1
Saņemiet tieši jums nepieciešamo atbalstu
Vai meklējat noteiktu risinājumu savam produktam?

Manu Saeco espreso automātu nevar ieslēgt

Atjaunots 2021-10-04
Ja jūsu Saeco espreso automāts nedarbojas, lūdzu, skatiet tālāk sniegtos iespējamos iemeslus un risinājumus.

Galvenais slēdzis automāta aizmugurē nav iestatīts ieslēgtā “ON” stāvoklī

Vairumam mūsu Saeco espreso automātu ir slēdzis, kuru var pagriezt ieslēgtā “ON” vai izslēgtā “OFF” stāvoklī, un tas atrodas automāta aizmugurē. Pārliecinieties, ka tas ir iestatīts ieslēgtā stāvoklī, kad vēlaties to izmantot.

Strāvas vads nav kārtīgi pievienots

Pārliecinieties, ka strāvas vads ir pareizi pievienots automātam un elektrotīkla kontaktligzdai. Ja tas joprojām nedarbojas, mēģiniet pievienot citai elektrotīkla kontaktrozetei. 

Ja espreso kafijas automāts joprojām nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu papildu palīdzību.

Atsauces panti

Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.