 8. Novietojiet bļodu zem piena putotāja un kafijas teknes.
 9. Nospiediet pogu Cappuccino, lai sāktu atkaļķošanas ciklu.

Displejā tiks parādīts atkaļķošanas progress. Atkaļķošanas ciklu var apturēt, nospiežot pogu Espresso. Nospiediet pogu Cappuccino, lai atsāktu atkaļķošanas procedūru.

Skalošanas procedūra

 1. Kad cikls ir pabeigts, izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz maksimālajam līmenim, un ievietojiet atpakaļ.
 2. Displejā parādās skalošanas sākšanas simbols.
 3. Piepildiet piena karafi ar ūdeni līdz minimālā līmeņa atzīmei un ievietojiet to atpakaļ.
 4. Izvelciet piena karafes dozatoru uz labo pusi.
 5. Novietojiet bļodu atpakaļ.
 6. Nospiediet pogu Cappuccino, lai sāktu skalošanas ciklu.

Skalošanas cikls ir pabeigts, kad displejā parādās simbols [Calc Clean OK] (Atkaļķošana/tīrīšana pabeigta). Nospiediet pogu Cappuccino, lai izietu no atkaļķošanas procedūras.

Piezīme. Ja displejā simbola [Calc Clean OK] (Atkaļķošana/tīrīšana pabeigta) vietā parādās ūdens tvertnes simbols, piepildiet ūdens tvertni līdz maksimālā līmeņa atzīmei un atkārtoti veiciet skalošanas ciklu.

Philips 3000. sērijas automāta atkaļķošana

Šis video palīdzēs jums atkaļķot Philips 3000 espreso automātu. Ja vēlaties iepazīties ar detalizētu darbību aprakstu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.

Play Pause

Philips 2100. sērijas automāta atkaļķošana

Šis video palīdzēs jums atkaļķot Philips 2100 espreso automātu. Ja vēlaties iepazīties ar detalizētu darbību aprakstu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.

Play Pause

Citi Philips/Saeco espreso automātu modeļi

Ja jums ir cits Philips/Saeco espreso automāta modelis, detalizētus atkaļķošanas norādījumus atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā vai mūsu tīmekļa vietnē Kafijas automātu atbalsts.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: EP2224/10 , EP1220/00 , EP3249/70 , EP3246/70 , EP3243/70 , EP3243/50 , EP3241/50 , EP3221/40 , EP2235/40 , EP2231/40 , EP2230/10 , EP2224/40 , EP2221/40 , EP2220/10 , EP5315/10 , EP5335/10 , EP5334/10 , EP5333/10 , EP5331/10 , EP5330/10 , EP5310/10 , EP5365/10 , EP5363/10 , EP5361/10 , EP5360/10 , EP5314/10 , EP5961/10 , EP3363/10 , HD8926/29 , EP3551/10 , EP3510/00 , EP4050/10 , EP4010/00 , EP3551/00 , EP3550/00 , HD8925/09 , HD8921/09 , HD8922/09 , HD8915/09 , HD8918/41 , HD8827/09 , HD8829/09 , HD8916/09 , HD9712/11 , HD8652/59 , HD8924/09 , HD8927/09 , HD8834/19 , HD8902/01 , HD8975/01 , HD8906/01 , HD8904/01 , HD8847/19 , HD8831/09 , HD8834/09 , HD8832/09 , HD8858/01 , HD8859/01 , HD8917/09 , HD8919/59 , HD8651/19 , HD8914/09 , HD8651/29 , HD8821/09 , HD8911/09 , HD8847/09 , HD8844/09 , HD8841/09 , HD8824/09 , HD8643/09 , HD8650/29 , HD8650/19 , HD8662/09 , HD8752/84 , HD8753/94 , HD8753/79 , HD8752/99 , HD9712/01 , HD8650/09 , HD8651/09 , HD8645/09 , HD8768/29 , HD8869/09 , HD8862/09 , HD8965/01 , HD8762/19 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8766/09 , HD8763/09 , HD8763/19 , HD8768/09 , HD8761/09 , HD8769/19 , HD8769/09 , HD8920/09 , HD8953/09 , HD8954/09 , HD8953/19 , HD8855/09 , HD8857/09 , HD8750/99 , CA6700/98 , HD8750/19 , HD8852/09 , CA6700/47 , HD8752/89 , HD8753/89 , HD8753/19 , CA6700/00 , CA6702/00 , HD8751/19 , HD8752/49 , HD8743/19 , HD8745/09 , HD8745/19 , HD8747/09 , HD8833/19 , HD8836/19 , HD8836/29 , HD8837/09 , HD8838/09 , HD8854/09 , HD8856/09 , HD8943/19 , HD8943/29 , HD8944/09 , HD8946/09 . vairāk Mazāk

Ko jūs meklējat?

Vai atbildējām uz jūsu jautājumu?

Ja nē, sazinieties ar mums.