Philips atbalsts

Philips garantija veselības produktiem

Smartsleep・ miegs・ astma

Philips sniedz garantiju saviem izstrādājumiem uz noteiktu laika periodu pēc iegādes datuma. Defekti, kas radušies nepareizu materiālu un ražošanas kļūdu dēļ, tiks salaboti vai nomainīti uz Philips rēķina, ja vien atbilstošā periodā tiks iesniegts derīgs pirkuma apliecinājums. Bojājumi, kas radušies neatļautu rezerves  daļu izmantošanas rezultātā, anulē  šo garantiju. Lietotājam ir stingri jāievēro visi lietošanas pamācībā ietvertie norādījumi.

Garantijas periods

Šajā tabulā ir parādīts Philips garantijas periods dažādiem produktiem:

 

Veselība

Dziļa miega galvas saite

24 mēneši

Dziļa miega galvas saites maiņas sensori

Bez Garantijas

Krākšanas mazināšanas josla

24 mēneši

Labāka miega programma

Bez Garantijas

Šī garantija ir papildus garantija likumā noteiktajām garantijas tiesībām. Šī Philips garantija neierobežo jūsu likumā noteiktās garantijas tiesības. 

 

• Dažiem produktiem, iespējams, varēsiet saņemt papildu garantiju. Lai pretendētu uz pagarināto Philips garantiju, reģistrējiet savu produktu savā MyPhilips kontā 90 dienu laikā pēc pirkuma iegādes.

• Kad esat reģistrējies, Jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pastu ar detalizētu informāciju par pagarināto garantiju.

• Saglabājiet savu kvīti un apstiprinājuma e-pastu kā pagarinātās garantijas pierādījumu.

Garantijas nosacījumi

Katrai jaunai precei garantija sākas iegādes dienā. Garantijas perioda ilgums atšķiras atkarībā no preces. Skatiet sadaļu ‘’garantijas periods’’, lai uzzinātu jūsu produkta konkrēto garantijas ilgumu. Nepieciešams derīgs pirkuma apliecinājums.

 

Philips garantija ir spēkā, ja ar izstrādājumu pircējs ir rīkojies atbilstoši tam paredzētajam pielietojumam, kā aprakstīts lietošanas pamācībā. Pirms izstrādājuma uzstādīšanas vai lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

 

Atkarībā no jūsu izstrādājuma un defekta, Philips noteiks jums labāko servisa iespēju. Pievienotajos produktos saglabātie dati var tikt zaudēti, ja tos apkalpos Philips. Pirms produkta nosūtīšanas iesakām dublēt datus. Philips nebūs atbildīgs par šādiem zaudējumiem.

Kas nav iekļauts garantijā?

Garantija neattiecas uz:


• netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, piemēram, laika zudums, datu zudums vai ienākumu zudums;
• kompensāciju par darbībām, kuras esat veicis pats, piemēram, regulāra apkope, programmaparatūras atjauninājumu instalēšana vai datu saglabāšana.

 

Garantija netiek piemērota:


• ja pirkuma apliecinājums ir mainīts vai nesalasāms;

• ja modeļa numurs, sērijas numurs vai ražošanas datuma kods uz izstrādājuma ir mainīts, noņemts vai nesalasāms;

• ja prece jau iegādāta kā bojāta;

• ja remontu vai preces modifikācijas ir veikušas neautorizētas servisa organizācijas vai personas;

• ja defekts radies dēļ pārmērīgas lietošanas ārpus paredzētajam mērķim;

• ja defekts radies preces ļaunprātīgas izmantošanas rezultātā;

• ja defektu izraisījuši vides apstākļi, kas neatbilst lietošanas instrukcijai;

• ja defekta cēlonis ir pievienotās perifērijas ierīces, papildu aprīkojums vai piederumi (ieskaitot programmatūru), kas nav ieteikti lietotāja rokasgrāmatā;

• ja iekārta ir bojāta, tostarp, bet neaprobežojoties ar bojājumiem, ko radījuši dzīvnieki, zibens, neparasts spriegums, ugunsgrēks, dabas katastrofa, transportēšana vai ūdens (ja vien lietotāja rokasgrāmatā nav skaidri norādīts, ka izstrādājumu var skalot);

• normālam nolietojumam vai patērējamo daļu nomaiņai, piemēram, putekļsūcēja maisiņiem;

• ja prece nedarbojas pareizi, jo tā nav sākotnēji izstrādāta, ražota vai apstiprināta lietošanai valstī, kurā prece tiek lietota, kas var rasties, ja preci importējat;

• ja produkts nedarbojas pareizi, jo ir problēmas ar piekļuvi vai savienojumu ar pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, pārtraukumi piekļuves tīklos (piemēram, TV kabeļa, satelīta vai interneta), abonenta vai korespondenta līnijas, vietējā tīkla traucējumu dēļ (kabeļi, serveris, lietotāja līnija) un defekti pārvades tīklā (traucējumi, krāpšana, defekti vai slikta tīkla kvalitāte);

• ja precei ir defekts tās detaļu nodiluma dēļ, kuras pēc savas būtības ir nolietojamas;

• neelektriskajām daļām.

Problēmu novēršana un remonts

Vai jūsu produkts nedarbojas, kā vajadzētu?

Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.