1
Philips atbalsts

Ko nozīmē simboli uz mana Philips skuvekļa?

Paskelbta 05 June 2023
Ja vēlaties uzzināt, ko nozīmē uz jūsu Philips skuvekļa redzamie simboli un indikatori, izlasiet mūsu skaidrojumus šajā rakstā.

Lādēšanas signāllampiņas

Dažu mūsu skuvekļu uzlādes indikatori ir atšķirīgi. Joslas iedegas, norādot akumulatora uzlādes līmeni. 

Dažām ierīcēm indikators ir trīs vertikālas joslas. Akumulatora uzlādes līmenis ir zems, kad apakšējā josla mirgo oranžā krāsā. Uzlādes laikā šis indikators var degt baltā, zaļā vai zilā krāsā atkarībā no skuvekļa modeļa.

Citiem modeļiem indikators ir trīs horizontālas joslas. Akumulatora uzlādes līmenis ir zems, kad apakšējā josla mirgo oranžā krāsā. Kad skuveklis ir pilnībā uzlādēts, indikators turpina degt 15 vai 30 minūtes. Tas automātiski izslēgsies, lai taupītu enerģiju.

Citiem skuvekļiem, piemēram, Philips 5000X skuveklim, akumulatora uzlādes līmenis ir zems, kad apakšējā josla mirgo oranžā krāsā. Uzlādes laikā tas mirgos baltā krāsā. Kad tas ir pilnībā uzlādēts, indikators turpina degt 30 minūtes.

Philips skuvekļa uzlādes lampiņas

Atvienojiet pirms lietošanas

Dažus Philips skuvekļus var izmantot tikai bezvadu režīmā. Ja mēģināt ieslēgt šos skuvekļus, kamēr tie joprojām ir pievienoti barošanai, atvienošanas simbols mirgo baltā krāsā, lai atgādinātu, ka skuveklis jāatvieno.
Philips skuvekļa atvienojiet pirms lietošanas simbols

Izsaukuma zīme

Ja redzat, ka uz Philips skuvekļa mirgo izsaukuma zīme, tas var nozīmēt vairākas lietas.
  • Bloķētas skuvekļa galviņas. Ja redzat izsaukuma zīmi kopā ar krāna un skuvekļa galviņas simbolu, tas nozīmē, ka skuvekļa motors vairs nevar darboties, jo skuvekļa galviņas ir aizsērējušas vai bojātas. Kad tas notiek, ir jāiztīra vai jānomaina skuvekļa galviņas.
  • Pārkaršana. Jūsu skuveklis var pārkarst pārmērīgas uzlādes dēļ. Kad tas notiek, skuveklis automātiski izslēdzas. Ļaujiet tam dažas minūtes atdzist un mēģiniet to ieslēgt vēlreiz.
  • Metālisks objekts uz uzlādes paliktņa. Ja redzat, ka uz Qi paliktņa mirgo izsaukuma zīme, tas nozīmē, ka uz tā ir metālisks objekts. Tas izraisīs Qi paliktņa automātisku izslēgšanos. Noņemiet objektu un pēc 5 minūtēm restartējiet uzlādes paliktni.
Philips skuvekļa izsaukuma zīmes simbols

Tīrīšanas atgādinājums

Lai saglabātu Philips skuvekli, tā tīrīšanai vajadzētu būt ikdienas sastāvdaļai. Atkarībā no skuvekļa modeļa, iespējams, redzat vairākus simbolus, kas norāda, ka ir laiks tīrīt skuvekli. Varat redzēt krāna simbolu (1. attēls) vai 3 lāsītes trīsstūra formā (2. attēls). Dažiem skuvekļiem, kurus var tīrīt ātrās tīrīšanas pierīcē, virs 3 lāsītēm būs arī banāna formas ikona.
Tīrīšanas atgādinājums uz Philips skuvekļa

Ceļojumu slēdzis

Jūs varat bloķēt savu Philips skuvekli ceļojuma laikā, lai nodrošinātu, ka tas nejauši neieslēdzas.

Lai aktivizētu ceļojuma slēdzi, trīs sekundes turiet nospiestu on/off pogu. Kad ceļojuma slēdzis ir aktivizēts, uz jūsu skuvekļa mirgo slēdža simbols.

Lai deaktivizētu ceļojuma slēdzi, trīs sekundes turiet nospiestu skuvekļa on/off pogu. Slēdža simbols vispirms mirgos un tad iedegsies nepārtraukti, kas norāda, ka skuveklis atkal ir gatavs lietošanai.
Korpuss
Philips skuvekļa ceļojumu slēdža simbols

Skuvekļa galviņu nomaiņa

Lai saglabātu Philips skuvekli, ir svarīgi regulāri nomainīt skuvekļa galviņas. Atkarībā no skuvekļa modeļa uz tā var redzēt mirgojošu skuvekļa galviņas simbolu vai dzirdēt signālu, kas atgādina par skuvekļa galviņu nomaiņu.

Lielākajai daļai skuvekļu modeļu galviņas jāmaina ik pēc diviem gadiem. Norādījumus par skuvekļa galviņu nomaiņu skatiet lietotāja rokasgrāmatā.

Piezīme. Pēc skuvekļa galviņu maiņas skuveklis jāatiestata, dažas sekundes turot nospiestu on/off pogu.
Philips skuvekļa nomainiet skuvekļa galviņu simbols

Vannas un krāna simbols

Ja Philips skuvekļa aizmugurē redzat dušas vai vannas simbolu, tas nozīmē, ka jūsu skuveklis ir ūdensizturīgs un to var droši lietot ar ūdeni, ejot dušā vai vannā.

Krāna simbols skuvekļa aizmugurē norāda, ka tas ir mazgājams un to var tīrīt ar ūdeni. Tomēr tas nenozīmē, ka jūs to varat izmantot dušā vai vannā.

Pārsvītrots krāna simbols nozīmē, ka jūsu skuveklis nav mazgājams un tas ir jātīra bez ūdens.
Philips skuvekļa ūdensizturības simbols

Paziņojuma simbols

Uz jūsu S7000 skuvekļa iedegas paziņojuma simbols, kad Philips GroomTribe lietotnē ir pieejams svarīgs ziņojums.
Philips skuvekļa paziņojuma simbols

Jutīgas skūšanās simbols

Uz dažiem Philips S7000 skuvekļiem ir S un XS simbols. Simbols S apzīmē jutīgus skūšanās iestatījumus, un XS — īpaši jutīgus. Jūs varat mainīt šos iestatījumus, izmantojot Philips GroomTribe lietotni. Jaunākie Philips S7000 skuvekļa modeļi ir aprīkoti Power Adapt sensoru tehnoloģiju, kas automātiski pielāgo griešanas jaudu ādai, nemainot iestatījumus. 

Piezīme. Lūdzu, ņemiet vērā, ka simboli uz jūsu Philips skuvekļa atšķiras atkarībā no modeļa tipa. Pilnu uz jūsu skuvekļa redzamo simbolu un indikatoru pārskatu skatiet lietotāja rokasgrāmatā.
Philips skuvekļa jutīguma simbols

Kustību atsauksmes

Jaunākie Philips skuvekļu modeļi ir aprīkoti ar SenseIQ tehnoloģiju. Uz šiem skuvekļiem ir redzama kustību sensora ikona. 
Pēc skūšanās jūs uz skuvekļa roktura saņemat atsauksmes. Kustību atsauksmju ikona iedegas dažādās krāsās, sniedzot atsauksmes par skūšanos kopumā.
  • Kad skujaties, veicot pareizas kustības (apļveida kustības), kustību atsauksmju ikona izgaismojas zaļa. 
  • Kad skūšanās kustības varētu uzlabot, ikona izgaismojas oranža. 
Plašāku informāciju un padomus skatiet lietotnē.
Philips kustību atsauksmju ikona

Krāna ikona

Pēc skuvekļa izslēgšanas uz tā sāk mirgot krāna simbols, kas atgādina par skuvekļa tīrīšanu.

Philips ūdens krāna ikona

3 lāsītes

Uz lielākās jauno skuvekļu modeļu daļas jūs arī redzēsiet 3 lāsītes zem zilas banāna formas ikonas, kas atgādina par tīrīšanu.
Trīs lāsītes sāk mirgot, kad izslēdzat skuvekli, lai atgādinātu, ka tas jāiztīra ātrās tīrīšanas pierīcē.
Kad tās deg nepārtraukti, tas nozīmē, ka tiek veikta tīrīšanas programma.
Ja tīrīšanas programmas laikā izņemat skuvekli no Philips ātrās tīrīšanas pierīces vai nospiežat on/off pogu un 3 lāsītes sāk strauji mirgot, tas nozīmē, ka tīrīšanas process ir pārtraukts pirms tā beigām.
Lai turpinātu tīrīšanas programmu, 4 sekunžu laikā ievietojiet skuvekli atpakaļ tīrīšanas pierīcē. Ja šis laika posms ir pagājis, tīrīšanas programma ir jāatsāk, vēlreiz nospiežot skuvekļa on/off pogu.

Philips tīrīšanas atgādinājuma ikona

Banāna formas ikona

Tīrīšanas procesa laikā līdztekus trim lāsītēm sāk pulsēt zilā banāna formas ikona.
Ja tīrīšanas programmas laikā izņemat skuvekli no Philips ātrās tīrīšanas pierīces vai nospiežat on/off pogu un ikona sāk lēnām mirgot, tas nozīmē, ka tīrīšanas process tika pārtraukts pirms tā beigām.
Lai turpinātu tīrīšanas programmu, 4 sekunžu laikā ievietojiet skuvekli atpakaļ tīrīšanas pierīcē. Ja šis laika posms ir pagājis, tīrīšanas programma ir jāatsāk, vēlreiz nospiežot skuvekļa on/off pogu.

Philips aktīvas tīrīšanas ikona

SkinIQ

Ja uz skuvekļa redzat simbolu SkinIQ, tas nozīmē, ka šī ierīce ir aprīkota ar SkinIQ tehnoloģiju, kas viedi nosaka jūsu matu blīvumu un skūšanās tehniku.
Personalizētus skūšanās padomus varat saņemt lietotnē GroomTribe.

Philips SkinIQ ikona

Cik ilgi ādai jāpielāgojas jaunām skuvekļa galviņām?

Ja esat jauns Philips skuvekļa lietotājs vai nomainījāt skuvekļa galviņas, ņemiet vērā, ka ādai ir jāpielāgojas (jaunajām) skuvekļa galviņām. Tas nozīmē, ka ādai sākumā var rasties neliels kairinājums. Veltiet divas līdz trīs nedēļas, lai pierastu pie jaunās Philips skuvekļa sistēmas. Varat arī izmantot maigu mitrinātāju vai pēcskūšanās losjonu, lai pēc skūšanās mazinātu ādas kairinājumu.

Tālāk sniegti daži padomi, kā ar Philips skuvekli iegūt labāko rezultātu un izvairīties no diskomforta un kairinājuma.

• Pirms Philips skuvekļa lietošanas nodrošiniet, ka āda ir tīra.
• Vienmēr nodrošiniet, lai skuveklis pilnībā saskartos ar ādu.
• Izmantojiet saudzīgu spiedienu un pārvietojiet skuvekli lēnām, veicot apļveida kustības uz ādas.
• Apgrieziet garus vai grūti noskujamus matiņus.
• Veltiet laiku, lai pierastu, un ļaujiet ādai atkopties starp sesijām.
• Tīrot skuvekļa galviņas, griezēju un aizsargu, ņemiet vērā, ka visas šīs daļas ir saskaņoti komplekti. Ja nejauši ievietojāt griezēju nepareizā skuvekļa aizsargā, līdz optimālas skūšanās veiktspējas atjaunošanai var būt nepieciešamas vairākas nedēļas.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: S5885/35 , S5883/10 , S5887/30 , S5886/38 , S5886/30 , S5884/50 , S7885/50 , S7886/58 , S7886/55 , S5885/10 , S5887/10 , S7882/55 , S5583/10 , S7786/55 , S7783/59 , S7782/50 , S5589/38 , S5589/30 , S5587/30 , S5585/30 , S5584/50 , S7783/55 , S1133/41 , S3333/54 , S3233/52 , S3232/52 , S3134/51 , S1332/41 , S1232/41 , S1231/41 , S6680/26 , S6620/11 , S7970/26 , S7960/17 , S7940/16 , S7930/16 , S6640/44 , S6630/11 , SP9820/12 , SP9863/14 , SP9862/14 , SP9861/16 , SP9860/13 , S1510/42 , S5250/06 , SW3700/07 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW6700/14 , SW5700/07 , S5073/62 , S5530/06 , S5672/41 , S5630/12 , S5572/40 , S5572/10 , S5572/08 , S5572/06 , S5550/44 , S5550/06 , S1110/04 , S1100/04 , S3520/06 , S1310/04 , S1520/04 , S3110/06 , S3120/06 , S3510/06 , S5100/06 , S5520/45 , S5400/26 , S5150/26 , S5110/06 , S7780/64 , S7720/26 , S7530/50 , S7520/41 , S7510/41 , S5620/12 , S5600/41 , S5510/45 , S5130/06 , S5320/06 , S5340/06 , S5400/06 , S5420/06 , S7310/12 , S7370/12 , S9031/12 , S9711/31 , S9521/31 , S9511/31 , S9111/31 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru Noklikšķiniet šeit, lai parādītu mazāk produktu numuru

Sazinies ar mums

Mēs labprāt jums palīdzēsim

Vai meklējat ko citu?

Atklājiet visas Philips atbalsta iespējas

Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.