1
Philips atbalsts

Philips espresso automāta brīdinājuma indikators nenodziest

Paskelbta 14 December 2022
Ja jūsu Philips espresso automātam deg brīdinājuma indikators un tas nenodziest, lūdzu, skatiet attēlu tālāk, lai atrastu risinājumus.

1. Deg tukšas ūdens tvertnes indikators

Šāds degošs brīdinājuma indikators norāda, ka ūdens tvertne ir gandrīz tukša vai ūdens tvertne neatrodas savā vietā.

Lai novērstu šo problēmu, izņemiet ūdens tvertni un iepildiet tajā ūdeni līdz maksimālā līmeņa atzīmei. Pārliecinieties, ka ūdens tvertne tiek iebīdīta pietiekami dziļi, līdz indikators nodziest.

2. Deg tukšas maltās kafijas tvertnes indikators

Šāds degošs brīdinājuma indikators norāda, ka maltās kafijas tvertne ir pilna un to nepieciešams iztukšot.

Lai novērstu šo problēmu, pārliecinieties, ka brīdī, kad iztukšojat maltās kafijas tvertni, automāts ir ieslēgts. Izņemiet pilienu paplāti un iztukšojiet maltās kafijas tvertni. Ievietojiet visus elementus atpakaļ automātā.

3. Deg trauksmes indikators

Šāds degošs brīdinājuma indikators norāda, ka vai nu maltās kafijas tvertne/pilienu paplāte ir nepareizi novietota, vai arī apkopes vāks ir atvērts.

Lai novērstu šo problēmu, ievietojiet atpakaļ maltās kafijas tvertni un pilienu paplāti, kā arī pārliecinieties, ka tās atrodas pareizajā pozīcijā. Noņemiet ūdens tvertni un pārliecinieties, ka apkopes vāks ir aizvērts.

4. Trauksmes indikators mirgo

Šāds degošs brīdinājuma indikators norāda, ka uzliešanas mezgls nav vietā, nav pareizi novietots vai ir bloķēts.

Lai novērstu šo problēmu, lūdzu, izpildiet tālāk norādītās darbības.

 1. Pilnībā izslēdziet automātu.
 2. Noņemiet ūdens tvertni un atveriet apkopes vāku.
 3. Izņemiet uzliešanas mezglu un noskalojiet to ar krāna ūdeni. Ievietojiet to atpakaļ automātā tā, lai dzirdat klikšķi, kas apliecina tās ievietošanu vietā.
 4. Aizveriet apkopes vāku, novietojiet ūdens tvertni atpakaļ.
 5. IESLĒDZIET kafijas automātu

Piezīme. Gadījumā, maltās kafijas tvertnē konstatējāt sausu kafijas pulveri, uzliešanas mezgls bija pārpildīts ar maltu kafiju un izvadīja to. Lietojot iepriekš samaltu kafiju, iepildiet vienu pilnu kafijas karoti ar malto kafiju un noņemiet pārmērīgo daudzumu.

5. Deg trauksmes indikators, un mirgo ieslēgšanas indikators

Šāds degošs brīdinājuma indikators norāda, ka automātā ir iestrēdzis gaiss. Lai no automāta izlaistu gaisu, rīkojieties šādi:

 1. Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni.
 2. Zem standarta piena putotāja novietojiet tasīti un nospiediet mirgojošo ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Ņemiet vērā, ka automāts sāks izvadīt karstu ūdeni, lai atbrīvotos no iekārtā iesprūdušā gaisa.

Ja tādā veidā problēmu neizdodas novērst, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. IZSLĒDZIET kafijas automātu
 2. Iztukšojiet ūdens tvertni un izņemiet AquaClean filtru no ūdens tvertnes (ja ievietots).
 3. Piepildiet tvertni ar svaigu ūdeni un ievietojiet atpakaļ.
 4. Ieslēdziet automātu un ļaujiet tam uzsilt.
 5. Atlasiet karsto ūdeni un izlaidiet 2-3 tasītes karsta ūdens
 6. Ja šādā veidā problēmu izdodas novērst, ievietojiet atpakaļ AquaClean filtru un vēlreiz izvadiet 2–3 tasītes karstā ūdens.

6. Mirgo AquaClean indikators

Šāds degošs brīdinājuma indikators norāda, ka ir jāievieto/jānomaina un jāaktivizē AquaClean ūdens filtrs.

Detalizētus norādījumus AquaClean ūdens filtra uzstādīšanai un aktivizēšanai skatiet lietotāja rokasgrāmatā vai mūsu instrukciju video tālāk.

7. Atkaļķošanas indikators lēnām mirgo

Šāds degošs brīdinājuma indikators norāda, ka automātu ir nepieciešams atkaļķot.

Detalizētus norādījumus automāta atkaļķošanai skatiet lietotāja rokasgrāmatā vai mūsu instrukciju video tālāk.

8. Mirgo visu brīdinājuma ikonu indikatori

Ja mirgo pilnīgi visi brīdinājuma indikatori, jums nepieciešams atiestatīt automātu. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Izslēdziet automātu un atvienojiet to no elektrotīkla.
 2. Izņemiet AquaClean ūdens filtru no ūdens tvertnes (ja pievienots).
 3. Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni un ievietojiet to atpakaļ.
 4. Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku un pārbaudiet, vai to nav nosprostojis kafijas pulveris. Ja tas ir nosprostots, iztīriet to ar kafijas karotes kāta galu.
 5. Pievienojiet automātu atpakaļ pie elektrotīkla un ieslēdziet to.
 6. Atlasiet karsto ūdeni un izlaidiet 2-3 tasītes karsta ūdens

Piezīme. Ja indikatori turpina mirgot, automāts var būt pārkarsis. Izslēdziet automātu, pagaidiet 30 minūtes un ieslēdziet to atpakaļ. Ja indikatori joprojām mirgo, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru.

9. Brīdinājuma ikonas automātiem ar Wi-Fi savienojumu

Wi-Fi indikators nedeg.
- Kafijas automāts nav savienots ar jūsu mājas Wi-Fi (vēl nav veikta sākotnējā Wi-Fi iestatīšana).
- Kafijas automāta Wi-Fi savienojums ir izslēgts.
- Mājas Wi-Fi savienojums nedarbojas pareizi.
- Kafijas automāts nav savienots ar jūsu mājas Wi-Fi, piemēram, tāpēc, ka ir nomainīts mājas maršrutētājs vai ir mainīts tīkla nosaukums vai parole.
- Attālums starp kafijas automātu un maršrutētāju ir pārāk liels.

Wi-Fi indikators deg.
- Wi-Fi iestatīšana ir veiksmīgi pabeigta, un kafijas automāts ir savienots ar mājas Wi-Fi.

Wi-Fi indikators turpina degt pēc tam, kad esmu izslēdzis kafijas automātu.
- Lai varētu saņemt atjauninājumus, Wi-Fi modulim jābūt pieejamam, un tāpēc Wi-Fi indikators joprojām deg.

Wi-Fi indikators mirgo.
- Wi-Fi iestatīšanas procesa laikā kafijas automāts atrodas iestatīšanas režīmā. Kafijas automāta pogas ir neaktīvas.
- Ja kafijas automāts jau ir bijis savienots, mirgojošais indikators norāda, ka kafijas automāts atjauno savienojumu ar mājas Wi-Fi.
- Ja kafijas automāts ir savienots ar Wi-Fi tīklu, lēni mirgojošais indikators norāda, ka kafijas automāts atjaunina programmaparatūru. Šī atjaunināšana var ilgt vairākas minūtes, un šajā laikā kafijas automātu nevar izmantot.
Remonts

Mēs labprāt jums palīdzēsim

Vai meklējat ko citu?

Atklājiet visas Philips atbalsta iespējas

Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.