1
Produkti

Saņemiet tieši jums nepieciešamo atbalstu
Vai meklējat noteiktu risinājumu savam produktam?

Es nevaru izveidot savienojumu starp Sonicare 9900 Prestige zobu birsti un Sonicare lietotni

Ja nevarat izveidot savienojumu starp Sonicare 9900 Prestige un Sonicare lietotni, tālāk ir norādītas iOS un Android problēmu novēršanas darbības. 

iOS ierīces

Savienojuma izveidei veicamās darbības.
 • Atveriet Sonicare lietotni un pārliecinieties, vai ir ieslēgts Bluetooth un lietotnei ir Bluetooth atļauja.
 • Pietuviniet savu zobu birsti tālrunim un pārbaudiet, vai ir ieslēgtas tās gaismas (paceļot zobu birsti, ieslēdzot/izslēdzot, ievietojot lādētājā un izņemot no tā).
 • Pārbaudiet lietotnē, vai ir izveidots savienojums ar zobu birsti.

Ja nekas neizdodas, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

 • Dodieties uz tālruņa iestatījumiem.
  • Izslēdziet Bluetooth un uzgaidiet dažas sekundes.
  • Ieslēdziet Bluetooth.
  • Pārbaudiet lietotnē, vai ir izveidots savienojums.
Vai joprojām nedarbojas?
 • Dodieties uz tālruņa iestatījumiem.
 • Atveriet Bluetooth.
 • Noklikšķiniet uz (i) un atlasiet [Aizmirst šo ierīci] (Forget This Device) attiecībā uz Philips Sonicare.
 • Novietojiet zobu birsti tā oriģinālajā lādētājā.
 • Veiciet zobu birstes roktura atiestati.
 • Nospiediet/atlaidiet strāvas pogu 10 reizes 5 sekunžu laikā, kamēr zobu birste ir lādētājā.
 • Ja atiestate ir izdevusies, visas zobu birstes gaismas ieslēgsies ātra secībā.
 • Atveriet Sonicare lietotni un apstipriniet uzvednes pieprasījumu savienošanai pārī.

Ja joprojām nav savienojams ar zobu birsti, sazinieties ar klientu apkalpošanas daļu.
 

Android ierīces

Savienojuma izveidei veicamās darbības.
 • Atveriet Sonicare lietotni un pārliecinieties, vai ir ieslēgts Bluetooth un lietotnei ir Bluetooth atļauja.
 • Pietuviniet savu zobu birsti tālrunim un pārbaudiet, vai ir ieslēgtas tās gaismas (paceļot zobu birsti, ieslēdzot/izslēdzot vai ievietojot lādētājā un izņemot no tā).
 • Pārbaudiet lietotnē, vai ir izveidots savienojums ar zobu birsti.

Ja nekas neizdodas, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

 • Dodieties uz tālruņa iestatījumiem.
  • Izslēdziet Bluetooth un uzgaidiet dažas sekundes.
  • Ieslēdziet Bluetooth.
  • Pārbaudiet lietotnē, vai ir izveidots savienojums.
Ja tas sākumā nedarbojas, atkārtojiet iepriekš minētās darbības vismaz 7 reizes.

Joprojām nedarbojas? 
 • Dodieties uz tālruņa iestatījumiem un atrodiet Bluetooth ierīces, noklikšķiniet uz “Philips Sonicare” un atlasiet [Aizmirst/Atvienot no pāra] (Forget/Unpair).
 • Novietojiet zobu birsti tā oriģinālajā lādētājā.
 • Veiciet zobu birstes roktura atiestati.
 • Nospiediet/atlaidiet strāvas pogu 10 reizes 5 sekunžu laikā, kamēr zobu birste ir lādētājā.
 • Ja atiestate ir izdevusies, visas zobu birstes gaismas ieslēgsies ātra secībā.
 • Atveriet Sonicare lietotni un apstipriniet uzvednes pieprasījumu savienošanai pārī.
Ja joprojām nav savienojams ar zobu birsti, sazinieties ar klientu apkalpošanas daļu.

Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.