1
Produkti

Saņemiet tieši jums nepieciešamo atbalstu
Vai meklējat noteiktu risinājumu savam produktam?

Philips automāta brīdinājuma indikators nenodziest

Ja jūsu Philips espresso automātam deg brīdinājuma indikators un tas nenodziest, lūdzu, skatiet attēlu tālāk, lai atrastu risinājumus.

1. Deg tukšas ūdens tvertnes indikators

Šāds degošs brīdinājuma indikators norāda, ka ūdens tvertne ir gandrīz tukša vai ūdens tvertne neatrodas savā vietā.

Lai novērstu šo problēmu, izņemiet ūdens tvertni un iepildiet tajā ūdeni līdz maksimālā līmeņa atzīmei. Pārliecinieties, ka ūdens tvertne tiek iebīdīta pietiekami dziļi, līdz indikators nodziest.

2. Deg tukšas maltās kafijas tvertnes indikators

Šāds degošs brīdinājuma indikators norāda, ka maltās kafijas tvertne ir pilna un to nepieciešams iztukšot.

Lai novērstu šo problēmu, pārliecinieties, ka brīdī, kad iztukšojat maltās kafijas tvertni, automāts ir ieslēgts. Izņemiet pilienu paplāti un iztukšojiet maltās kafijas tvertni. Ievietojiet visus elementus atpakaļ automātā.

3. Deg trauksmes indikators

Šāds degošs brīdinājuma indikators norāda, ka vai nu maltās kafijas tvertne/pilienu paplāte ir nepareizi novietota, vai arī apkopes vāks ir atvērts.

Lai novērstu šo problēmu, ievietojiet atpakaļ maltās kafijas tvertni un pilienu paplāti, kā arī pārliecinieties, ka tās atrodas pareizajā pozīcijā. Noņemiet ūdens tvertni un pārliecinieties, ka apkopes vāks ir aizvērts.

4. Trauksmes indikators mirgo

Šāds degošs brīdinājuma indikators norāda, ka uzliešanas mezgls nav vietā, nav pareizi novietots vai ir bloķēts.

Lai novērstu šo problēmu, lūdzu, izpildiet tālāk norādītās darbības.

 1. Pilnībā izslēdziet automātu.
 2. Noņemiet ūdens tvertni un atveriet apkopes vāku.
 3. Izņemiet uzliešanas mezglu un noskalojiet to ar krāna ūdeni. Ievietojiet to atpakaļ automātā tā, lai dzirdat klikšķi, kas apliecina tās ievietošanu vietā.
 4. Aizveriet apkopes vāku, novietojiet ūdens tvertni atpakaļ.
 5. Ieslēdziet automātu.

Piezīme. Gadījumā, maltās kafijas tvertnē konstatējāt sausu kafijas pulveri, uzliešanas mezgls bija pārpildīts ar maltu kafiju un izvadīja to. Lietojot iepriekš samaltu kafiju, iepildiet vienu pilnu kafijas karoti ar malto kafiju un noņemiet pārmērīgo daudzumu.

5. Deg trauksmes indikators, un mirgo ieslēgšanas indikators

Šāds degošs brīdinājuma indikators norāda, ka automātā ir iestrēdzis gaiss. Lai atbrīvotu gaisa no ierīces, izpildiet tālāk norādītās darbības.

 1. Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni.
 2. Zem standarta piena putotāja novietojiet tasīti un nospiediet mirgojošo ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Ņemiet vērā, ka automāts sāks izvadīt karstu ūdeni, lai atbrīvotos no iekārtā iesprūdušā gaisa.

Ja tādā veidā problēmu neizdodas novērst, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Izslēdziet automātu.
 2. Iztukšojiet ūdens tvertni un izņemiet AquaClean filtru no ūdens tvertnes (ja ievietots).
 3. Piepildiet tvertni ar svaigu ūdeni un ievietojiet atpakaļ.
 4. Ieslēdziet automātu un ļaujiet tam uzsilt.
 5. Atlasiet karstu ūdeni un izvadiet 2–3 tasītes karstā ūdens.
 6. Ja šādā veidā problēmu izdodas novērst, ievietojiet atpakaļ AquaClean filtru un vēlreiz izvadiet 2–3 tasītes karstā ūdens.

6. Mirgo AquaClean indikators

Šāds degošs brīdinājuma indikators norāda, ka ir jāievieto/jānomaina un jāaktivizē AquaClean ūdens filtrs.

Detalizētus norādījumus AquaClean ūdens filtra uzstādīšanai un aktivizēšanai skatiet lietotāja rokasgrāmatā vai mūsu instrukciju video tālāk.

7. Atkaļķošanas indikators lēnām mirgo

Šāds degošs brīdinājuma indikators norāda, ka automātu ir nepieciešams atkaļķot.

Detalizētus norādījumus automāta atkaļķošanai skatiet lietotāja rokasgrāmatā vai mūsu instrukciju video tālāk.

8. Mirgo visu brīdinājuma ikonu indikatori

Ja mirgo pilnīgi visi brīdinājuma indikatori, jums nepieciešams atiestatīt automātu. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Izslēdziet automātu un atvienojiet to no elektrotīkla.
 2. Izņemiet AquaClean ūdens filtru no ūdens tvertnes (ja pievienots).
 3. Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni un ievietojiet to atpakaļ.
 4. Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku un pārbaudiet, vai to nav nosprostojis kafijas pulveris. Ja tas ir nosprostots, iztīriet to ar kafijas karotes kāta galu.
 5. Pievienojiet automātu atpakaļ pie elektrotīkla un ieslēdziet to.
 6. Atlasiet karstu ūdeni un izvadiet 2–3 tasītes karstā ūdens.

Piezīme. Ja indikatori turpina mirgot, automāts var būt pārkarsis. Izslēdziet automātu, pagaidiet 30 minūtes un ieslēdziet to atpakaļ. Ja indikatori joprojām mirgo, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru.

Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.