Philips atbalsts

Kā atkaļķot Saeco Xsmall espresso automātu

Paskelbta 2021-07-04

Saeco Xsmall kafijas automātam atbilstošā atkaļķošanas procedūra ir atkarīga no espresso automāta tipa un sērijas numura. Uzziniet, kura procedūra jāveic.

Nosakiet, kura atkaļķošanas procedūra ir piemērojama jūsu Xsmall modeļa automātam

Kura atkaļķošanas procedūra ir jāveic, ir atkarīgs no kafijas automāta tipa un sērijas numura.

Kafijas automāta tipu un sērijas numuru var atrast uz etiķetes apkopes durtiņu iekšpusē.

Kafijas automātu tipiem: HD8743 - HD8747 un RI8743 - RI8747 un sērijas numuriem no TW901241438213 līdz TW901434485351.
Veiciet versijas Xsmall 1 atkaļķošanas procedūru

Kafijas automātu tipiem: HD8743 - HD8747 un RI8743 - RI8747 un sērijas numuriem, kas ir mazāki par TW901241438213 vai lielāki par TW901434485351.
Veiciet versijas Xsmall 2 atkaļķošanas procedūru

Kafijas automātu tipiem: HD8644 - HD8647.
Veiciet versijas Xsmall 3 atkaļķošanas procedūru

Kafijas automātu tipiem: HD8642 - HD8643.
Veiciet versijas Xsmall 4 atkaļķošanas procedūru

Pirms atkaļķošanas sākšanas

Pilnīga atkaļķošanas procedūra ilgst apmēram 30 minūtes un sastāv no atkaļķošanas cikla un skalošanas cikliem. Ja atkaļķošanas procedūra ir sākta, tā jāpabeidz pilnībā.

Pirms sākšanas

 • Iztukšojiet pilienu paplāti
 • Sagatavojiet piemērotu trauku, lai savāktu atkaļķošanas laikā izplūstošo ūdeni
 • Noņemiet no ūdens tvertnes INTENZA+ ūdens filtru (ja ievietots)
 • Noņemiet Pannarello/Cappuccinatore/automātisko piena putotāju (ja ievietots)

Xsmall 1 atkaļķošanas procedūra

Kafijas automātu tipiem: no HD8743 līdz HD8747 un no RI8743 līdz RI8747 un sērijas numuriem no TW901241438213 līdz TW901434485351.

Ja process ir sākts, tas jāpabeidz pilnībā bez pārtraukuma. Kafijas automāta atvienošana no elektrotīkla neaizvērs procesu.
Gadījumā, ja nevarat pabeigt atkaļķošanas procedūru, atvienojiet kafijas automātu no elektrotīkla, iestatiet vadības ripu pozīcijā PUPIŅAS un IESLĒDZIET kafijas automātu, nospiežot pogu ON/OFF. Kafijas automāts automātiski sāks atkaļķošanas procesu no 6. darbības. Turpiniet procesu no šīs darbības un pabeidziet pilnībā.

Atkaļķošanas process

1) Iztukšojiet ūdens tvertni un ielejiet tajā visu Philips/Saeco atkaļķošanas šķīdumu. Piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX un ievietojiet to atpakaļ.
2) IZSLĒDZIET kafijas automātu, nospiežot pogu ON/OFF.
3) Pagrieziet vadības ripu pozīcijā PUPIŅAS.
4) Novietojiet lielu trauku zem karstā ūdens/tvaika caurulītes.
5) Vienlaikus aptuveni 5 sekundes spiediet pogu ESPRESSO un COFFEE. Sarkanā IZSAUKUMA ZĪMES lampiņa sāk strauji mirgot un turpina mirgot visa atkaļķošanas cikla laikā.
6) Kafijas automāts vairākas reizes ar vienas minūtes intervālu sāk iekšēji dozēt atkaļķošanas šķīdumu pilienu paplātē. Tas neizplūst caur karstā ūdens/tvaika caurulīti. Tas ilgst aptuveni 5 minūtes. Uzgaidiet, līdz iedegas zaļais indikators 2 TASĪTES.

Uzmanību! Ja pirms abu pogu nospiešanas kafijas automāts netika IZSLĒGTS, tas sāks padot kafiju, nevis aktivizēs atkaļķošanas ciklu. Ja tā notiek, sāciet vēlreiz ar 2. darbību.

7) Kad iedegas zaļais indikators 2 TASĪTES, pagrieziet vadības ripu pozīcijā KARSTS ŪDENS.
8) Pēc aptuveni 1 minūtes kafijas automāts caur karstā ūdens/tvaika caurulīti sāks vairākas reizes dozēt šķidrumu ar vienas minūtes intervālu, līdz ūdens tvertne būs tukša. Tas ilgst aptuveni 15 minūtes.
9) Kad zaļais indikators 2 TASĪTES sāk lēnām mirgot, pagrieziet vadības ripu pozīcijā PUPIŅAS. Iedegas sarkanais indikators NAV ŪDENS.
10) Iztukšojiet lielo trauku un pilienu paplāti un ievietojiet tos atpakaļ.

Skalošanas cikls

11) Izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX. Ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.
12) Kad iedegas zaļais indikators 2 TASĪTES, pagrieziet vadības ripu pozīcijā KARSTS ŪDENS. Kafijas automāta uzpildīs iekšējos kontūrus.
13) Pēc tam sāk lēni mirgot indikators 2 TASĪTES. Pagrieziet vadības ripu pozīcijā PUPIŅAS.
14) Kafijas automāts iekšēji dozē ūdeni pilienu paplātē. Tas neizplūst caur karstā ūdens/tvaika caurulīti.
15) Kad iedegas zaļais indikators 2 TASĪTES, pagrieziet vadības ripu pozīcijā KARSTS ŪDENS. Kafijas automāta tagad dozē šķidrumu caur karstā ūdens/tvaika caurulīti, līdz ūdens tvertne ir tukša.
16) Pēc tam sāk lēni mirgot indikators 2 TASĪTES. Pagrieziet vadības ripu pozīcijā PUPIŅAS. Iedegas sarkanais indikators NAV ŪDENS.

Otrais skalošanas cikls

17) Iztukšojiet lielo trauku un pilienu paplāti un ievietojiet tos atpakaļ.
18) Izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX. Ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.
19) Kad iedegas zaļais indikators 2 TASĪTES, pagrieziet vadības ripu pozīcijā KARSTS ŪDENS.
20) Kafijas automāta dozē šķidrumu caur karstā ūdens/tvaika caurulīti, līdz ūdens tvertne ir tukša.
21) Pēc tam kafijas automāts izslēdzas. Ieslēdzas sarkanais IZSAUKUMA ZĪMES indikators. Pagrieziet vadības ripu pozīcijā PUPIŅAS.
22) Izskalojiet pilienu paplāti un ievietojiet atpakaļ. Uzstādiet atpakaļ Pannarello/Cappuccinatore un INTENZA+ ūdens filtru (ja piemērojams).
23) Izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX. Ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.
24) Lai pagatavotu kafiju, ieslēdziet kafijas automātu.

Xsmall 2 atkaļķošanas procedūra

Kafijas automātu tipiem: no HD8743 līdz HD8747 un no RI8743 līdz RI8747 un sērijas numuriem, kas ir mazāki par TW901241438213 vai lielāki par TW901434485351.

Atkaļķošanas process

1) Pārliecinieties, ka ierīce ir IESLĒGTA un ka vadības ripa ir centrālajā pozīcijā PUPIŅAS.
2) Iztukšojiet ūdens tvertni un ielejiet tajā visu Philips/Saeco atkaļķošanas šķīdumu. Piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX un ievietojiet to atpakaļ.
3) Novietojiet lielu trauku zem karstā ūdens/tvaika caurulītes.
4) Pagrieziet vadības ripu pozīcijā KARSTS ŪDENS un izteciniet 2-3 tasītes ūdens (apm. 150 ml). Pārtrauciet dozēšanu, pagriežot vadības ripu atpakaļ pozīcijā PUPIŅAS.
5) Ļaujiet atkaļķošanas šķīdumam 10 minūtes iedarboties.
6) Pagrieziet vadības ripu pozīcijā KARSTS ŪDENS un izteciniet 2-3 tasītes ūdens (apm. 150 ml). Pārtrauciet dozēšanu, pagriežot vadības ripu atpakaļ pozīcijā PUPIŅAS.
7) Ļaujiet atkaļķošanas šķīdumam 3 minūtes iedarboties.
8) Atkārtojiet 6. un 7. darbību, līdz ūdens tvertnē vairs nav atkaļķošanas šķīduma un nepārtraukti deg indikators NAV ŪDENS.

Pirmais skalošanas cikls

9) Kad nepārtraukti deg indikators NAV ŪDENS, pagrieziet vadības ripu atpakaļ pozīcijā PUPIŅAS. Izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX.
10) Iztukšojiet trauku, ko izmantojāt, lai savāktu no kafijas automāta izplūstošo šķidrumu, un novietojiet to zem karstā ūdens/tvaika caurulītes.
11) Pagrieziet vadības ripu pozīcijā KARSTS ŪDENS. Sākas kafijas automāta skalošanas cikls. Ļaujiet ūdenim plūst, līdz ūdens tvertnē vairs nav ūdens un nepārtraukti deg indikators N\AV ŪDENS.
12) Pagrieziet vadības ripu atpakaļ pozīcijā PUPIŅAS.

Otrais skalošanas cikls

13) Izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX. Iztukšojiet trauku, ko izmantojāt, lai savāktu no kafijas automāta izplūstošo šķidrumu, un novietojiet to zem tvaika caurulītes.
14) Novietojiet zem izliešanas snīpja tasīti un pagatavojiet vienu kafiju. Nospiediet un atlaidiet pogu ESPRESSO. Kafijas automāts sāk kafijas pagatavošanu. Uzgaidiet, līdz kafijas gatavošana ir pabeigta un noņemiet vāciņu.
15) Novietojiet trauku zem karstā ūdens/tvaika caurulītes.
16) Pagrieziet vadības ripu pozīcijā KARSTS ŪDENS. Ļaujiet ūdenim plūst, līdz ūdens tvertnē vairs nav ūdens un nepārtraukti deg indikators N\AV ŪDENS.
17) Pagrieziet vadības ripu atpakaļ pozīcijā PUPIŅAS.
18) Izskalojiet pilienu paplāti un ievietojiet atpakaļ. Uzstādiet atpakaļ Pannarello/Cappuccinatore un INTENZA+ ūdens filtru (ja piemērojams).
19) Izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX. Ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.

Xsmall 3 atkaļķošanas procedūra

Kafijas automātu tipiem: no HD8644 līdz HD8647 ar vadības ripu.

1) IZSLĒDZIET kafijas automātu.
2) Iztukšojiet pilienu paplāti un ievietojiet atpakaļ.
3) Iztukšojiet ūdens tvertni un ielejiet tajā visu Philips/Saeco atkaļķošanas šķīdumu. Piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX un ievietojiet to atpakaļ.
4) Novietojiet lielu trauku zem tvaika/ūdens caurulītes.
5) Pagrieziet vadības ripu centrālajā pozīcijā PUPIŅAS.
6) Vienlaikus aptuveni 5 sekundes spiediet pogas ESPRESSO un COFFEE.
Kafijas automāts vairākas reizes ar vienas minūtes intervālu iekšēji dozē atkaļķošanas šķīdumu pilienu paplātē. Tas neizplūst caur karstā ūdens/tvaika caurulīti. Tas ilgst aptuveni 5 minūtes. Oranžā atkaļķošanas lampiņa sāk lēni mirgot un turpina mirgot visa atkaļķošanas cikla laikā.

7) Kad nepārtraukti deg zaļais indikators DIVAS TASĪTES, pagrieziet vadības ripu pozīcijā KARSTS ŪDENS. Pēc aptuveni 1 minūtes kafijas automāts caur karstā ūdens/tvaika caurulīti sāks vairākas reizes dozēt šķidrumu ar vienas minūtes intervālu, līdz ūdens tvertne būs tukša. Tas ilgst aptuveni 15 minūtes.
8) Kad zaļais indikators DIVAS TASĪTES lēnām mirgo, pagrieziet vadības ripu centrālajā pozīcijā PUPIŅAS. Indikators DIVAS TASĪTES nodziest, un sāk nepārtraukti degt indikators NAV ŪDENS.
9) Noņemiet un iztukšojiet tvertni un pilienu paplāti un ievietojiet tās atpakaļ.
10) Izņemiet ūdens tvertni, izskalojiet to un piepildiet ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX. Ievietojiet to atpakaļ automātā.
11) Kad sāk nepārtraukti degt zaļais indikators DIVAS TASĪTES, pagrieziet vadības ripu pozīcijā KARSTS ŪDENS. Kafijas automāts veic ātru kontūra uzpildi.
12) Kad zaļais indikators DIVAS TASĪTES sāk lēnām mirgot, pagrieziet vadības ripu centrālajā pozīcijā PUPIŅAS. Kafijas automāts iekšēji dozē ūdeni pilienu paplātē. Tas neizplūst caur karstā ūdens/tvaika caurulīti.
13) Kad sāk nepārtraukti degt zaļais indikators DIVAS TASĪTES, pagrieziet vadības ripu pozīcijā KARSTS ŪDENS. Kafijas automāts tagad dozē šķidrumu no tvaika/ūdens caurulītes.
14) Kad skalošanas cikls ir pabeigts, oranžais ATKAĻĶOŠANAS indikators nodziest un mirgo IZSAUKUMA ZĪMES lampiņa. Pagrieziet vadības ripu centrālajā pozīcijā PUPIŅAS.
15) Mirgo zaļais GAIDSTĀVES indikators. Kafijas automāts uzsilst un veic automātisku skalošanas ciklu.
16) Kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Xsmall 4 atkaļķošanas procedūra

Kafijas automātu tipiem: no HD8644 līdz HD8647 bez vadības ripas.

 1. IZSLĒDZIET kafijas automātu.
 2. Iztukšojiet pilienu paplāti un ievietojiet atpakaļ.
 3. Iztukšojiet ūdens tvertni un ielejiet tajā visu Philips/Saeco atkaļķošanas šķīdumu. Piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX un ievietojiet to atpakaļ.
 4. Novietojiet lielu trauku zem kafijas izliešanas snīpja.
 5. 5 sekundes spiediet pogu ESPRESSO. Oranžā ATKAĻĶOŠANAS lampiņa sāk lēni mirgot un turpina mirgot visa atkaļķošanas cikla laikā.
 6. Kafijas automāta ar vairākiem vienu minūti ilgiem intervāliem caur kafijas izliešanas snīpi dozē atkaļķošanas šķīdumu, līdz ūdens tvertne ir tukša. Tas ilgst aptuveni 20 minūtes.
 7. Kad iedegas sarkanā lampiņa NAV ŪDENS, noņemiet un iztukšojiet trauku un pilienu paplāti un ievietojiet tos atpakaļ.
 8. Izņemiet ūdens tvertni, izskalojiet to un piepildiet ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX. Ievietojiet to atpakaļ automātā.
 9. Kafijas automāts sāk dozēt ūdeni caur kafijas izliešanas snīpi. Visa skalošanas cikla laikā ATKAĻĶOŠANAS indikators divkārt nomirgo.
 10. Kad skalošanas cikls ir pabeigts, oranžais ATKAĻĶOŠANAS indikators nodziest un mirgo zaļā GAIDSTĀVES lampiņa. Kafijas automāts uzsilst un veic automātisku skalošanas ciklu.
 11. Kafijas automāts ir gatavs lietošanai.
Sazinies ar mums

Mēs labprāt jums palīdzēsim

Vai meklējat ko citu?

Atklājiet visas Philips atbalsta iespējas

Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.