1
Philips atbalsts

Kā tīrīt Philips skuvekli?

Paskelbta 25 May 2023
Lai uzzinātu, kā tīrīt jūsu Philips skuvekli atbilstoši modelim, izpildiet tālāk dotās norādes. Pirms skuvekļa tīrīšanas vienmēr pārliecinieties, ka tas ir ūdensizturīgs, meklējot uz skuvekļa aizmugures uzdrukātu krāna vai vannas simbolu.

Optimālai skūšanas veiktspējai mēs iesakām tīrīt skuvekli pēc katras lietošanas reizes. Atkarībā no skuvekļa modeļa varat redzēt, ka uz tā mirgo paziņojuma simbols, kas atgādina par tīrīšanu.
Precīzas skuvekļa modeļa tīrīšanas instrukcijas skatiet lietotāja rokasgrāmatā.

Skuvekļi ar viena pieskāriena atvēršanas sistēmu

Dažiem no jaunākajiem Philips skuvekļa modeļiem ir viena pieskāriena atvēršanas sistēma (sk. attēlu). 

Lai tīrītu skuvekļus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
 1. Ieslēdziet skuvekli. 
 2. Noskalojiet skūšanas bloku zem silta krāna ūdens.
 3. Izslēdziet skuvekli. Nospiediet atlaišanas pogu, lai atvērtu skūšanas bloku.
 4. Skalojiet matiņu nodalījumu siltā krāna ūdenī.
 5. Noskalojiet skuvekļa galviņas turētāju siltā ūdenī.
 6. Uzmanīgi nokratiet lieko ūdeni un ļaujiet skuvekļa galviņas turētājam pilnībā nožūt.
 7. Aizveriet skuvekļa bloku.
Noskatieties tālāk redzamo video ar tīrīšanas instrukcijām. Šis video attiecas uz šādām izstrādājumu sērijām: S1000, S3000 un S6000, kā arī dažiem jauniem skuvekļiem no S5000, S7000 un S9000 sērijām, kas izgatavoti pēc 2020. gada.
 

Philips skuvekļi S7000 un S9000 bez viena pieskāriena atvēršanas sistēmas

Ja jums ir Philips S9000 vai S7000 skuvekļi, kuriem skuvekļa galviņu var noņemt pilnībā, izpildiet tālāk dotās tīrīšanas norādes.
 1. Ieslēdziet skuvekli un noskalojiet to siltā krāna ūdenī.
 2. Izslēdziet skuvekli un noņemiet skuvekļa galviņas augšējo daļu.
 3. Vismaz 30 sekundes skalojiet skuvekļa galviņas augšdaļu zem silta tekoša ūdens. Kad tā ir pilnīgi sausa, atkal piestipriniet to skuvekļa galviņai.
 4. Uzmanīgi nokratiet lieko ūdeni no skuvekļa un ļaujiet tam nožūt. Nekad neslaukiet skuvekļa galviņu ar dvieli vai papīra salveti, jo tā varat to sabojāt.
Lai veiktu rūpīgo tīrīšanu, izpildiet lietotāja rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas.

Noskatieties tālāk redzamo video ar tīrīšanas instrukcijām. Šis video attiecas uz S7000 un S9000 sērijām (2020. gada modeļi un jaunāki nav iekļauti, skatīt iepriekšējo sadaļu).

Tīrīšanas instrukcijas divu galviņu Philips skuvekļiem

Ja jums ir divu galviņu Philips skuveklis, izpildiet tālāk dotās tīrīšanas norādes.
 1. Noņemiet Philips skuvekļa galviņu.
 2. Skalojiet skuvekļa galviņu zem silta krāna ūdens vismaz 30 sekundes.
 3. Nokratiet lieko ūdeni no skuvekļa galviņas un ļaujiet tai nožūt.
 4. Nospiediet atlaišanas pogu, lai atvērtu skuvekļa galviņas augšdaļu, un noņemiet to no pamatnes. Noskalojiet to ar ūdeni un uzspraudiet atpakaļ uz skuvekļa galviņas pamatnes, kad tā ir tīra un sausa.
 5. Kad skuvekļa galviņa ir pilnīgi sausa, piestipriniet to savam Philips skuveklim.
Tīrīšanas instrukcijas divu galviņu Philips skuvekļiem

Philips skuvekļu uzspraužamo piederumu tīrīšana

Dažiem Philips skuvekļiem ir uzspraužami piederumi, piemēram, bārdas veidošanas uzgalis vai tīrīšanas suka. Ir svarīgi uzturēt šos piederumus tīrus.

Jūs varat tos noņemt no skuvekļa un noskalot ar siltu ūdeni. Kad tie ir tīri un sausi, tos var uzlikt atpakaļ uz skuvekļa.

Plašāku informāciju par skuvekļa komplektācijā iekļautajiem piederumiem un to tīrīšanu, lūdzu, skatiet lietotāja rokasgrāmatā.
Philips skuvekļu piederumu tīrīšana

Philips skuvekļa izņemamā trimmera tīrīšana

Ja jūsu skuveklim ir pievienots izņemams trimmeris, šeit varat atrast norādes par tā tīrīšanu.
Tīriet trimmeri pēc katras lietošanas reizes, lai novērstu aizsprostošanos un bojājumus. 
 1. Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota no sienas kontaktligzdas.
 2. Lai atvērtu izņemamo trimmeri, bīdiet trimmera atbrīvošanas slīdslēdzi lejup.
 3. Ieslēdziet ierīci un noskalojiet izņemamo trimmeri siltā ūdenī. 
 4. Pēc tīrīšanas izslēdziet ierīci.
 5. Uzmanīgi nokratiet lieko ūdeni un ļaujiet izņemamajam trimmerim nožūt. 
 6. Aizveriet trimmeri.
Padoms. Lai nodrošinātu optimālu darbības rezultātu, reizi sešos mēnešos ieeļļojiet izņemamā trimmera zobiņus ar pilienu minerāleļļas.
Piezīme. Nekad neslaukiet trimmera asmeni ar dvieli vai papīra salveti, jo tā varat sabojāt asmeņa zobiņus.

 

Philips skuvekļa tīrīšana ar Philips SmartClean sistēmu

Dažus Philips skuvekļus var tīrīt Philips SmartClean sistēmā. Lūdzu, skatiet tālāk sniegtos norādījumus par skuvekļa tīrīšanu SmartClean sistēmā.
 1. Noskalojiet skuvekli siltā krāna ūdenī un nokratiet no tā lieko ūdeni.
 2. Nospiediet Philips SmartClean sistēmas augšdaļu, lai atvērtu zonu, kurā ievietot skuvekli. Turiet skuvekli otrādi virs Smart Clean sistēmas un ievietojiet to turētājā.
 3. Atlieciet skuvekli uz aizmuguri un nospiediet uz leju SmartClean sistēmas augšējo vāciņu, līdz dzirdat klikšķi, apstiprinot, ka skuveklis ir pieslēgts.
 4. Nospiediet SmartClean sistēmas on/off pogu, lai sāktu tīrīšanas programmu. SmartClean sistēmā redzēsiet mirgojošu tīrīšanas simbolu, kas apstiprina tīrīšanas programmas darbību.
Ja jums ir vēl kādi jautājumi par Philips skuvekļa tīrīšanas instrukcijām, skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai sazinieties ar mums.
Philips skuvekļa tīrīšana ar Philips SmartClean sistēmu

Philips skuvekļa tīrīšana ar ātrās tīrīšanas pierīci

Ja jūsu skuvekļa komplektācijā iekļauta ātrās tīrīšanas pierīce, šeit varat uzzināt, kā to izmantot skuvekļa tīrīšanai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ar šo sistēmu ir saderīgi tikai tie skuvekļi, kuru komplektācijā ir iekļauta ātrās tīrīšanas pierīce.

Lai ātri pārbaudītu, vai jūsu skuveklis ir saderīgs ar ātrās tīrīšanas pierīci, apgrieziet to otrādi. Ja redzat, ka tīrīšanas atgādinājums (3 punkti) izgaismojas zilā krāsā, tas nozīmē, ka šī skuvekļa tīrīšanai varat izmantot ātrās tīrīšanas pierīci. 

Sagatavojiet ātrās tīrīšanas pierīci lietošanai un ievietojiet tajā tīrīšanas kasetni. 
 1. Ievietojiet skuvekli ar augšu uz leju Philips ātrās tīrīšanas pierīcē. Skuveklis automātiski nosaka, ka tas atrodas Philips ātrās tīrīšanas pierīcē. 
 2. Ieslēdziet skuvekli, lai sāktu tīrīšanas programmu. Katra tīrīšanas programma aizņem aptuveni vienu minūti. Tīrīšanas programmas laikā tīrīšanas simboli nepārtraukti deg un zilās krāsas ikona pulsē. Tīrīšanas programmā ir iestrādātas pauzes, lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju. Skuvekļa rokturis divreiz novibrē, kad tīrīšanas programma ir pabeigta. 
 3. Skuveklim Philips ātrās tīrīšanas pierīcē jāļauj pilnībā nožūt, pirms to novietot glabāšanā. 
Piezīme. Ja skuvekli lietojat kopā ar skūšanās putām, skūšanās želeju vai pirmsskūšanās izstrādājumiem, rūpīgi noskalojiet skūšanas galviņas pirms pierīces lietošanas. Vienmēr nokratiet lieko ūdeni no skuvekļa, pirms to ievietojat Philips ātrās tīrīšanas pierīcē. 

 

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: S9982/55 , S9986/59 , S5583/10 , S7786/55 , S7783/59 , S7782/50 , S5589/38 , S5589/30 , S5587/30 , S5585/30 , S5584/50 , S7783/55 , S1133/41 , S3333/54 , S3233/52 , S3232/52 , S3134/51 , S1332/41 , S1232/41 , S1231/41 , S6680/26 , S6620/11 , S7970/26 , S7960/17 , S7940/16 , S7930/16 , S6640/44 , S6630/11 , SP9820/12 , SP9863/14 , SP9862/14 , SP9861/16 , SP9860/13 , S1510/42 , S5250/06 , SW3700/07 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW6700/14 , SW5700/07 , S5073/62 , S5530/06 , S5672/41 , S5630/12 , S5572/40 , S5572/10 , S5572/08 , S5572/06 , S5550/44 , S5550/06 , S1110/04 , S1100/04 , S3520/06 , S1310/04 , S1520/04 , S3510/06 , S3120/06 , S3110/06 , RQ1295/23 , S5100/06 , S5520/45 , S5400/26 , S5150/26 , S5110/06 , S7780/64 , S7720/26 , S7530/50 , S7520/41 , S7510/41 , S738/17 , S728/17 , S5620/12 , S5600/41 , S5510/45 , S5400/06 , S5340/06 , S5320/06 , S5130/06 , S5420/06 , S7310/12 , S7370/12 , S9031/12 , S9711/31 , S9521/31 , S9511/31 , S9111/31 , RQ1195/21OP , RQ1251/80 , YS521/17 , RQ1141/16 , RQ1195/21 , RQ1185/21 , RQ1175/16 , RQ1155/16 , RQ1151/16 , RQ1145/16 , RQ1150/16 , RQ1160/21 , RQ1180/16 , RQ1250/16 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru Noklikšķiniet šeit, lai parādītu mazāk produktu numuru

Sazinies ar mums

Mēs labprāt jums palīdzēsim

Vai meklējat ko citu?

Atklājiet visas Philips atbalsta iespējas

Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.