1
Philips atbalsts

Mana Philips makaronu pagatavošanas ierīce rāda kļūdas kodu. Ko es varu darīt?

Paskelbta 2022. gada 17. oktobris
Ja Philips makaronu pagatavošanas ierīce rāda kļūdas kodu, lūdzu, izlasiet mūsu tālāk sniegtos problēmu novēršanas padomus, lai to novērstu.

Tiek rādīts kļūdas kods E1

Formas veidošanas disks vai vāks nav piestiprināts pareizi. Lūdzu, veiciet uzstādīšanas darbības, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
 1. Iebīdiet jaukšanas kameru ierīcē.
 2. Pavērsiet jaukšanas lāpstiņu pret atveri galvenajā blokā. Līdz galam ievietojiet jaukšanas lāpstiņu galvenajā blokā.
 3.  Piestipriniet diska turētāju galvenajam blokam.
 4. Piestipriniet formas veidošanas disku pie diska turētāja un pārliecinieties, vai tas ir nostiprināts stingri.
 5. Piestipriniet priekšējo paneli galvenajam blokam.
 6. Stingri nostipriniet priekšējā paneļa vadības slēdžus.
 7. Rūpīgi aizveriet jaukšanas kameras vāku. Pārliecinieties, vai drošības tapas ir pareizi ievietotas ierīcē (skatiet tālāk redzamo attēlu).
Kods E1

Kļūdas kods E2, makaronu pagatavošanas ierīce pārtrauc darbību

Ja ierīce apstrādes laikā pārtrauc darbību, ekrānā tiek rādīts E2, kamēr indikatori mirgo, un dzirdat trauksmes skaņu, tam var būt trīs iespējami cēloņi.
 
 1. Iespējams, jaukšanas lāpstiņu bloķējuši kādi svešķermeņi.
  Atvienojiet makaronu pagatavošanas ierīci no strāvas avota, atveriet jaukšanas kameru un izņemiet svešķermeņus. Ja nepieciešams, izmetiet mīklu un sāciet makaronu pagatavošanu no jauna.
 
 1. Iespējams, mīkla ir pārāk sausa.
  Šajā gadījumā atvienojiet makaronu pagatavošanas ierīci no strāvas avota, rūpīgi notīriet visas daļas un vēlreiz izpildiet lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus, lai atsāktu makaronu pagatavošanu.

  Piezīme. Ir ļoti svarīgi, ka miltu/šķidruma attiecība ir pareiza, lai mīklai būtu drupana konsistence (piemēram, kā sadrupinātam parmezānam). Lai iegūtu pareizo konsistenci, izpildiet lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus un nosveriet sastāvdaļas ar virtuves svariem.
 
 1. Ir izvēlēta nepareiza programma (tikai makaronu pagatavošanas ierīcei ar automātiskās svēršanas funkciju).
  Izvēlieties pareizo makaronu pagatavošanas programmu atbilstoši gatavotajiem makaroniem/nūdelēm (“Plain pasta” (parasti makaroni) makaronu izstrādājumiem tikai ar ūdeni vai “Egg/Flavored Pasta” (makaroni ar olu/aromatizētāju) makaronu izstrādājumiem ar olu/ūdens maisījumu vai dārzeņu sulas maisījumu).

Kļūdas kods EEEE vai E3, neizdevās svaru kalibrēšana

Svaru kalibrēšana nebija sekmīga. Lūdzu, mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības, lai novērstu šo problēmu.
 1. Atveriet jaukšanas kameras vāku.
 2. Izslēdziet un atvienojiet no strāvas avota makaronu pagatavošanas ierīci. Pievienojiet strāvas avotam ierīci un restartējiet to.

Ja pēc restartēšanas ekrānā tiek pastāvīgi rādīts EEEE vai E3, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.

Kļūdas kods E4, nepieciešama ierīces atiestatīšana

Izslēdziet un atvienojiet no strāvas avota makaronu pagatavošanas ierīci. Pievienojiet strāvas avotam ierīci un restartējiet to.

Ja pēc restartēšanas ekrānā tiek pastāvīgi rādīts E4, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.

Mirgo svara indikators

Ierīcē ir pārāk maz vai pārāk daudz miltu. Jaukšanas kamerā vienmēr ieberiet vismaz 200 g (1,7 tases vai 7 unces), bet ne vairāk kā 600 g (5,0 tases vai 21 unci) miltu.

Displejā tiek rādīts 999 vai 8,32, pārsniegts svaru maksimālais svars

Ja displejā mirgo 999 vai 8,32, ierīce ir pārpildīta (svaru maksimālais svars ir 999 g vai 8,32 tases). Lūdzu, izņemiet miltus no jaukšanas kameras. 

Piezīme. Maksimālais daudzums miltu, ko var izmantot makaronu pagatavošanai ar Philips makaronu pagatavošanas ierīci, ir 600 g (5,0 tases vai 21 unce); minimālais miltu daudzums ir 200 g (1,7 tases vai 7 unces).

Ja displejā tiek rādīts 999 vai 8,32, kaut arī miltu daudzums ir mazāks par 999 g vai 8,32 tasēm, pilnībā iztukšojiet jaukšanas kameru, izslēdziet makaronu pagatavošanas ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla. Pievienojiet ierīci elektrotīklam un restartējiet to.

Ja pēc restartēšanas ekrānā tiek pastāvīgi rādīts 999 vai 8,32, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.Vai šīs darbības nepalīdzēja novērst problēmu? Lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
 
Vai meklējat ko citu?

Atklājiet visas Philips atbalsta iespējas

Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.