1
Produkti

Saņemiet tieši jums nepieciešamo atbalstu
Vai meklējat noteiktu risinājumu savam produktam?

Philips/Saeco espresso automāts rāda kļūdas kodu

Ja Philips espresso automātam atgadās kļūme, parādās sarkans displejs ar ikonu un koda numuru, piemēram, 01, 03, 04, 05, 11, 14 vai 19. Tālāk atradīsiet kļūdu kodu nozīmi un kā tās atrisināt.

Piezīme. Ja jūsu espresso automāts uzrāda kādu kļūdas kodu, kas iepriekš nav minēts, iesakām sazināties ar mums palīdzības saņemšanai, jo aparāts ir jālabo.

Kļūdas kods 01: Kafijas dzirnaviņas nesēj pareizi darboties

Ja parādās kods E01, tas norāda, ka kafijas dzirnaviņas nespēj pareizi darboties, jo kafijas piltuve aizsprostojusies ar malto kafiju.
Lai šo problēmu novērstu, atbloķējiet kafijas piltuvi un papildus to iztīriet ar putekļusūcēju. Rīkojieties šādi:

 1. IZSLĒDZIET automātu un uzgaidiet, līdz tas ir pilnībā izslēdzies un vairs nav dzirdamas nekādas skaņas (tas var aizņemt līdz 15-20 sekundēm)
 2. Izņemiet uzliešanas mezglu
 3. Atveriet maltās kafijas piltuves vāku un ievietojiet karotes kātu piltuvē.
  Piezīme. Ja ierīcei nav maltās kafijas piltuves, ievietojiet karotes kātu kafijas piltuvē no apakšas.
 4. Virziet rokturi uz augšu un uz leju, līdz maltās kafijas aizsprostojums izkrīt. Var būt nepieciešams pielikt nelielu spēku
 5. Iztīriet visu nokritušo malto kafiju ar putekļusūcēju
 6. Pēc tam ievietojiet putekļusūcēju kafijas piltuves izejā un pārklājiet maltās kafijas piltuvi ar roku. Vai otrādi – ievietojiet putekļusūcēju augšpusē un pārklājiet apakšu.
 7. Ievietojiet atpakaļ uzliešanas mezglu, IESLĒDZIET kafijas automātu un pagatavojiet espresso
 8. Pēc pagatavošanas pārbaudiet, vai piltuve ir joprojām ir brīva no maltās kafijas. Ja nav, atkārtojiet atbloķēšanas procedūru.

Piezīme.

 • Lai novērstu kafijas piltuves aizsprostošanos
 • Nelejiet/neiešļakstiet ūdeni kafijas pupiņu tvertnē.
 • Reizi nedēļā iztīriet kafijas piltuvi.
Philips espresso automāta kafijas piltuves atbloķēšana

Kļūdas kods 03: Uzliešanas mezgls ir netīrs

Ja parādās kods E03, uzliešanas mezglā ir pārāk daudz netīrumu un tas nespēj labi darboties. Izskalojiet uzliešanas mezglu, lai atrisinātu šo problēmu. Skatiet sekojošos tīrīšanas norādījumus:

 1. IZSLĒDZIET automātu un uzgaidiet, līdz tas ir pilnībā izslēdzies un vairs nav dzirdamas nekādas skaņas (tas var aizņemt līdz 15-20 sekundēm)
 2. Atveriet apkopes durtiņas un izņemiet uzliešanas mezglu, nospiežot pogu “PUSH” uz labo pusi, turiet to un velciet to ārā uz savu pusi
 3. Izskalojiet uzliešanas mezglu ar remdenu ūdeni un ļaujiet tam nožūt, pirms liekat to atpakaļ
Play Pause

Kļūdas kods 04: Uzliešanas mezgls nav kārtīgi ievietots

Ja parādās kods E04, uzliešanas mezgls neatrodas tam paredzētajā vietā. Atveriet automāta apkopes durtiņas un iebīdiet uzliešanas mezglu tam paredzētajā vietā. Kad tas ir pareizi ievietots, atskan klikšķis.

Kļūdas kods 05: Ūdens kontūrā ir iekļuvis gaiss

Lai no automāta izlaistu gaisu, rīkojieties šādi:

 1. IZSLĒDZIET kafijas automātu
 2. Iztukšojiet ūdens tvertni un inoņemiet AquaClean vai jebkādu citu ūdens filtru
 3. Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni un ievietojiet atpakaļ savā vietā
 4. IESLĒDZIET kafijas automātu. Kad automāts ūdeni ir uzvārījis, atlasiet karsto ūdeni un izlaidiet 2-3 tasītes karsta ūdens

Ja izmantojat AquaClean ūdens filtru, veiciet šādas papildu darbības, lai pārliecinātos, ka filtrs lietošanai ir gatavs un pareizi ievietots:

 1. Pakratiet AquaClean ūdens filtru 5 sekundes
 2. Iegremdējiet filtru ar augšpusi uz leju tvertnē/bļodā ar ūdeni, līdz vairs neparādās gaisa burbulīši
 3. Ievietojiet filtru atpakaļ ūdens tvertnē un piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni
 4. Restartējiet automātu, to izslēdzot un vēlreiz ieslēdzot
 5. Atlasiet karsto ūdeni un izlaidiet 2-3 tasītes karsta ūdens
Play Pause

Kļūdas kods 14: Kafijas automāts ir pārkarsis

Ja parādās kļūdas kods 14, tas norāda, ka espresso automāts ir pārkarsis. Lai to novērstu, IZSLĒDZIET automātu un uzgaidiet 30 minūtes, līdz tas atdziest.

Kļūdas kods 11 vai 19: Kafijas automātam ir nepieciešams pielāgoties istabas temperatūrai

Ja parādās kļūdas kods 11 vai 19, ļaujiet kafijas automātam kādu laiku pielāgoties no transporta/āra temperatūras uz istabas temperatūru. Tā biežāk var notikt ziemas laikā, īpaši tad, ja ir auksts un āra temperatūra ir ap nulli.

IZSLĒDZIET ierīci uz 30 minūtēm un pēc tam ieslēdziet vēlreiz.

Ja jūsu espresso automāts uzrāda citus kļūdas kodus vai ja risinājumi problēmu nenovērš, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu palīdzību.