1
Lietošanas sākšana

Philips kafijas automāta lietošanas sākšana

Espresso kafijas automāta iestatīšana un kafijas pielāgošana savai gaumei

 

Apsveicam ar Philips espresso kafijas automāta iegādi! Uzziniet, kā iestatīt savu espresso kafijas automātu un pielāgot iestatījumus atbilstoši savai gaumei. Pēc tam, kad paveiksiet dažas vienkāršas darbības, jūs drīz pagatavosiet tasīti lieliskas kafijas.

Ūdens tvertnes piepildīšana

 

Izņemiet ūdens tvertni un piepildiet ar svaigu ūdeni līdz līmeņa atzīmei "Max".

Piepildiet kafijas pupiņu piltuvi

Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor

 

Piepildiet kafijas pupiņu piltuvi ar espresso pupiņām.

Espresso kafijas automāta ieslēgšana

 

Iespraudiet mazo spraudni ligzdā, kas atrodas kafijas automāta aizmugurē un iespraudiet strāvas padeves kontaktdakšu sienas kontaktligzdā. Pagrieziet strāvas slēdzi pozīcijā "I" (ja ierīcei tāds ir). Lai ieslēgtu kafijas automātu, nospiediet gaidstāves pogu.

Novietojiet tasīti zem karstā ūdens/tvaika caurulītes.

 

Novietojiet zem izliešanas teknes/tvaika caurulītes trauku, lai savāktu ūdeni, kas izplūst uzpildīšanas laikā.

Līnijas uzpildīšana

 

Ziņojums norādīs, ka nepieciešams uzpildīt līniju. Kafijas automātiem bez displeja būs redzama mirgojoša izsaukuma zīme. Atkarībā no sava kafijas automāta modeļa vai nu pagrieziet skalu pret karstā ūdens ikonu vai nospiediet pogu "Espresso", lai sāktu procesu. Pēc uzpildīšanas kafijas automāts uzkarsīs. Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet atbilstošo sava espresso kafijas automāta atbalsta lapu un sameklējiet lietotāja rokasgrāmatu.

Meklējiet pēc sava Philips espresso kafijas automāta nosaukuma vai produkta numura

Detalizēta informācija par Philips espresso kafijas automāta lietošanas uzsākšanu ir tikai pāris klikšķu attālumā.

Filmas par kafijas automāta iestatīšanu.

Dzirnaviņu iestatījumi

 

Maluma iestatījumus var regulēt ar pogu, kas atrodas kafijas pupiņu tvertnes iekšpusē. No smalka maluma piesātināta espresso pagatavošanai līdz rupjam malumam, ja vēlaties vieglāku kafijas dzērienu.

 

Maluma iestatījumus regulējiet tikai, kad kafijas automāts maļ kafijas pupiņas.

 

Lai regulētu dzirnaviņas, novietojiet tasīti zem izliešanas teknes. Nospiediet pogu "Espresso" un, kad dzirnaviņas sāk malšanu, ar regulēšanas atslēgu mainiet iestatījumu.

"Memo" funkcijas iestatījumi

 

Ar "Memo" funkciju jūs varat katrai kafijas receptei pielāgot stiprumu atbilstoši savai gaumei un tasītes lielumam.
 

Nospiediet un turiet tā dzēriena pogu, kuram vēlaties veikt pielāgojumus, līdz displejā parādās ikona "Memo" vai sāk mirgot poga. Kafijas automāts sāk programmēšanas fāzi un izvēlētā kafijas dzēriena gatavošanu. Apturiet procesu, nospiežot pogu "OK" (Labi) vai tā dzēriena pogu, kuru programmējat. Tas atkarīgs no kafijas automāta modeļa.

Aromāta stipruma iestatījumi

 

Lai mainītu kafijas stiprumu, nospiediet pogu "Aroma strength" (Aromāta stiprums) vai pagrieziet vadības skalu pret vienu no kafijas pupiņu iestatījumiem. Tas ir atkarīgas no kafijas automāta modeļa.