1
Philips atbalsts

Kā atkaļķot Philips espresso automātu?

Paskelbta 24 August 2023
Ja Calc/Clean indikators sāk lēni mirgot vai automāta displejā parādās atkaļķošanas aicinājums, ir pienācis laiks atkaļķot jūsu Philips espresso automātu. Lai iegūtu optimālu kafijas temperatūru un garšu, ir svarīgi regulāri atkaļķot espresso automātu. Sekojiet norādījumiem vai noskatieties video par to, kā to izdarīt mājās.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, atkaļķojot Philips espresso automātu, jāizmanto tikai Philips atkaļķotājs (atkaļķošanas šķīdums CA6700).

Svarīgi ir arī nepārtraukt atkaļķošanas procesu, kad tas ir sācies. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažos gadījumos šis process var ilgt līdz 30 minūtēm.

Norādījumi par to, kā atkaļķot espresso automātu, var būt atšķirīgi katram automāta modelim. Lai atrastu precīzus norādījumus par konkrēto kafijas automātu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai video mūsu tīmekļa vietnē [Kafijas automātu atbalsts].

Philips Espresso 4300. un 5400. sērijas automāta atkaļķošana

  1. Pieskarieties ikonai “tīrs” lietotāja saskarnē un izvēlnē atlasiet “Atkaļķošana”.
  2. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
  3. Ja pievienots, noņemiet LatteGo vai piena putotāju.
  4. Noņemiet pilienu paplāti un kafijas biezumu tvertni, iztukšojiet tās un ievietojiet atpakaļ vietā.
  5. Noņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet to. Pēc tam izņemiet AquaClean ūdens filtru.
  6. Ielejiet visu Philips atkaļķošanas līdzekļa pudeli ūdens tvertnē un piepildiet to ar ūdeni līdz atzīmei “Kaļķis/Tīrīšana”. Pēc tam ievietojiet to atpakaļ automātā.
  7. Novietojiet lielu bļodu (1,5 l) zem kafijas un ūdens teknes.
  8. Lai sāktu atkaļķošanas ciklu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Atkaļķošanas procedūra ilgst aptuveni 30 minūtes, un tā sastāv no kaļķakmens noņemšanas cikla un skalošanas cikla.
  9. Pagaidiet, līdz automāts ir pabeidzis ūdens izlaišanu. Ja displejā tiek parādīts ziņojums, atkārtoti uzpildiet ūdens tvertni. Atkaļķošanas procedūra ir pabeigta, kad automāts pārstāj ūdens izlaišanu.
  10. Ūdens tvertnē uzstādiet un aktivizējiet jaunu AquaClean ūdens filtru.
Kad atkaļķošanas procedūra ir pabeigta, automāts atgādina, ka jāuzstāda jauns AquaClean filtrs. Izmantojot AquaClean filtru, tiek samazināta nepieciešamība pēc atkaļķošanas.
Play Pause

Philips 0800./1200./2200./3200. sērijas automāta atkaļķošana

Atkaļķošanas procedūra:
1. Iztukšojiet pilienu paplāti un ievietojiet to atpakaļ.
2. Noņemiet standarta piena putotāju vai LatteGo (ja ir komplektācijā) no aparāta.
3. Ja uzstādīts AquaClean filtrs, izņemiet to no ūdens tvertnes.
4. Iztukšojiet ūdens tvertni un ielejiet tajā visu pudelīti Philips atkaļķošanas šķīduma.  Pievienojiet ūdeni atkaļķošanas šķīdumam ūdens tvertnē līdz kaļķa/tīrīšanas atzīmei un ievietojiet to atpakaļ.
5. Zem kafijas un ūdens teknes novietojiet lielu bļodu (1,5 l).
6. Ieslēdziet kafijas automātu.
7. Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu ikonu Calc/Clean un pēc tam nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai sāktu atkaļķošanas procedūru.
8. Atkaļķošanas cikla laikā kaļķa/tīrīšanas indikators mirgos, norādot, ka atkaļķošanas procedūra ir aktīva.
9. Automāts sāks izvadīt nelielu ūdens daudzumu caur kafijas un karstā ūdens teknēm. 10. Ļaujiet automātam izvadīt atkaļķošanas šķīdumu, līdz ūdens tvertne ir tukša. Iedegsies tukšas ūdens tvertnes indikators.
11. Izņemiet trauku.
12. Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar tīru ūdeni.
13. Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz kaļķa/tīrīšanas atzīmei un ievietojiet atpakaļ automātā.
14. Iztukšoto trauku novietojiet atpakaļ zem kafijas un ūdens teknes un turpiniet ar tālāk aprakstīto skalošanas procedūru.

Skalošanas procedūra:
1. Lai sāktu skalošanas ciklu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Šis process ilgs apmēram 3 minūtes.
2. Šī procesa laikā iedegsies un nodzisīs uz vadības paneļa esošie indikatori, norādot, ka skalošanas cikls ir aktīvs.
3. Kad automāts pārtrauc izvadīt ūdeni, atkaļķošanas process ir pabeigts.
4. Automāts automātiski uzsils.
5. Kad nepārtraukti sāk degt dzērienu ikonu indikatori, automātu atkal var izmantot.
6. Indikators AquaClean vēl kādu brīdi mirgos, lai atgādinātu, ka nepieciešams uzstādīt jaunu AquaClean ūdens filtru.
7. Ūdens tvertnē uzstādiet un aktivizējiet jaunu AquaClean ūdens filtru.

Philips 5000. sērijas automāta atkaļķošana


Šis video palīdzēs jums atkaļķot Philips 5000 espreso automātu. Ja vēlaties iepazīties ar detalizētu darbību aprakstu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.

Philips 4000. un 3100. sērijas automāta atkaļķošana

Atkaļķošanas procedūra:
1. Izvēlnē atlasiet opciju “Start Calc Clean” (Sākt atkaļķošanu/tīrīšanu)().
2. Nospiediet pogu “Cappuccino” (Kapučīno), lai atlasītu atkaļķošanas procedūru.
3. Automāts parāda atgādinājumu ievietot ar ūdeni piepildītu piena karafi un izvilkt piena karafes dozatoru uz labo pusi.
4. Displejā parādās atkaļķošanas simbols.
5. Ielejiet ūdens tvertnē visu pudelīti Philips atkaļķošanas šķīduma.
6. Ielejiet ūdens tvertnē ūdeni līdz kaļķa/tīrīšanas līmeņa atzīmei.
7. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ automātā.
8. Novietojiet bļodu zem piena putotāja un kafijas teknes.
9. Nospiediet pogu “Cappuccino” (Kapučīno), lai sāktu atkaļķošanas ciklu.

Displejā tiks parādīts atkaļķošanas procedūras progress. Atkaļķošanas ciklu var apturēt, nospiežot pogu Espresso. Nospiediet pogu “Cappuccino” (Kapučīno), lai atsāktu atkaļķošanas procedūru.

Skalošanas procedūra:
1. Kad cikls ir pabeigts, izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar tīru ūdeni līdz maksimālā līmeņa atzīmei un ievietojiet atpakaļ.
2. Displejā parādās skalošanas sākšanas simbols.
3. Piepildiet piena karafi ar ūdeni līdz minimālā līmeņa atzīmei un ievietojiet to atpakaļ.
4. Izvelciet piena karafes dozatoru uz labo pusi.
5. Novietojiet bļodu atpakaļ.
6. Lai sāktu skalošanas ciklu, nospiediet pogu “Cappuccino” (Kapučīno).

Skalošanas cikls ir pabeigts, kad displejā tiek parādīts simbols “Calc Clean OK” (Atkaļķošana/tīrīšana pabeigta). Nospiediet pogu “Cappuccino” (Kapučīno), lai izietu no atkaļķošanas procedūras.

Piezīme. Ja displejā simbola “Calc Clean OK”(Atkaļķošana/tīrīšana pabeigta) vietā tiek parādīts ūdens tvertnes simbols, piepildiet ūdens tvertni līdz maksimālā līmeņa atzīmei un atkārtoti veiciet skalošanas ciklu.

Philips 3000. sērijas automāta atkaļķošana

Šis video palīdzēs jums atkaļķot Philips 3000 espreso automātu. Ja vēlaties iepazīties ar detalizētu darbību aprakstu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.
Play Pause

Philips 2100. sērijas automāta atkaļķošana

Šis video palīdzēs jums atkaļķot Philips 2100 espreso automātu. Ja vēlaties iepazīties ar detalizētu darbību aprakstu, skatiet lietotāja rokasgrāmatu.
Play Pause

Citi Philips espresso automātu modeļi

Ja jums ir cits Philips espresso automāta modelis, detalizētus atkaļķošanas norādījumus atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā vai mūsu tīmekļa vietnē [Kafijas automātu atbalsts].

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: EP0824/00 , EP0820/00 , EP4321/50 , EP5447/90 , EP5446/70 , EP5444/90 , EP5444/70 , EP5444/50 , EP5443/90 , EP5441/50 , EP4349/70 , EP4346/70 , EP4343/70 , EP4343/50 , EP4341/50 , EP2224/10 , EP2220/10 , EP3246/70 , EP3243/50 , EP3221/40 , EP2231/40 , EP2230/10 , EP2224/40 , EP2221/40 , EP1220/00 , EP3249/70 , EP3243/70 , EP3241/50 , EP2235/40 , EP5330/10 , EP5335/10 , EP5334/10 , EP5333/10 , EP5331/10 , EP5315/10 , EP5310/10 , EP5363/10 , EP5314/10 , EP5961/10 , EP5360/10 , EP5365/10 , EP5361/10 , EP3362/00 , EP3363/10 , HD8926/29 , EP3551/10 , EP4010/00 , EP4050/10 , EP3510/00 , EP3551/00 , EP3550/00 , HD8921/09 , HD8922/09 , HD8925/09 , HD8915/09 , HD8918/41 , HD9712/11 , HD8652/59 , HD8829/09 , HD8827/09 , HD8916/09 , HD8927/09 , HD8924/09 , HD8975/01 , HD8834/19 , HD8902/01 , HD8906/01 , HD8904/01 , HD8831/09 , HD8847/19 , HD8834/09 , HD8832/09 , HD8917/09 , HD8919/59 , HD8858/01 , HD8859/01 , HD8914/09 , HD8911/09 , HD8651/19 , HD8651/29 , HD8650/29 , HD8821/09 , HD8847/09 , HD8844/09 , HD8841/09 , HD8824/09 , HD8662/09 , HD8752/84 , HD8753/79 , HD8650/19 , HD9712/01 , HD8645/09 , HD8650/09 , HD8651/09 , HD8643/09 , HD8753/94 , HD8752/99 , HD8768/29 , HD8869/09 , HD8862/09 , HD8965/01 , HD8762/19 , HD8964/01 , HD8966/01 , HD8763/19 , HD8766/09 , HD8768/09 , HD8763/09 , HD8761/09 , HD8769/19 , HD8920/09 , HD8953/09 , HD8953/19 , HD8954/09 , HD8855/09 , HD8857/09 , HD8750/99 , CA6700/98 , HD8750/19 , HD8852/09 , CA6700/47 , HD8752/89 , HD8753/89 , CA6702/00 , CA6700/00 , HD8752/49 , HD8743/19 , HD8745/09 , HD8745/19 , HD8747/09 , HD8833/19 , HD8836/19 , HD8836/29 , HD8837/09 , HD8838/09 , HD8854/09 , HD8856/09 , HD8943/19 , HD8943/29 , HD8944/09 , HD8946/09 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru Noklikšķiniet šeit, lai parādītu mazāk produktu numuru

Sazinies ar mums

Mēs labprāt jums palīdzēsim

Vai meklējat ko citu?

Atklājiet visas Philips atbalsta iespējas

Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.