Atkaļķošana
Philips tvaika ģeneratora gludeklis

Laika gaitā jūsu tvaika ģeneratora gludeklī sāk veidoties katlakmens nosēdumi — tas notiek visās elektriskajās ierīcēs, kas izmanto ūdeni. Jo cietāks ir ūdens jūsu apgabalā, jo ātrāk veidojas katlakmens daļiņas un sacietē, ja netiek notīrītas. Bez regulāras atkaļķošanas jūs redzēsiet, ka katlakmens izplūst no apģērbu tvaicētāja baltu/brūnu traipu veidā, un samazinās tvaika padeve. Noteikti veiciet regulāru atkaļķošanu gludināšanas laikā, lai uzlabotu tvaika ģeneratora sniegumu.

PerfectCare Pure kasetne

PerfectCare tvaika ģeneratori

PerfectCare Pure kasetne

PerfectCare Pure atkaļķošana, nomainot Pure tvaika kasetni (GC024)

PureSteam kasetnes gludekļi
PureSteam kasetnes gludekļi
PureSteam kasetnes gludekļi
PureSteam kasetnes gludekļi

1. Skaņas un gaismas atgādinājums ANTI-CALC kasetnes nomaiņai

Rokasgrāmatas ikona

Nomainiet ANTI-CALC kasetni, kad mirgo atkaļķošanas lampiņa un ierīce pīkst.

Rokasgrāmatas ikona

Tvaika funkcija tiks automātiski atspējota, ja ANTI-CALC kasetne nav nomainīta.

2. ANTI-CALC kasetnes maiņa

Rokasgrāmatas ikona

Noņemiet gludekli no gludekļa platformas un atveriet ANTI-CALC kasetnes nodalījumu.

Rokasgrāmatas ikona

Izvelciet gumijas aizbāzni no ANTI-CALC kasetnes apakšas.
 

Rokasgrāmatas ikona

Iespiediet ANTI-CALC kasetni nodalījumā, līdz tā tiek fiksēta vietā, un aizveriet vāciņu.

Piezīmes.
 

 • Ja nevēlaties nomainīt ANTI-CALC kasetni, izmantojiet ūdeni ar samazinātu minerālu daudzumu vai atkaļķotu ūdeni no IronCare.
 • Šādā gadījumā atstājiet tukšo kasetni nodalījumā.

Easy De-Calc Plus

PerfectCare Elite atkaļķošana, izmantojot Easy De-Calc Plus

PerfectCareElite
PerfectCareElite
PerfectCareElite
PerfectCareElite

Lai novērstu apdegumu gūšanas risku, pārliecinieties, vai ierīce ir atvienota no strāvas padeves vismaz 2 stundas un ir pilnībā atdzisusi.

 

Video par Easy De-Calc funkciju

Atkaļķošana: produkta apkope

Easy De-calc

Ļoti svarīgi: izpildiet atkaļķošanas procedūru, tiklīdz sāk mirgot EASY DE-CALC lampiņa un ierīce nepārtraukti pīkst.

Easy De-calc

Ja ierīce tika izmantota un ir karsta, ļaujiet tai pilnībā atdzist (min. 2 stundas), pirms turpināt.

Easy De-calc

Izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.

Easy De-calc

Turiet trauku (ar ietilpību vismaz 250 ml) zem EASY DE-CALC pogas un pagrieziet pogu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

Easy De-calc

Izņemiet EASY DE-CALC pogu un ļaujiet ūdenim ar katlakmens daļiņām ieplūst traukā. Kad tvertne ir tukša, ieskrūvējiet pogu atpakaļ, pagriežot pulksteņrādītāju kustības virzienā.

Easy De-Calc

Philips tvaika ģeneratoru atkaļķošana ar Easy De-Calc

Easy De-Calc
Easy De-Calc
Easy De-Calc
Easy De-Calc
Easy De-Calc

Lai novērstu apdegumu gūšanas risku, pārliecinieties, vai ierīce ir atvienota no strāvas padeves vismaz 2 stundas un ir pilnībā atdzisusi.

 

Video par Easy De-Calc funkciju

1.Atkaļķošanas atgādinājuma lampiņa

Easy De-calc

Veiciet atkaļķošanu, kad EASY DE-CALC lampiņa sāk mirgot.

Regulāra atkaļķošana palīdz paildzināt ierīces kalpošanas laiku un optimizēt gludināšanas sniegumu.

2.Atkaļķošanas veikšana


Pārliecinieties, ka tvaika ģenerators ir atdzisis, pirms veikt atkaļķošanu.

Easy De-calc

Novietojiet tvaika generatoru uz galda vai izlietnes malas un turiet kruziti zem EASY DE-CALC pogas.

Easy De-calc

Izņemiet EASY DE-CALC pogu un ļaujiet ūdenim ar katlakmens daļiņām ieplūst krūzītē.
 

Easy De-calc

Kad ūdens ir iztecējis, ievietojiet EASY DE-CALC pogu atpakaļ un pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nofiksētu.

Tvaika ģeneratora gludekļa rūpīgā tīrīšana

 

Noklikšķiniet uz šī videoklipa, lai noskaidrotu, cik vienkārši tas ir, un izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

 

Veiciet rūpīgo tīrīšanu reizi mēnesī, lai paildzinātu tvaika ģeneratora kalpošanas laiku!

 

 • Sasveriet pamatni, izņemiet Easy De-Calc pogu un ielejiet 500 ml ūdens
 • Ieskrūvējiet pogu atpakaļ, ieslēdziet tvaika ģeneratoru un uzgaidiet 5 minūtes
 • Nospiediet un turiet tvaika slēdzi gludināšanas laikā
 • Turpiniet gludināt, līdz ūdens tvertne ir tukša un tvaika daļiņas ir izskalotas ārā
 • Izlejiet ūdeni no Easy De-Calc tvertnes, kad gludeklis ir atdzisis
  Veiciet rūpīgo tīrīšanu reizi mēnesī, lai paildzinātu tvaika ģeneratora kalpošanas laiku!

Video par tvaika ģeneratora tīrīšanu

Smart Calc-Clean

PerfectCare Performer atkaļķošana ar Smart Calc Clean funkciju

Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren

Vienmēr pārliecinieties, vai jums ir atkaļķošanas tvertne, kad veicat atkaļķošanu.

PerfectcareCare-stoomgenerator

1. Atkaļķošanas atgādinājums ar skaņu un lampiņu

 

Jaunā Smart Calc Clean funkcija parādīs atgādinājumu atkaļķot ierīci, kad nepieciešams.

Pictogram gebruikershandleiding

Veiciet atkaļķošanu, kad atkaļķošanas lampiņa mirgo un ierīce pīkst.
 

Pictogram gebruikershandleiding

Tvaika funkcija tiks atspējota automātiski, ja atkaļķošana nav izdarīta.

Pictogram gebruikershandleiding

Izmantojot komplektā esošo Calc Clean tvertni, varat viegli veikt atkaļķošanu un iegūt tīru tvaiku.

2. Atkaļķošanas veikšana

 
 • Neatstājiet ierīci bez uzraudzības šī procesa laikā.
 • No gludināšanas plātnes izplūdīs karsts ūdens un tvaiks.
 • Nepārtrauciet atkaļķošanas procesu (~2 minūtes).

Pictogram gebruikershandleiding

Uzpildiet ūdens tvertni līdz pusei un ieslēdziet ierīci.

Pictogram gebruikershandleiding

Novietojiet gludekli uz Calc Clean tvertnes uz līdzenas, stabilas virsmas.

Pictogram gebruikershandleiding

Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu Calc Clean pogu, līdz atskan īss pīkstiens.

Pictogram gebruikershandleiding

Uzgaidiet aptuveni 2 minūtes. Atskanēs īsi pīkstieni.

Pictogram gebruikershandleiding

Kad atkaļķošanas process ir pabeigts, gludeklis vairs nepīkst.

Smart Calc Clean

PerfectCare Viva atkaļķošana ar Smart Calc Clean funkciju

Smart Calc Clean tvaika ģeneratori
Smart Calc Clean tvaika ģeneratori
Smart Calc Clean tvaika ģeneratori

Vienmēr pārliecinieties, vai jums ir atkaļķošanas tvertne, kad veicat atkaļķošanu.

SpeedCare tvaika ģenerators

1.Atkaļķošanas atgādinājums ar skaņu un lampiņu

 

Izmantojot jauno Smart Calc Clean funkciju, parādīsies atgādinājums atkaļķot ierīci, ja nepieciešams.

Rokasgrāmatas ikona

Veiciet atkaļķošanu, kad sāk mirgot atkaļķošanas lampiņa un ierīce pīkst.
 

Rokasgrāmatas ikona

Tvaika funkcija tiks atspējota automātiski, ja atkaļķošana nav izdarīta.

Rokasgrāmatas ikona

Izmantojot komplektā esošo Calc Clean tvertni, varat viegli veikt atkaļķošanu un iegūt tīru tvaiku.

2. Atkaļķošanas veikšana

 
 • Neatstājiet ierīci bez uzraudzības šī procesa laikā.
 • No gludināšanas plātnes izplūdīs karsts ūdens un tvaiks.
 • Nepārtrauciet atkaļķošanas procesu (~2 minūtes).

Rokasgrāmatas ikona

Uzpildiet ūdens tvertni līdz pusei un ieslēdziet ierīci.

Rokasgrāmatas ikona

Novietojiet gludekli uz Calc Clean tvertnes, kas atrodas uz lidzenas, stabilas virsmas.

Rokasgrāmatas ikona

Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu "Calc Clean" pogu, līdz atskan īss pīkstiens.

Rokasgrāmatas ikona

Uzgaidiet aptuveni 2 minūtes. Atskanēs īsi pīkstieni.

Rokasgrāmatas ikona

Kad atkaļķošanas process ir pabeigts, gludeklis vairs nepīkst.

Smart Calc Clean

SpeedCare atkaļķošana ar Smart Calc Clean funkciju

Smart Calc Clean tvaika ģeneratori
Smart Calc Clean tvaika ģeneratori
Smart Calc Clean tvaika ģeneratori
Smart Calc Clean tvaika ģeneratori

Svarīgi: uzgaidiet 5 minūtes, pirms iztukšot tvertni, jo tā uzkarst Calc-Clean procesa laikā. 


Noklikšķiniet uz video, lai uzzinātu, cik tas ir viegli!

SpeedCare tvaika ģenerators

1.Atkaļķošanas atgādinājums ar skaņu un lampiņu

 

Izmantojot jauno Smart Calc Clean funkciju, parādīsies atgādinājums atkaļķot ierīci, ja nepieciešams.

Rokasgrāmatas ikona

Veiciet atkaļķošanu, kad mirgo atkaļķošanas lampiņa un ierīce pīkst.

Rokasgrāmatas ikona

Tvaika funkcija tiks atspējota automātiski, ja atkaļķošana nav izdarīta.

Rokasgrāmatas ikona

Izmantojot komplektā esošo Calc Clean tvertni, varat viegli veikt atkaļķošanu un iegūt tīru tvaiku.

2. Atkaļķošanas veikšana

 
 • Neatstājiet ierīci bez uzraudzības šī procesa laikā.
 • No gludināšanas plātnes izplūdīs karsts ūdens un tvaiks.
 • Nepārtrauciet atkaļķošanas procesu (~2 minūtes).

Rokasgrāmatas ikona

Uzpildiet ūdens tvertni līdz pusei un ieslēdziet ierīci.

Rokasgrāmatas ikona

Pagrieziet temperatūras regulatoru pozīcijā "CALC CLEAN".
 

Rokasgrāmatas ikona

Novietojiet gludekli uz Calc Clean tvertnes, kas atrodas uz līdzenas, stabilas virsmas.

Rokasgrāmatas ikona

Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu "Calc Clean" pogu, līdz atskan īss pīkstiens.

Rokasgrāmatas ikona

Uzgaidiet aptuveni 2 minūtes. Atskanēs īsi pīkstieni.

Rokasgrāmatas ikona

Kad atkaļķošanas process ir pabeigts, gludeklis vairs nepīkst.

Smart Calc Clean

FastCare atkaļķošana ar Smart Calc Clean funkciju

Smart Calc Clean FastCare
Smart Calc Clean FastCare
Smart Calc Clean FastCare
Smart Calc Clean FastCare

Svarīgi: uzgaidiet 5 minūtes, pirms iztukšot tvertni, jo tā uzkarst Calc-Clean procesa laikā. 


Noklikšķiniet uz video, lai uzzinātu, cik tas ir viegli!

SpeedCare tvaika ģenerators

Calc Clean


Skaņas un gaismas Calc-Clean atgādinājums

 

 • Pēc 1 līdz 3 mēnešus ilgas lietošanas Calc-Clean lampiņa sāk mirgot un ierīce sāk pīkstēt, lai norādītu, ka jāveic Calc-Clean process.
 • Varat turpināt gludināšanu ar tvaiku 1 stundu, kopš sākusi mirgot Calc-Clean lampiņa un ierīce sākusi pīkstēt. Pēc 1 stundas tvaika funkcija tiek automātiski atspējota. Jums jāveic Calc-Clean process, pirms turpināt gludināšanu ar tvaiku.
 • Calc-Clean procesa laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
 • Uzmanību: nepārtrauciet procesu, izceļot gludekli no Clac-Clean tvertnes, jo no gludināšanas virsmas izplūdīs karsts ūdens un tvaiks.

Rokasgrāmatas ikona

Veiciet atkaļķošanas procedūru, tiklīdz sāk mirgot Calc-Clean lampiņa un ierīce nepārtraukti pīkst. *

Rokasgrāmatas ikona

Piepildiet ūdens tvertni līdz pusei.


 

Rokasgrāmatas ikona

Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota elektrotīklam.

Rokasgrāmatas ikona

Ieslēdziet ierīci.

Rokasgrāmatas ikona

Pagrieziet temperatūras regulatoru pozīcijā CALC CLEAN.
 

Rokasgrāmatas ikona

Novietojiet Calc-Clean tvertni uz gludināmā dēļa vai citas līdzenas, stabilas virsmas.

Rokasgrāmatas ikona

Novietojiet gludekli stabili uz Calc-Clean tvertnes. **
 

Rokasgrāmatas ikona

Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu Calc Clean pogu, līdz atskan īss pīkstiens.
 

Rokasgrāmatas ikona

Uzgaidiet aptuveni 2 minūtes, lai ierīce pabeigtu procesu.

Rokasgrāmatas ikona

Kad atkaļķošanas process ir pabeigts, gludeklis vairs nepīkst.
 

Rokasgrāmatas ikona

Noslaukiet gludekli ar drānu un novietojiet atpakaļ uz pamatnes.

Rokasgrāmatas ikona

Uzgaidiet aptuveni 5 minūtes, līdz tvertne atdziest, izlejiet ārā katlakmens daļiņas un karsto ūdeni izlietnē.

Calc-Clean procesa laikā no gludināšanas virsmas izplūst karsts ūdens un tvaiks un atskan īsi pīkstieni.

 

* Izmantojiet Calc-Clean tvertni netīrā ūdens uzkrāšanai.

** Tas ir ļoti droši novietot gludekli uz šīs tvertnes procesa laikā.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.